Chọn ngôn ngữ của bạn

 • Quốc gia: BVI, Belize
 • Dịch vụ: Thành lập công ty nước ngoài

Nhằm tăng tính minh bạch trong chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, chính phủ BVI và Belize đã công bố quy định yêu cầu các công ty offshore - thành lập tại BVI và Belize phải nộp Báo cáo kê khai bản chất hoạt động kinh doanh (Economic Substance Report) hằng năm hoặc chứng minh tình trạng cư trú về thuế của họ ở một quốc gia khác. Hành động này được xem là một trong những nỗ lực của BVI và Belize để:

 • Tuân thủ các chuẩn mực thuế quốc tế và hướng dẫn từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (Organization for Economic Cooperation and Development - OECD);
 • Tự loại mình khỏi danh sách đen trong lĩnh vực đầu tư của OECD và các tổ chức khác;
 • Tạo nên môi trường kinh doanh ổn định và hạn chế rủi ro cho công ty offshore tại Belize và BVI

Trước những thay đổi này, công ty offshore tại BVI và Belize cần thực hiện báo cáo Economic Subtance để duy trì hoạt động kinh doanh tại đây. Trong bài viết này, Doanh ngiệp sẽ nắm rõ khái niệm báo cáo Economic Subtance và biết rõ những việc cần làm để chuẩn bị cho báo cáo này.

1. Vì sao BVI/Belize yêu cầu công ty offshore phải làm báo cáo kê khai bản chất hoạt động kinh doanh hằng năm?

Trước đây, BVI và Belize nổi tiếng là 2 quốc gia với chính sách thuế và yêu cầu kinh doanh thân thiện với doanh nghiệp nước ngoài. Một trong những yêu cầu tiêu biểu cho sự thân thiện này là:

 • Công ty offshore tại BVI/Belize này không cần phải đóng thuế cho tất cả các loại thu nhập: Việc miễn thuế cũng được áp dụng tương tự cho các loại giao dịch liên quan đến cổ tức, lãi suất, tiền thuê, tiền bản quyền, tiền bồi thường, v.v…
 • Công ty offshore tại BVI/Belize không cần nộp báo cáo tài chính/báo cáo thuế hằng năm: Doanh nghiệp offshore chỉ cần chủ động trong việc tự bảo quản hồ sơ, lưu trữ tài liệu kinh doanh trong thời gian tối thiểu là 5 năm kể từ năm tài chính phát sinh.

Tuy nhiên, chính điều này đã khiến BVI và Belize trở thành những quốc gia với chính sách quản lý thuế thiếu chặt chẽ theo chính sách thuế của Hội đồng châu Âu.

Với chính sách thuế cũ, doanh nghiệp offshore thành lập tại Belize và BVI sẽ không có nghĩa vụ công khai thông tin công ty và báo cáo tài chính. Do đó, rất nhiều doanh nghiệp ẩn danh và các công ty đa quốc gia lớn trên thế giới đã mở công ty tại BVI/Belize nhằm tối thiểu hóa mức thuế thu nhập doanh nghiệp cần đóng.

Vì vậy, Belize và BVI - trong nỗ lực tuân thủ các chuẩn mực thuế quốc tế - đã:

Tuân thủ các chuẩn mực thuế quốc tế và hướng dẫn từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (Organization for Economic Cooperation and Development - OECD);

 • Xây dựng hệ thống quản lí chặt chẽ, hoàn thiện để thoát khỏi danh sách đen trong lĩnh vực đầu tư của OECD và các tổ chức khác;
 • Tạo nên môi trường kinh doanh ổn định và hạn chế rủi ro cho công ty offshore tại Belize và BVI
 • Thực hiện các sửa đổi đối với Luật kinh doanh quốc tế tại Belize/BVI, 
 • Đồng thời phát triển Luật bản chất kinh tế (Economic substance legislation) dành cho các công ty offshore tại BVI và Belize. 

Vây thì luận bản chất kinh tế và báo cáo bản chất hoạt động kinh doanh đóng vai trò gì trong các nỗi lực của BVI/Belize?

2. Tổng quan về Báo cáo kê khai bản chất hoạt động kinh doanh (Economic Substance Report) 

2.1. Báo cáo kê khai bản chất hoạt động kinh doanh (Economic Substance Report) yêu cầu gì?

Bộ luật này yêu cầu các công ty offshore phải:

 • Kê khai tình trạng cư trú thuế của công ty offshore. Trong trường hợp công ty offshore tại Belize/BVI phát sinh doanh thu - lợi nhuận ngoài lãnh thổ Belize/BVI, các công ty này sẽ nộp Đơn yêu cầu miễn thuế đối với Công ty offshore (offshore Tax Exemption Form); hoặc
 • Kê khai hoạt động kinh doanh của công ty offshore diễn ra trong phạm vi lãnh thổ BVI/Belize bằng báo cáo kê khai bản chất hoạt động kinh doanh.

Đáp ứng các yêu cầu đề ra cho từng trường hợp được quy định cụ thể trong bộ luật ( loại hình công ty nào áp dụng, lĩnh vực kinh doanh cần áp dụng, yêu cầu cần đạt là gì, v.v)

2.2. Những đối tượng công ty offshore nào cần tuân thủ Luật bản chất kinh tế của BVI/Belize?

Căn cứ theo Luật bản chất kinh tế của BVI và Belize, những công ty cần phải làm báo cáo kê khai bản chất hoạt động kinh doanh để gửi đến chính phủ là:

 • Công ty offshore được đăng ký hợp pháp tại BVI/Belize hoặc;
 • Công ty offshore thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động đầu tư tại BVI/Belize

2.3. Công ty offshore cần làm gì để tuân thủ Luật bản chất kinh tế của BVI/Belize?

Ngoài ra, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp offshore xác định rõ đâu là hoạt động tạo nên nguồn thu nhập chính cho công ty tại BVI/Belize, bảng thông tin dưới đây liệt kê các hoạt động tạo thu nhập tương ứng với từng hoạt động kinh doanh:

Hoạt động kinh doanh Hoạt động tạo nên nguồn thu nhập chính cho công ty tại BVI/Belize
Kinh doanh bảo hiểm Dự đoán và tính toán rủi ro, bảo hiểm hoặc tái bảo hiểm trước rủi ro, cung cấp các dịch vụ kinh doanh về bảo hiểm.
Kinh doanh ngân hàng Gây quỹ, quản lý rủi ro tín dụng hoặc tiền tệ, cung cấp các khoản vay và tín dụng, quản lý vốn quy định, v.v…
Kinh doanh các sản phẩm liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ Liên quan đến tài sản sở hữu trí tuệ (bằng sáng chế, R&D) hoặc tài sản vô hình phi thương mại (thương hiệu, nhãn hiệu và dữ liệu khách hàng, thương hiệu và phân phối).
Kinh doanh vận tải biển Thuê và quản lý thuyền viên, vận chuyển và bảo dưỡng tàu, lập lịch trình các chuyến đi, v.v...
Kinh doanh phân phối sản phẩm và dịch vụ Vận chuyển và lưu kho, quản lý kho, nhận đơn đặt hàng, tư vấn giải pháp
Kinh doanh quản lý quỹ Đưa ra quyết định về việc nắm giữ và bán các khoản đầu tư, tính toán rủi ro và dự trữ, đưa ra quyết định về tiền tệ, v.v...
Trụ sở chính kinh doanh Đưa ra các quyết định quản lý, chịu chi phí thay cho các chi nhánh, điều phối các hoạt động của nhóm.
Kinh doanh tài chính và cho thuê Đồng ý về các điều khoản cấp vốn, xác định và mua tài sản cho thuê, sửa đổi các thỏa thuận liên quan, v.v...

2.4. Hạn nộp báo cáo Economic Substance là khi nào?

Tại Belize Tại BVI

Theo Luật của chính phủ Belize, kỳ báo cáo năm tài chính đầu tiên cho các công ty Belize được thành lập trước ngày 01/01/2020 sẽ bắt đầu vào ngày 30/04/2020; trừ khi công ty thông báo cho đến chính phủ Belize rằng họ muốn chọn ngày bắt đầu sớm hơn (nhưng không phải trước ngày 11/10/2019).

Hạn nộp Economic Substance Report đến chính phủ Belize

Các công ty Belize sẽ được yêu cầu nộp hồ sơ hàng năm trong vòng 9 tháng sau khi kết thúc kỳ báo cáo năm tài chính.

 • Đối với các công ty offshore thành lập trước ngày 01/01/2020, kỳ hạn nộp báo cáo kê khai bản chất hoạt động kinh doanh của công ty này sẽ rơi vào ngày 30/04/2021.
 • Đối với các công ty offshore thành lập trong/sau ngày 01/01/2020, kỳ hạn nộp báo cáo kê khai bản chất hoạt động kinh doanh của công ty này sẽ rơi vào ngày thành lập công ty của năm sau.
 • Ví dụ:
  • Ngày thành lập công ty: 01/02/2020
  • Hạn nộp báo cáo kê khai bản chất hoạt động kinh doanh: 01/02/2021

Theo Luật của chính phủ BVI, các công ty offshore tại BVI sẽ được yêu cầu nộp báo cáo kê khai bản chất hoạt động kinh doanh hàng năm trong vòng 6 tháng sau khi kết thúc kỳ báo cáo năm tài chính.

img title="Hạn nộp Economic Substance Report đến chính phủ BVI" src="ima" alt="Hạn" width="100" height="10" /></span><" /> <p>Ví "ụ:

 • Công ty offshore tại BVI được thành lập vào ngày 15/05/2021, thì kỳ hạn nộp báo cáo kê khai bản chất hoạt động kinh doanh của công ty này sẽ rơi vào ngày 15/12/2021.

2.5. Công ty offshore cần điền những gì trong báo cáo kê khai bản chất hoạt động kinh doanh?

Theo bộ Luật bản chất kinh tế của Belize Theo bộ Luật bản chất kinh tế của BVI
 • Theo Luật của chính phủ Belize, tùy thuộc vào loại hình kinh doanh mà các công ty offshore tại Belize cần phải điền vào các Đơn báo cáo khác nhau:
  • Nếu công ty offshore kinh doanh trong các lĩnh vực được nêu ở phần 2.2.1: Công ty cần hoàn thành Form B
  • Nếu công ty offshore là công ty Holding: Công ty cần hoàn thành Form C
  • Nếu công ty offshore không thuộc 2 đối tượng kể trên: Công ty cần hoàn thành Form D

img title="Hạn nộp Economic Substance Report đến chính phủ Belize" src="ima" alt="Hạn" width="100" height="10" /></span><" /> </td> "

 • Theo Luật của chính phủ BVI, tùy thuộc vào loại hình kinh doanh mà các công ty offshore tại BVI cần phải chuẩn bị các thông tin khác nhau:
 • Đối với nhóm công ty offshore là pháp nhân cư trú thuế tại BVI và kinh doanh trong các lĩnh vực được nêu ở phần 2.2.1: Nhóm công ty này cần chuẩn bị các thông tin gồm:
  • Báo cáo về tổng doanh thu kiếm được từ hoạt động kinh doanh trong BVI;
  • Báo cáo về tổng chi tiêu cho hoạt động kinh doanh trong BVI;
  • Báo cáo về tổng số nhân viên hiện có của công ty tại BVI;
  • Địa chỉ trụ sở tại BVI;
  • Thông tin chi tiết về các trang thiết bị tại BVI liên quan đến hoạt động kinh doanh;
  • Thông tin chi tiết về các cá nhân chịu trách nhiệm quản lý hoạt động kinh doanh tại BVI, và liệu họ có cư trú tại BVI hay không;
  • Thông tin chi tiết về tổ chức thuê ngoài (nếu CIGA được thuê ngoài)
 • Đối với nhóm công ty offshore không là pháp nhân cư trú thuế tại BVI và kinh doanh trong các lĩnh vực được nêu ở phần 2.2.1: Nhóm công ty này cần chuẩn bị:
  • Các báo cáo và giấy tờ liên quan đến quốc gia cư trú về thuế hiện tại của công ty

2.6. Điều gì sẽ xảy ra nếu công ty offshore nộp báo cáo kê khai bản chất hoạt động kinh doanh trễ kỳ hạn?

Theo bộ Luật bản chất kinh tế của Belize Theo bộ Luật bản chất kinh tế của BVI

Theo Theo Luật của chính phủ BVI, chính phủ BVI có quyền đóng cửa các công ty không tuân thủ bộ Luật bản chất kinh tế. Nếu một công ty bỏ qua các thời hạn nộp báo cáo kê khai bản chất hoạt động kinh doanh và không tuân thủ các quy tắc, các hình phạt sẽ được áp dụng sau mỗi thông báo. Mức phạt tối đa là 200.000 USD. Đối với một pháp nhân có rủi ro cao về sở hữu trí tuệ, hình phạt có thể lên tới 400.000 USD.

BVI Economic Substance Penalty

Theo Theo Luật của chính phủ BVI, chính phủ BVI có quyền đóng cửa các công ty không tuân thủ bộ Luật bản chất kinh tế. Nếu một công ty bỏ qua các thời hạn nộp báo cáo kê khai bản chất hoạt động kinh doanh và không tuân thủ các quy tắc, các hình phạt sẽ được áp dụng sau mỗi thông báo. Mức phạt tối đa là 200.000 USD. Đối với một pháp nhân có rủi ro cao về sở hữu trí tuệ, hình phạt có thể lên tới 400.000 USD.

Hình phạt khi nộp trễ Belize Economic Substance

3. Global Link Asia Consulting có thể làm gì để hỗ trợ công ty offshore thực hiện báo cáo kê khai bản chất hoạt động kinh doanh (Economic Substance Report)?

Trước những thay đổi kể trên, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp offshore tại Belize/BVI duy trì hoạt động kinh doanh hiệu quả, Global Link Asia Consulting sẽ:

 • Hỗ trợ tư vấn để giúp Doanh nghiệp xác định các hoạt động kinh doanh của công ty offshore, từ đó xác định xem Doanh nghiệp có đang tuân thủ đúng Luật bản chất kinh tế hay không;
 • Đề xuất các giải pháp như bổ sung các tài liệu/giấy tờ kinh doanh nếu Doanh nghiệp chưa tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của Luật bản chất kinh tế tại BVI/Belize, hoặc phát triển các giải pháp mới để giải quyết được vấn đề phức tạp của doanh nghiệp
  Kết hợp với Doanh nghiệp để chuẩn bị và gửi báo cáo kê khai bản chất hoạt động kinh doanh đến chính phủ BVI/Belize đúng thời hạn theo mẫu báo cáo dưới đây:
Sample-economic-substance-report-global-link-asia-consulting-1 Sample-economic-substance-report-global-link-asia-consulting-2

Ngoài ra, nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp duy trì công ty công ty offshore tại BVI/Belize lâu dài, Global Link Asia Consulting còn hỗ trợ các gói gia hạn hằng nằm gồm:

 • Gia hạn địa chỉ đăng ký công ty tại Belize/BVI
 • Gia hạn dịch vụ đại lý địa phương tại Belize/BVI
 • Nộp phí thường niên cho chính phủ Belize/BVI

Global Link Asia Consulting cung cấp các dịch vụ về kế toán và thuế Offshore trọn gói như sau:

Hơn 700 khách hàng
+700
Khách hàng
10 năm kinh nghiệm
+10 năm
Kinh nghiệm
Giải thưởng uy tín
Top 10
Thương hiệu Châu Á

4. Câu hỏi thường gặp về báo cáo bản chất hoạt động kinh doanh cho công ty offshore

Doanh nghiệp cần tuân thủ quy định báo cáo kê khai bản chất hoạt động kinh doanh (Economic Subtance) khi thành lập công ty tại các quốc gia được yêu cầu theo OECD như Belize, BVI, Seychelles, v.v.

Hoạt động tạo thu nhập cốt lõi là các hoạt động tạo ra doanh thu chính cho công ty hoạt động trong các lĩnh vực được yêu cầu trong quy định Economic Subtance. Ví dụ: nếu công ty là một đơn vị kinh doanh bảo hiểm, hoạt động tạo thu nhập cốt lõin sẽ là  kinh doanh gói bảo hiểm.

Doanh nghiệp có thể kiểm tra liệu công ty mình có cần tuân thủ quy định kê khai khai báo bản chất hoạt động kinh doanh qua 3 tiêu chí sau

 • Công ty thành lập tại quốc gia được yêu cầu tuân thủ quy định Economic Subtance không?
 • Nếu có, công ty có hoạt động tạo doanh thu thuộc các lĩnh vực được yêu cầu trong quy định không?
 • Nếu có, công ty hoạt động kinh doanh chủ yếu ngoài lãnh thổ hay trong lãn thổ quốc gia? (Điều này để xác định tình trạng cư trú thuế của công ty)

Phương thức xác định tốt nhất Doanh nghiệp cần làm là liên hệ với đơn vị hỗ trợ thành lập và quản lý công ty tại các quốc gia được yêu cầu tuân thủ, như Global Link Asia Consulting để được tư vấn tốt nhất.

Việc không đáp ứng Economic Subtance có thể khiến Doanh nghiệp bị phạt. Mức phạt sẽ tùy vào các lỗi vi phạm được quy định bởi quốc gia mà Doanh nghiệp thành lập công ty tại đó.Bài viết trên được Global Link Asia Consulting Pte. Ltd. biên soạn và đăng trực tiếp vào website Global Link Asia Consulting lần đầu vào ngày 23 tháng 06 năm 2021. Bài viết, nhãn hiệu và hình ảnh đi kèm đã được Global Link Asia Consulting đăng ký sở hữu trí tuệ, thuộc sở hữu trí tuệ và bản quyền của Globlal Link Asia Consulting Pte. Ltd. Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức trừ trường hợp được đồng ý bằng văn bản của Global Link Asia Consulting Pte. Ltd.

Bài viết liên quan

Bài viết liên quan

Tin tức và sự kiện