Tính thuế thu nhập Doanh nghiệp Singapore ngay

Income Tax For Corporate Entity
Chargeable Income/Profit
Effective Tax computation for New Startups*
First $100,000 (4.25%)
For next $100,000 (8.5%)0
Above $200,000 (17%)0
Gross Tax Payable
LESS: Corporate Tax Rebate YA 2021
(For example: 25% Corporate Income Tax Rebate capped at $15,0000)
NET TAX PAYABLE
EFFECTIVE TAX RATE
Note:* The first three consecutive YAs falls in or after YA 2020
Effective Tax Computation based on Partial Exemption**
First $10,000 (4.25%)
For next $190,000 (8.5%)
Above $200,000 (17%)
Gross Tax Payable
LESS: Corporate Tax Rebate YA 2021
(For example: 25% Corporate Income Tax Rebate capped at $15,0000)
NET TAX PAYABLE
EFFECTIVE TAX RATE
Note:** All companies can enjoy partial tax exemption, unless they have already claimed the Tax Exemption Scheme for New Start-Up Companies.

Dịch vụ tư vấn thuế - kế toán chuyên sâu cho công ty Singapore trong môi trường kinh doanh đa quốc gia

  • Singapore - Việt Nam
  • Singapore - Hồng Kông (Trung Quốc)
  • Singapore - Quốc gia khác v.v

Dịch vụ tư vấn thuế kế toán chuyên sâu - chi phí nào là chi phí hợp lý cho công ty Singapore?

Dịch vụ thuế kế toán trọn gói cho công ty Singapore dưới sự thực hiện của các chuyên gia giàu kinh nghiệm?

Khóa đào tạo ngắn hạn những kiến thức tổng quan về kế toán Singapore bao gồm quy định về hóa đơn chứng từ, các báo cáo cần nộp và kỳ hạn nộp. v.v... ngay tại văn phòng Việt Nam?

Những quy định về kiểm toán hay thuế hàng hóa và dịch vụ tại Singapore?

Phần mềm kế toán nào là tối ưu, dễ dàng sử dụng trên điện thoại, laptop được đề xuất sử dụng bởi Cục thuế Singapore cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ với mức chi phí thấp nhất?

Lưu ý:

Corporate Tax Rebate sẽ thay đổi theo từng năm tài chính dưới sự xem xét của Cục thuế Singapore