Chọn ngôn ngữ của bạn

 • Quốc gia: Belize
 • Dịch vụ: Thành lập công ty nước ngoài

Từ năm 2018 tới nay, chính phủ Belize đã phê chuẩn các thay đổi quan trọng trong đạo luật công ty Belize. Tất cả các thay đổi này đều mang đến các thách thức và cơ hội mới tới các Doanh nghiệp mở công ty offshore tại Belize.

Bài viết sau sẽ mang đến các thông tin cốt lỗi về các nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí trong chính sách thuế Belize mới nhằm giúp Doanh nghiệp 

 • Quản lí hiêu quả công ty offshore khi nắm rõ các quy định về thuế
 • Đáp ứng các yêu cầu tuân thủ chính xác, đúng luật, và tránh các hậu quả tiềm năng trong tương lai

1. Vì sao Belize lại điều chỉnh chích sánh thuế?

Lưu ý quan trọng

Theo Đạo luật công ty Belize mới năm 2022 (Belize Companies Act 2022), các công ty offshore tại Belize - IBC Belize sẽ được định danh dưới tên Belize BC.

1.1. Vì sao lại có sự thay đổi trong chính sách thuế của Belize?

Trước đây, Belize được biết là quốc gia có chính sách thuế hấp dẫn với nhiều công ty đa quốc gia. Theo Luật ban hành từ năm 1990 và sửa đổi vào năm 2000, tất cả các doanh nghiệp dưới hình thức công ty offshore tại Belize sẽ mặc định được miễn các loại thuế địa phương. 

Điều này có nghĩa là các công ty offshore tại Belize sẽ được miễn đóng các loại thuế bao gồm: 

 • 100% miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); 
 • 100% miễn thuế lãi vốn, thuế cổ tức; thuế tem (hay còn gọi là thuế trước bạ);
 • 100 miễn nộp thuế khi chuyển nhượng các loại tài sản dù là tài sản công ty hay tài sản chính.

Chính sách thuế này tuy mang lại nhiều lợi ích cho các chủ doanh nghiệp, cũng như thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài về Belize nhưng lại tạo ra thách thức cho hệ thống thuế của các quốc gia khác, đặc biệt là đối với các các công ty đa quốc gia hoạt động trên toàn cầu.

Chính vì điều này, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (Organization for Economic Cooperation and Development - OECD), cũng như nhiều hiệp hội các quốc gia phát triển như G7, không ngừng ban hành nhiều hướng dẫn cho các quốc gia về Cơ sở chống xói mòn thuế và chuyển dịch lợi nhuận (BEPS),  nhằm yêu cầu các quốc gia thiết lập một mức thuế tối thiểu và đưa tình hình thuế trên thế giới về lại thế cân bằng.

1.2. Sự thay đổi trong chính sách thuế mang đến lợi ích gì cho Belize?

Nhờ vào việc thay đổi chính sách quản lí công ty và kiểm soát tài chính, thuế, chính phủ Belize mong muốn đạt được

 • Sự công nhận trên toàn cầu: Bằng cách điều chỉnh cho phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, Belize đã tự loại mình khỏi danh sách đen trong lĩnh vực đầu tư của OECD, FATF và các tổ chức khác.
 • Khả năng gia nhập OECD trong tương lai: Các nước trong OECD thường có mức đầu tư nước ngoài cao. Điều này có nghĩa là chính sách thuế của Belize càng phù hợp với chuẩn mực quốc tế, thì khả năng gia nhập OECD của Belize càng cao, và cơ hội phát triển cho Belize càng rộng mở.
 • Sự ổn định trong những thay đổi luật pháp trong tương lai: Với việc điều chỉnh các chính sách thuế phù hợp với các thể chế quốc tế, bất kỳ thay đổi nào trong chính sách tư pháp của Belize sẽ nhất quán trên phạm vi chuẩn mực quốc tế. Điều này góp phần giúp môi trường kinh doanh tại Belize sẽ ổn định và hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp.
 • Môi trường kinh doanh minh bạch, phát triển có lợi cho các bên: Việc  thay đổi các chính sách thuế không chỉ giúp Belize quản lí kĩ hơn các công ty thành lập tại quốc gia mà còn tạo ra môi trường kinh doanh minh bạch cho phép Belize ban hành các ưu đãi thuế phù hợp, tăng uy tín quốc gia và dễ dàng thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhiều hơn.

2. Các thay đổi chính sách thuế mới của Belize 2024

2.1. Chính sách thuế tại Belize đã thay đổi như thế nào?

Chính sách thuế cho các công ty Offshore tại Belize được ấn quy định theo Đạo luật Thuế Doanh nghiệp và Thu nhập Belize (IBTA). Nội dung chính của chính sách thuế này là như sau:

Chính sách thuế công ty Belize chính thức

Nếu như trước đây, công ty Offshore tại Belize sẽ được miễn thuế tại Belize thì bây giờ mọi công ty thành lập tại Belize (dù là công ty Onshore - thành lập tại Belize - kinh doanh và có cơ sở thường trú tại Belize hay công ty Offshore (hay còn gọi là công ty IBC) - thành lập tại Belize - nhưng không có cơ sở thường trú tại Belize và thu nhập ngoài lãnh thổ Belize) đều phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp tại Belize với mức thuế được quy định như sau.

biểu thuế áp dụng cho từng lĩnh vực của công ty Belize

Biểu thuế TNDN áp dụng cho công ty Belize cho từng ngành nghề cụ thể

2.2. Chính sách thuế Belize sẽ ảnh hưởng tới ai?

Mọi công ty thành lập tại Belize (dù là công ty onshore - thành lập tại Belize - kinh doanh và có cơ sở thường trú tại Belize hay công ty offshore (hay còn gọi là công ty IBC) - thành lập tại Belize - nhưng không có cơ sở thường trú tại Belize và thu nhập ngoài lãnh thổ Belize) đều phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp tại Belize với mức thuế được quy định như trên.

Tuy nhiên, sẽ có một ngoại lệ dành cho các công ty thành lập tại Belize như sau:

Các công ty thành lập tại Belize:

 • Dưới loại hình công ty IBC/công ty offshore;
 • Không có cơ sở thường trú (Permanenet establishment) tại Belize (hiểu một cách đơn giản là không phát sinh thu thập tại lãnh thổ Belize, không có văn phòng làm việc, nhân viên và địa chỉ thường trú tại Belize);
 • Đã khai báo thuế (tax resident) tại quốc gia khác;
 • Làm form kê khai các mục trên nộp cho chính phủ Belize;
 • Sẽ được miễn đóng thuế tại Belize.

Đối tượng được áp dụng chính sách thuế mới của Belize

3. Tỷ suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cho công ty Belize là bao nhiêu?

Dựa vào mỗi loại hoạt động kinh doanh mà mỗi công ty Offshore tại Belize sẽ đóng mức thuế TNDN khác nhau. Chi tiết vui lòng xem tại bảng trên.

Tuy nhiên, các công ty thành lập tại Belize đa phần là các công ty làm trading hoặc kinh doanh dịch vụ, đối với hai loại hình này, tỷ lệ thuế TNDN là như sau:

 • Kinh doanh, giao dịch thương mại (Trade & Business): 1.75%
 • Dịch vụ chuyên nghiệp (Professional services): 6%
 • Nhận phí hoa hồng (Commission): 5% cho tổng phí nhỏ hơn USD25,000 và 15% cho tổng phí lớn hơn USD25,000.

Tỷ suất thuế thu nhập doanh nghiệp Belize mới

4. Theo chính sách mới, doanh thu chịu thuế cho công ty Belize được tính như thế nào?

Mức thuế mà một công ty Offshore tại Belize phải đóng sẽ được tính dựa trên:

 • Doanh thu trên các hóa đơn giao dịch trong và ngoài Belize (dù bằng tiền mặt hay hiện vật, thực nhận hay dồn tích);
 • Doanh thu phát sinh ngoài lãnh thổ Belize;
 • Doanh thu thu được từ vốn.

Cách tính thuế công ty Belize mới nhất

5. Doanh nghiệp Offshore tại Belize cần làm gì để thích nghi với sự thay đổi chính sách thuế này?

Trước sự thay đổi này, công ty Offshore tại Belize cần đặc biệt quan tâm đến các điều sau:

Thời điểm áp dụng thuế TNDN: Đối với các công ty Offshore đăng ký mở công ty tại Belize vào/trước ngày 16/10/2017, các công ty này có thể tiếp tục hưởng các quyền lợi theo chế độ cũ cho đến ngày 30/06/2021. Các công ty Offshore thành lập sau ngày 16/10/2017 sẽ có nghĩa vụ kê khai thuế ngay lập tức.

Tóm tắt các việc cần làm cho các công ty offshore tại Belize:

  Đối với các công ty đã thành lập tại Belize  Đối với doanh nghiệp/cá nhân chuẩn bị thành lập công ty tại Belize 

 

 
 


Năm đầu tiên sau khi có sự thay đổi

 • Phải đăng ký mã số thuế tại Belize: Theo Yêu cầu đăng ký thuế thu nhập và doanh nghiệp của năm 2019, tất cả các công ty Offshore tại Belize phải đăng ký mã số thuế (Tax Identification Number - TIN). Lần đăng ký mã số thuế TIN tiếp theo cho công ty belize là vào tháng 09/2021. Global Link Asia Consulting sẽ cập nhật và hỗ trợ mọi khách hàng đăng ký mã số thuế này.
 • Phải khai thuế - kế toán hằng năm dựa trên các yêu cầu của Đạo luật Thuế Thu nhập và Kinh doanh: Trong trường hợp, công ty Belize chứng minh được mình có thu nhập ngoài lãnh thổ Belize, công ty Belize sẽ phải kê khai thông tin hoạt động, thông tin giám đốc, cổ đông, v.v…
 • Phải chuẩn bị và nộp form kê khai bản chất hoạt động kinh doanh (Economic Substance Form) cho chính phủ Belize.
 • Phải có địa chỉ đăng ký công ty tại Belize
 • Phải có đại lý địa phương tại Belize
 • Nộp phí thành lập công ty cho chính phủ Belize
 • Phải đăng ký mã số thuế tại Belize
Các năm gia hạn tiếp theo
 • Gia hạn địa chỉ đăng ký công ty tại Belize
 • Gia hạn dịch vụ đại lý địa phương tại Belize
 • Nộp phí thường niên cho chính phủ Belize
 • Chuẩn bị và nộp form kê khai bản chất hoạt động kinh doanh (Economic Substance Form) cho chính phủ Belize.

6. Global Link Asia Consulting hỗ trợ Doanh nghiệp tuân thủ thay đổi chính sách thuế Belize mới như thế nào?

Sự thay đổi này sẽ ảnh hưởng lớn đến các công ty đã thành lập tại Belize hoặc có ý định thành lập công ty tại Belize. Hiểu được điều này, Global Link Asia Consulting sẽ hỗ trợ đối với các doanh nghiệp và cá nhân có ý định thành lập công ty tại Belize, 

 • Tư vấn thành lập công ty offshore tại Belize, BVI, Seychelles, v.v phù hợp với mô hình kinh doanh Doanh nghiệp;
 • Cung cấp dịch vụ đại lý địa phương “Registered Agent”;
 • Cung cấp đia điểm đăng ký kinh doanh tại quốc gia offshore;
 • Cung cấp địa điểm văn phòng tại Singapore;
 • Hỗ trợ Doanh nghiệp đăng ký, mở, xác thực tài khoản ngân hàng vật lý, ngân hàng online tại các trung tâm tài chính như: Singapore, Mỹ;
 • Cung cấp dịch vụ Báo cáo tài chính, thuế kế toán offshore;
 • Khai báo và hỗ trợ nộp đơn bổ sung) theo yêu cầu của của chính phủ Belize;
 • Tư vấn, hỗ trợ tuân thủ chính sách thuế Belize mới.

7. Các câu hỏi thường gặp về chính sách thuế mới Belize?

Chủ doanh nghiệp cần đóng thuế dựa trên tờ khai báo thuế hằng năm cho năm tài chính đó của công ty Belize. Doanh nghiệp có thể nộp thuế online thông qua chuyển khoản.

Các hình phạt được áp dụng đối với các công ty offshore không tuân thủ thời hạn nộp đơn và thanh toán gồm:

 • Chậm hoặc không nộp tờ khai thuế kinh doanh – 10% số thuế phải nộp hàng tháng nếu tờ khai vẫn còn nợ, tối thiểu là 10 USD trong thời gian tối đa là hai mươi bốn (24) tháng.
 • Chậm hoặc không thanh toán thuế kinh doanh - khoản phí 1,5% mỗi tháng trên tất cả số dư chưa thanh toán cho mỗi tháng trong khi vẫn còn nợ.
 • Không nộp tờ khai thuế - sẽ bị phạt không quá 10.000 đô la Belize (4.952 đô la Mỹ) nếu người nộp thuế không nộp tờ khai hoặc bị phạt tù ít nhất hai năm.
  Theo Luật Thủ tục hành chính thuế (the Tax Administration and Procedure Act), thời hạn truy thu số tiền thuế còn nợ và xử phạt là 6 năm kể từ ngày vi phạm.

Cơ quan quản lý thuế Belize (Belize Tax Administration) nêu rõ rằng mọi Belize BC (công ty offshore Belize), không có ngoại lệ, đều phải có TIN để cơ quan quản lý và thuế có thể giám sát trạng thái công ty hiệu quả.  Để có được TIN ở Belize, Icông ty sẽ cần đăng ký với Mẫu BTS150.

Công ty offshore tại Belize phải nộp Báo cáo tài chính năm tại thời điểm nộp tờ khai thuế doanh nghiệp.

Nếu khoản thu của công ty offshore vượt quá 6 triệu USD hoặc khi công ty đáp ứng các yêu cầu của Mục 32A(1)(c) của Đạo luật thuế thu nhập và kinh doanh thì báo cáo tài chính phải được kiểm toán theo chuẩn IFRS. Các công ty offshore không thuộc yêu cầu này chỉ cần nộp Báo cáo tài chính được kiểm toán nội bộ..

Global Link Asia Consulting là chuyên gia tư vấn tiên phong với hơn 10 năm kinh nghiệm, là đối tác tin cậy đồng hành cùng hơn 750 doanh nghiệp phát triển chuyên nghiệp và tạo sự đột phá trên thị trường quốc tế.

Global Link Asia Consulting chuyên tư vấn chiến lược và hỗ trợ thành lập công ty tại hơn 10 quốc gia khác nhau, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ vận hành trọn gói từ A - Z, bao gồm:

Hơn 10 năm kinh nghiệm, đội ngũ chuyên gia 5-25 năm kinh nghiệm với các chứng chỉ chuẩn quốc tế, đối tác trực tiếp OCBC, UOB, DBS, PayPal, Stripe và bề dày hỗ trợ hơn 750 khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực và quy mô, Global Link Asia Consulting tự hào cam kết cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, đúng luật, minh bạch, không chi phí ẩn, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển đột phá và vững bền.

Hơn 700 khách hàng
+700
Khách hàng
10 năm kinh nghiệm
+10 năm
Kinh nghiệm
Giải thưởng uy tín
Top 10
Thương hiệu Châu Á
Thu gọn Mở rộng


Bài viết trên được Global Link Asia Consulting Pte. Ltd. biên soạn và đăng trực tiếp vào website Global Link Asia Consulting lần đầu vào ngày 10 tháng 06 năm 2021. Bài viết, nhãn hiệu và hình ảnh đi kèm đã được Global Link Asia Consulting đăng ký sở hữu trí tuệ, thuộc sở hữu trí tuệ và bản quyền của Globlal Link Asia Consulting Pte. Ltd. Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức trừ trường hợp được đồng ý bằng văn bản của Global Link Asia Consulting Pte. Ltd.

Tin tức và sự kiện