Chọn ngôn ngữ của bạn

 • Quốc gia: Singapore
 • Dịch vụ: Thành lập công ty nước ngoài
 • Rating Count: 325
 • Rating Value: 4.8

Doanh nghiệp là cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty tại Singapore? Nếu vậy, việc tìm hiểu và nắm rõ về giấy chứng nhận cổ phần là rất quan trọng. Đây không chỉ là một mảnh giấy, giấy chứng nhận là tài liệu pháp lí đảm bảo quyền sở hữu và cổ phần của Doanh nghiệp trong một công ty.

Trong bài viết này, Global Link Asia Consulting sẽ giúp Cá nhân/Doanh nghiệp nắm rõ 

 • Các thông tin cần biết về giấy chứng nhận cổ phần tại Singapore;
 • Làm thế nào để cấp giấy chứng nhận và các cột mốc thời gian quan trọng;
 • Lưu ý quan trọng cần biết về giấy chứng nhận cổ phần (Nắm giữ, quản lý, lưu trữ như thế nào).

1. Tổng quan về giấy chứng nhận cổ phần cho cổ đông tại công ty thành lập tại Singapore

1.1. Giấy chứng nhận cổ phần của công ty mở tại Singapore là gì?

Giấy chứng nhận cổ phần Singapore (Share certificate) hay chứng chỉ cổ phần của công ty Singapore là văn kiện pháp lý thể hiện thể hiện số cổ phần nắm giữ của mỗi cổ đông và được cấp cho mỗi cổ đông của công ty thành lập tại Singapore.

Giấy chứng nhận cổ phần là bằng chứng về quyền sở hữu trong một công ty. Nó xác nhận số lượng cổ phiếu mà một cá nhân hoặc công ty nắm giữ và cung cấp các chi tiết quan trọng về quyền và nghĩa vụ của cổ đông.

Giấy chứng nhận cổ phần đóng vai trò: 

 • Bằng chứng về quyền sở hữu của cổ đông trong một công ty, 
 • Xác nhận số lượng cổ phiếu mà một cá nhân hoặc công ty nắm giữ, và 
 • Cung cấp các chi tiết quan trọng về quyền và nghĩa vụ của cổ đông.

Chứng chỉ này thường bao gồm các thông tin như tên công ty, số đăng ký, địa chỉ cũng như tên và địa chỉ của cổ đông. Chứng chỉ cổ phần cũng mô tả số lượng và loại cổ phiếu nắm giữ.

Bằng cách phát hành chứng nhận cổ phần cho các cổ đông, công ty tại Singapore đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong cơ cấu công ty. Cổ đông có thể sử dụng các tài liệu này làm bằng chứng sở hữu trong trường hợp có nhu cầu chuyển nhượng hoặc bán cổ phần của mình.

Đặc biệt

Để biết thêm về quy trình chuyển nhượng cổ phần cho công ty Singapore, Doanh nghiệp hãy tham khảo bảo biết: Chuyển nhượng cổ phần cho công ty Singapore - Hướng dẫn chi tiết.

1.2. Thông tin gì được thể hiện trên giấy chứng nhận cổ phần công ty Singapore?

Giấy chứng nhận cổ phần đóng vai trò là bằng chứng về quyền sở hữu cho các cổ đông trong một công ty. Chính vì vậy, chứng nhận này chứa thông tin quan trọng về công ty và cổ đông sở hữu, xác nhận quyền và cổ phần sở hữu của cổ đông.

Các chi tiết chính thường có trong Giấy chứng nhận cổ phần của công ty Singapore gồm:

 1. Tên công ty;
 2. Mã số công ty Singapore (Unique Entity Number - UEN);
 3. Thông tin công ty như địa chỉ đăng ký;
 4. Thông tin cổ đông sở hữu cổ phần như tên, địa chỉ;
 5. Thông tin về cổ phiếu phát hành: số lượng, loại cổ phiếu ( ví dụ: ordinary share hay preference share), tính chất cổ phiếu (được thanh toán toàn bộ - fully paid hay một phần);
 6. Ngày cấp giấy chứng nhận.

Bằng cách bao gồm tất cả thông tin liên quan này, giấy chứng nhận cổ phần công ty Singapore mang lại sự minh bạch và rõ ràng về khoản đầu tư và góp vốn.

Lưu ý quan trọng

Giấy chứng nhận cổ phần chỉ được áp dụng dành cho loại hình công ty Pte. Ltd. (Private limited company by shares).

Doanh nghiệp thành lập tại Singapore cần lưu giữ bản sao Giấy chứng nhận cổ phần cũng như thường xuyên cập nhật thông tin liên lạc của các cổ đông công ty. Bản gốc của giấy chứng nhận cổ phần cũng có thể được thư ký công ty lưu giữ tại công ty Singapore.

2. Làm thế nào để đăng ký cấp giấy chứng nhận cổ phần công ty Singapore?

Công tác chuẩn bị và thủ tục cấp Giấy chứng nhận cổ phần cho cổ đông công ty Singapore thường được quản lý và thực hiện bởi thư ký công ty Singapore. Chính vì vậy, điều rất quan trọng là Doanh nghiệp (đặc biệt là các các công ty mới thành lập tại Singapore) cần đảm bảo có một thư ký công ty chuyên nghiệp có khả năng chuẩn bị và cấp chứng chỉ khi cần. 

Doanh nghiệp có thể yên tâm khi biết rằng Global Link Asia Consulting luôn chỉ định một thư ký tận tâm và giàu kinh nghiệm đáp ứng nhu cầu của công ty để Doanh nghiệp không phải lo lắng về các vấn đề tuân thủ mà chỉ tập trung vào việc quản lý công ty của mình.

Doanh nghiệp khi thành lập công ty tại Singapore hoặc chuyển nhượng cổ phần bởi Global Link Asia Consulting sẽ được hỗ trợ cấp Giấy chứng nhận cổ phần cho cổ đông công ty Singapore trọn gói.

Để có được giấy chứng nhận, Doanh nghiệp cần phải tuân theo một số bước sau:

 • Thông tin của cổ đông.
 • Tỷ lệ sở hữu, số lượng và loại cổ phiếu.

Thư ký công ty sẽ tiến hành chuẩn bị hồ sơ và điền form orm đăng ký cấp Giấy chứng nhận cổ phần công ty Singapore cho các cổ đông.

Sau khi hoàn thành các biểu mẫu này, thư ký công ty sẽ soạn và cấp bản sao điện tử của Giấy chứng nhận cổ phần công ty Singapore tương ứng.

Sau khi nhận được giấy chứng nhận điện tử, Doanh nghiệp có thể chọn lưu trữ online hoặc vật lý bằng cách in ra các bản sao thực tế. 

Nhiều doanh nghiệp thành lập tại Singapore quyết định giao trách nhiệm lưu trữ và quản lý Giấy chứng nhận cổ phần của toàn bộ cổ đông cho thư ký của công ty nhằm tạo sự thuận tiện trong việc kiểm soát, cập nhật và điều chỉnh nếu có.

Lưu ý quan trọng

Nếu giữa chủ doanh nghiệp và cổ đông công ty có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, uy tín, chủ doanh nghiệp cũng có thể lựa chọn giao Giấy chứng nhận cổ phần bản gốc cho chính cổ đông tự lưu giữ.

Lưu ý rằng chủ doanh nghiệp và thư ký công ty cũng cần phải giữ bản sao Giấy chứng nhận.

3. Khi nào cần cấp Giấy chứng nhận cổ phần và các cột mốc quan trọng?

Chứng nhận cổ phần được cấp khi cổ đông:

 1. Chuyển nhượng cổ phần nội bộ hoặc cho bên thứ ba ngoài công ty;
 2. Phát hành cổ phiếu ban đầu hoặc phát hành thêm
 3. Mất giấy chứng nhận cổ phần.

Với mỗi trường hợp, quy trình cấp Giấy chứng nhận cổ phần sẽ có sự khác biệt nhất định.

Chuyển nhượng cổ phần

Khi một cổ đông bán hoặc chuyển nhượng cổ phần của mình cho một cá nhân hoặc một pháp nhân khác bất kỳ, thì cổ đông đó:

 • Không còn là cổ đông của công ty
 • Vẫn là cổ đông nhưng ít cổ phần hơn

Với hai trường hợp này, thư ký công ty cần phải lưu ý những chuẩn bị những thông tin sau đây để tiến hành thủ tục cấp Giấy chứng nhận cổ phần:

 • Nghị quyết của Ban hội đồng quản trị (Directors' Resolutions in Writing – DRIW) về vấn đề chuyển nhượng cổ phần.
 • Chứng thư chuyển nhượng (Instrument of Transfer)
 • Biểu mẫu có liên quan để tiến hành đóng với Cục thuế Singapore (Inland Revenue Authority of Singapore – IRAS)
 • Xác nhận hủy bỏ Giấy chứng nhận cổ phần trước đó
 • Giấy Chứng nhận cổ phần mới

Các lưu quan trọng Doanh nghiệp cần nắm như:

 • Việc tiến hành đóng stamp duty khi chuyển nhượng cổ phần tại công ty Singapore có thời hạn nhất định và việc trễ hạn sẽ dẫn đến các mức phạt khác nhau cho doanh nghiệp.
 • Để tránh tình trạng trên, cổ đông cần thông báo cho thư ký công ty về thời hạn làm việc với IRAS và ACRA để thủ tục đóng dấu điện tử được thực hiện kịp thời theo đúng quy định của Chính Phủ.
 • Nếu cổ đông thực hiện bán/ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của mình, Giấy chứng nhận cổ phần ban đầu cần phải được giao lại cho công ty để thư ký tiến hành xác nhận hủy Giấy chứng nhận.
 • Nếu cổ đông chỉ bán/ chuyển nhượng một phần cổ phần, Giấy chứng nhận cổ phần ban đầu sẽ bị hủy và thay bằng hai Giấy chứng nhận cổ phần mới dành cho hai người cổ đông.
 • Những thông tin về việc chuyển nhượng và đăng ký cổ đông công ty đều sẽ được cập nhật và lưu trữ.

4. Global Link Asia Consulting hỗ trợ Doanh nghiệp đăng ký cấp giấy chứng nhận cổ phần Singapore như thế nào?

Đây là những thông tin tổng quan mà Global Link Asia Consulting đã tổng hợp lại nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp thành lập tại Singapore có cái nhìn chi tiết hơn về những điều cần lưu ý khi quản lý danh sách cổ đông công ty và lưu giữ Giấy chứng nhận cổ phần. 

Tuy nhiên, những doanh nghiệp mới thành lập công ty tại Singapore có thể gặp khó khăn khi chuẩn bị và lưu trữ giấy chứng nhận này. Lúc này, tìm đến một cố vấn kinh doanh có chuyên môn vững chắc về việc thành lập công ty tại Singapore và nghiên cứu thị trường tại đây được xem là một giải pháp hợp lý và cần thiết hơn bao giờ hết.

Global Link Asia Consulting - đơn vị tư vấn chuyên giải quyết các bài toán đầu tư, kinh doanh, vận hành khó của doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp quốc tế trong hành trình hội nhập ra thế giới - hoàn toàn có thể hỗ trợ Doanh nghiệp 

 • Phát hành Giấy chứng nhận cổ phần công ty Singapore cho mỗi cổ đông;
 • Hỗ trợ tư vấn và chuyển nhượng cổ phần theo nhu cầu của Doanh nghiệp.

5. Các câu hỏi thường gặp về cấp giấy chứng nhận cổ phần công ty Singapore

Các công ty thường phát hành 2 loại cổ phiếu phổ biến là cổ phiếu phổ thông hoặc cổ phiếu ưu đãi và tên loại cũng sẽ được ghi vào vào Giấy chứng nhận cổ phần.

Bên cạnh, cổ phiếu phổ thông hoặc cổ phiếu ưu đãi, công ty Singapore cũng có thể phát hành các  loại cổ phiếu khác ít phổ biến hơn như cổ phiếu có thể mua lại (Redeemable shares) và cổ phiếu chuyển đổi (Convertible share), và cổ phiếu quỹ (Treasury shares)

Để biết thêm chi tiết về các loại cổ phiếu này, Doanh nghiệp có thể tham khảo bài viết của ACRA: Các loại cổ phiếu (Diffrent types of shares)

Cổ đông có thể thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ phần.

Lưu ý rằng các cổ đông có thể chọn chỉ thanh toán một phần trong tổng số cổ phần nhưng vẫn nhận được chứng chỉ cổ phiếu ghi rõ tổng số cổ phần đã mua. Trong những trường hợp này, chứng nhận cổ phần phải cho biết liệu cổ phiếu đã được thanh toán đầy đủ hay chưa để giảm thiểu mọi thông tin sai lệch và hậu quả pháp lý.

Điều này phụ thuộc vào số lượng cổ đông và tỷ lệ nắm giữ tương ứng của họ. Tại Singapore, mỗi cổ đông có quyền nhận được chứng nhận cổ phiếu thể hiện quyền sở hữu công ty. Vì vậy, nếu có nhiều cổ đông thì mỗi cá nhân sẽ phải có một phải có một Giấy chứng nhận cổ phần riêng.

Trong trường hợp công ty phát hành cổ phiếu mới hoặc các cổ đông chuyển nhương cổ phần, Doanh nghiệp sẽ cần đăng ký cấp các giấy chứng nhận cổ phần mới.

Để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý và duy trì hồ sơ sở hữu chính xác, điều quan trọng là các công ty ở Singapore phải theo dõi số lượng cổ đông và kịp thời cấp số lượng giấy chứng nhận cần thiết.

Giấy chứng nhận cổ phần công ty Singapore sẽ được phát hành bằng bản mềm điển tử. Doanh nghiệp có thể lựa chọn lưu giữ online hoặc lựa chọn in bản vật lý để lưu trữ.

Global Link Asia Consulting là chuyên gia tư vấn tiên phong với hơn 10 năm kinh nghiệm, là đối tác tin cậy đồng hành cùng hơn 750 doanh nghiệp phát triển chuyên nghiệp và tạo sự đột phá trên thị trường quốc tế.

Global Link Asia Consulting chuyên tư vấn chiến lược và hỗ trợ thành lập công ty tại hơn 10 quốc gia khác nhau, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ vận hành trọn gói từ A - Z, bao gồm:

Hơn 10 năm kinh nghiệm, đội ngũ chuyên gia 5-25 năm kinh nghiệm với các chứng chỉ chuẩn quốc tế, đối tác trực tiếp OCBC, UOB, DBS, PayPal, Stripe và bề dày hỗ trợ hơn 750 khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực và quy mô, Global Link Asia Consulting tự hào cam kết cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, đúng luật, minh bạch, không chi phí ẩn, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển đột phá và vững bền.

Hơn 700 khách hàng
+700
Khách hàng
10 năm kinh nghiệm
+10 năm
Kinh nghiệm
Giải thưởng uy tín
Top 10
Thương hiệu Châu Á
Thu gọn Mở rộng


Bài viết trên được Global Link Asia Consulting Pte. Ltd. biên soạn và đăng trực tiếp vào website Global Link Asia Consulting lần đầu vào ngày 16 tháng 12 năm 2016. Bài viết, nhãn hiệu và hình ảnh đi kèm đã được Global Link Asia Consulting đăng ký sở hữu trí tuệ, thuộc sở hữu trí tuệ và bản quyền của Globlal Link Asia Consulting Pte. Ltd. Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức trừ trường hợp được đồng ý bằng văn bản của Global Link Asia Consulting Pte. Ltd.

Tin tức và sự kiện