Hỗ trợ thành lập công ty tại nước ngoài

Global Links Asia Consulting Pte Ltd
Giải pháp số hóa mọi tài liệu với chữ ký điện tử trực tuyến

Giải pháp số hóa mọi tài liệu với chữ ký điện tử trực tuyến

Ngày nay, việc áp dụng các giải pháp công nghệ đã hỗ trợ đáng kể cho các doanh nghiệp khi kinh doanh xuyên biên giới. Một trong những giải pháp nổi bật là áp dụng chữ ký điện tử/ chữ ký số thông qua các phần mềm tạo chữ ký điện tử thay cho chữ ký giấy thông thường. Là một giải pháp mới, có tính đột phá cao, song nhiều doanh nghiệp vẫn đang phân vân về các vấn đề xoay quanh chữ ký điện tử/chữ ký số như: Chữ ký điện tử/ chữ ký số là gì; loại chữ ký này có hiệu lực pháp lý không; chữ ký điện tử/ chữ ký số có gì vượt trội hơn chữ ký giấy thông thường; chi phí đầu tư vào chữ ký điện tử, cách tạo chữ ký điện tử miễn phí, phần mềm tạo chữ ký điện tử nào là hiệu quả, an toàn, bảo mật với chi phí phải chăng v.v...

Hãy để Global Link Asia Consulting làm rõ những nghi vấn kể trên của Quý doanh nghiệp!

Global Link Asia Consulting - Tax calculator

Liên hệ qua phone

Liên hệ qua email

Liên hệ qua Viber

Liên hệ qua Whatsapp

Liên hệ qua Skype

Liên hệ qua Telegram