Chọn ngôn ngữ của bạn

 • Quốc gia: BVI, Belize
 • Dịch vụ: Thuế - Kế toán

Càng hiểu rõ các chính sách thuế và kế toán tại các quốc gia BVI, Belize, offshore, Doanh nghiệp  sẽ quản trị công ty tốt hơn và tận dụng các ưu đãi hấp dẫn mà các quốc gia offshore mang lại. Tuy vậy, không phải Doanh nghiệp nào cũng hiểu rõ về các các quy định về luật và kế toán ban hành bởi chính phủ BVI/Belize.

Chính vì vậy, Global Link Asia Consulting mang đến bài viết này nằm giúp Doanh nghiệp

 • Hiểu sâu hơn về các quy định thuế, kế toán, lưu trữ hồ sơ, góa đơn chứng từ của chính phủ và;
 • Nắm được các giải pháp thuế kế toán phù hợp với bài toán kinh doanh cùng Global Link Asia Consulting.

1. Thắc mắc phổ biến về kế toán thuế cho công ty offshore tại BVI và Belize

1.1. Tại sao cần bảo quản lưu trữ hồ sơ tài liệu cho công ty offshore?

Hiện nay nhằm đáp ứng quy định và tuân thủ cam kết cải thiện tính minh bạch và thiết lập trao đổi thông tin hiệu quả về các vấn đề thuế của OECD, Belize và BVI đều đang ban hành các chính sách nhằm cải thiện và tối ưu quy trình tổng hợp và quản trị các công ty thành lập tại 2 quốc gia này.

Vì vậy, các Doanh nghiệp thành lập công ty tại BVI, Belize sẽ cần thay đổi và đáp ứng các yêu cầu được đề ra để tiếp tục duy trì và hoạt động công ty trong dài lâu. Các thay đổi này bao gồm quản lý, lưu trữ hồ sơ, yêu cầu báo báo hằng năm, thực hiện báo cáo tài chính bắt buộc, thực hiện báo cáo bản chất hoạt động kinh doanh,  v.v.

Để biết thêm chi tiết về các yêu cầu này, Doanh nghiệp có thể tham khảo Đạo luật công ty Belize 2022 mới nhất (Belize Companies Act, 2022) và  Bản thay đổi đạo luật công ty BVI (BVI Business Companies (Amendment) Act, 2022).

1.2. Bảo quản lưu trữ hồ sơ, tài liệu như thế nào cho công ty offshore tại BVI /Belize?

Bảo quản, lưu trữ tất cả hồ sơ, tài liệu và đảm bảo đầy đủ số lượng để thuận tiện cho việc cập nhật, trích dẫn tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Đây sẽ là tiền đề cho công việc chuẩn bị báo cáo tài chính  hằng năm giúp quản trị công ty tốt hơn và đáp ứng các yêu cầu từ chính phủ BVI và Belize, bao gồm:

 • Tất cả dòng tiền ra vào và các vấn đề liên quan đến dòng tiền của doanh nghiệp
 • Tất cả các hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp
 • Số lượng tài sản và khoản nợ phải trả của doanh nghiệp
 • Toàn bộ hồ sơ, tài liệu phải được lưu trữ tối thiểu là 5 năm kể từ năm tài chính phát sinh.

1.3. Tại sao việc bảo quản lưu trữ hồ sơ, tài liệu lại cực kì quan trọng đối công ty offshore tại BVI /Belize?

Việc lưu trữ hồ sơ nên được thực hiện tại  địa chỉ của đơn vị tư vấn hỗ trợ thành lập công ty offshore tại BVI/Belize vì các lý do sau:

 • Việc lưu trữ giúp việc thực hiện kế toán thuế và bản kê khai tài chính dễ dàng hơn  (Annual Financial Return)
 • Việc lưu trư giúp việc thực hiện báo cáo thuế hằng năm (Annual Tax Returns) cho công ty offshore tại BVI/Belize dễ dàng hơn. Hiện nay, nhằm tăng tính tuân thủ, các quốc gia offshore trong đó có Belize đã tiến hành ban hành chính sách thuế và hướng dẫn kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho các công ty offshore thành lập tại Belize.

Tham khảo chính sách thuế tại Belize tại đây: Chính sách thuế mới cho công ty offshore tại BVI/Belize.

 • Theo quy trình đánh giá khách hàng, nhằm phòng ngừa rủi ro tài chính (như ngăn chặn hoạt động rửa tiền, v.v... diễn ra ở Singapore theo quy định của MAS - Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore), các ngân hàng số tại Singapore, Mỹ (nơi cho phép mở các tài khoản ngân hàng công ty BVI, Belize) và các ngân hàng truyền thống tại Singapore OCBC, RHB có thể ngẫu nhiên yêu cầu khách hàng sở hữu công ty offshore gửi báo cáo tài chính cuối năm, thống kê lãi lỗ của hoạt động kinh doanh với năm tài chính của công ty.  Điều này thường áp dụng cho các doanh nghiệp thành lập công ty offshore tại BVI/ Belize được Global Link Asia Consulting đề xuất mở tài khoản ngân hàng số hoặc mở tài khoản ngân hàng offshore tại Singapore.

1.4. Yêu cầu Bản kê khai tài chính hàng năm mỗi năm cho công ty offshore tại BVI, Belize  là như thế nào?

Đạo luật Công ty Kinh doanh BVI (BVI Business Companies Amendment Act, 2022) đã được sửa đổi trong tháng 8 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Đạo luật này yêu cầu các công ty offshore tại BVI (Tên gọi khác là BVI BC- Business company, tạm dịch: công ty kinh doanh) phải nộp Bản kê khai tài chính hàng năm (Annual Financial Return) cho đơn vị hỗ trợ thành lập công ty - Global Link Asia Consulting. 

Bản kê khai hàng năm sẽ đến hạn chín tháng sau khi kết thúc năm tài chính. Mẫu tờ khai bao gồm Báo cáo tài chính (Financial Statement) và Bảng cân đối kế toán  (Balance Sheet).

Hoặc như tại Belize, Đạo luật công ty Belize sửa đổi cũng yêu cầu các công ty offshore thành lập tại Belize sẽ nộp Annual Financial report vào mỗi 31 tháng 3 hằng năm.

Vì vậy, việc lưu trữ Hồ sơ tài chính nêu trên sẽ giúp việc chuẩn bị bản kê khai tài chính năm dễ dàng hơn

1.5. Công ty offshore tại BVI có cần được thẩm định, kiểm toán hằng năm không?

Báo cáo tài chính của công ty offshore tại BVI không cần được thẩm định trừ khi công ty yêu cầu thực hiện

1.6. Công ty offshore tại Belize có cần được thẩm định, kiểm toán hằng năm không?

Công ty offshore tại Belize không cần thẩm định báo cáo tài chính trừ khi thu nhập vượt ngưỡng 6,000,000 USD, theo đạo luật thuế thu nhập doanh nghiệp Belize 2018, Thay đổi (Belize Income and Business Tax Admendment 2018).

1.7. Báo cáo bản chất hoạt động kinh doanh  (Economic Subtance Report) là gì?

Quy định báo cáo kê khai bản chất hoạt động kinh doanh (Economic Subtance) là tiêu chuẩn tối thiểu (global minimum standard) được trình bày bởi Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Quy định này tập trung vào các quốc gia mong muốn tham gia vào OECD cần đảm bảo công ty thành lập tại các qốc gia này tuân thủ quy định thuế và đảm bảo tính minh bạchsự minh bạch trong  hoạt động kinh tế.

Các  quốc gia bao gồm, nhưng không giới hạn ở Bermuda, Cayman, BVI, Mauritius và Síp, Belize, Seychelles, v.v.

1.8. Báo cáo bản chất hoạt động kinh doanh ảnh hưởng đến công ty offshore tại BVI/Belize như thế nào?

2. Global Link Asia Consulting hỗ trợ Doanh nghiệp về mảng thuế kế toán offshore cho công ty BVI/Belize như thế nào

Global Link Asia Consulting hỗ trợ Doanh nghiệp:

 • Thuận tiện trong việc thống kê, lưu trữ các hoá đơn chứng từ của công ty tại BVI/Belize.
 • Nhanh chóng trong việc cập nhật đầy đủ tình hình kinh doanh theo yêu cầu của Luật doanh nghiệp tại BVI/Belize và ngân hàng Singapore.
 • Nâng cao tính minh bạch và sự chuyên nghiệp trong quản lý tài chính của công ty.

Global Link Asia Consulting sẽ mang đến các giải pháp kế toán - tài chính - số hóa để giúp doanh nghiệp thuận lợi hoạt động kinh doanh quốc tế thông qua gói Dịch vụ kế toán, chuẩn bị báo cáo tài chính và thuế cho công ty offshore.

Bên cạnh cung cấp dịch vụ kế toán - thuế cho công ty offshore, Global Link Asia Consulting còn hỗ trợ chuyển dịch vụ hoặc cung cấp các dịch vụ vận hành hiệu quả như sau:

 • Tư vấn thành lập công ty offshore tại Belize, BVI, Seychelles, v.v phù hợp với mô hình kinh doanh Doanh nghiệp;
 • Cung cấp dịch vụ đại lý địa phương “Registered Agent”;
 • Cung cấp đia điểm đăng ký kinh doanh tại quốc gia offshore;
 • Cung cấp địa điểm văn phòng tại Singapore;
 • Hỗ trợ Doanh nghiệp đăng ký, mở, xác thực tài khoản ngân hàng vật lý, ngân hàng online tại các trung tâm tài chính như: Singapore, Mỹ;
 • Cung cấp dịch vụ Báo cáo tài chính, thuế kế toán offshore;

Các câu hỏi Doanh nghiệp thường gặp về kế toán thuế cho công ty tại BVI/Belize

Dịch vụ của Global Link Asia Consulting bao gồm:

 • Tư vấn về Chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS), các quy định về thuế tại quốc gia Offshore doanh nghiệp thành lập;
 • Không giới hạn số lần tư vấn và thời gian tư vấn.
 • Thu thập và Quản lý chứng từ thuế kế toán tháng của Doanh nghiệp theo tháng.
 • Sử dụng phần mềm QuickBooks online để quản lý chứng từ kế toán của công ty Offshore.
 • Thực hiện các báo cáo tài chính tháng theo chuẩn mực kế toán quốc tế.
 • Xuất báo cáo theo yêu cầu của Doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ chuẩn bị và nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cục thuế quốc gia Offshore doanh nghiệp thành lập công ty
 • Chuẩn bị Hồ sơ kế toán gồm
  • Sổ chi tiết các giao dịch 
  • Bảng cân đối kế toán
  • Báo cáo lãi lỗ
  • Bảng lưu chuyển tiền tệ 
  • Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu 
  • Bộ báo cáo tài chính 

Global Link Asia Consulting sẽ theo dõi kĩ càng để đảm bảo các doanh nghiệp BVI/Belize kịp thời đáp ứng yêu cầu phát sinh.

Dịch vụ này dành cho các công ty mong muốn nắm rõ tình hình tài chính chi tiết, có nhiều giao dịch và có nhu cầu kiểm soát nội bộ (thu chi, lương, lợi nhuận, v.v...) chi tiết theo từng tháng.

Dịch vụ bao gồm:

 • Tư vấn về Chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS), các quy định về thuế tại quốc gia Offshore doanh nghiệp thành lập.
 • Tư vấn 1 lần vào mỗi cuối năm tài chính hoặc sau khi làm báo cáo tài chính. Các tư vấn chuyên sâu có tính phí.
 • Thu thập và Quản lý chứng từ thuế kế toán tháng của Doanh nghiệp sau khi kết thúc năm tài chính.
 • Sử dụng phần mềm QuickBooks deskstop chuyên dụng để quản lý chứng từ kế toán của công ty Offshore.
 • Chuẩn bị báo cáo tài chính năm theo chuẩn mực kế toán Offshore.
 • Hỗ trợ chuẩn bị và nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cục thuế quốc gia Offshore doanh nghiệp thành lập công ty
 • Hỗ trợ soạn thảo hợp đồng thương mại, hợp đồng lao động.

Global Link Asia Consulting chỉ tư vấn và gửi mẫu hợp đồng theo chuẩn của BVI/Belize.

 • Hỗ trợ nghiệp vụ kế toán kho.

Chi phí: Dịch vụ kế toán tháng sẽ có phí tùy thuộc vào số lượng giao dịch của công ty doanh nghiệp. Trong trường hợp doanh nghiệp muốn Global Link Asia Consulting hỗ trợ trong việc xuất hóa đơn thì mức phí dịch vụ sẽ cao hơn (giới hạn ở mức 20 hóa đơn/tháng).

 • Hỗ trợ tư vấn, sử dụng phần mềm kế toán QuickBooks đẳng cấp quốc tế.

Với những tính năng ưu việt của QuickBooks Online, các công ty offshore tại BVI/Belize có thể thuận lợi kiểm soát được tình hình tài chính của công ty mà:

 1. không bắt buộc phải có kiến thức chuyên sâu về kế toán
 2. không hạn chế về thời gian và địa điểm truy cập

Phần mềm kế toán quickbooks

Global Link Asia Consulting là chuyên gia tư vấn tiên phong với hơn 10 năm kinh nghiệm, là đối tác tin cậy đồng hành cùng hơn 750 doanh nghiệp phát triển chuyên nghiệp và tạo sự đột phá trên thị trường quốc tế.

Global Link Asia Consulting chuyên tư vấn chiến lược và hỗ trợ thành lập công ty tại hơn 10 quốc gia khác nhau, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ vận hành trọn gói từ A - Z, bao gồm:

Hơn 10 năm kinh nghiệm, đội ngũ chuyên gia 5-25 năm kinh nghiệm với các chứng chỉ chuẩn quốc tế, đối tác trực tiếp OCBC, UOB, DBS, PayPal, Stripe và bề dày hỗ trợ hơn 750 khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực và quy mô, Global Link Asia Consulting tự hào cam kết cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, đúng luật, minh bạch, không chi phí ẩn, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển đột phá và vững bền.

Hơn 700 khách hàng
+700
Khách hàng
10 năm kinh nghiệm
+10 năm
Kinh nghiệm
Giải thưởng uy tín
Top 10
Thương hiệu Châu Á
Thu gọn Mở rộng


Bài viết trên được Global Link Asia Consulting Pte. Ltd. biên soạn và đăng trực tiếp vào website Global Link Asia Consulting lần đầu vào ngày 23 tháng 04 năm 2019. Bài viết, nhãn hiệu và hình ảnh đi kèm đã được Global Link Asia Consulting đăng ký sở hữu trí tuệ, thuộc sở hữu trí tuệ và bản quyền của Globlal Link Asia Consulting Pte. Ltd. Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức trừ trường hợp được đồng ý bằng văn bản của Global Link Asia Consulting Pte. Ltd.

Tin tức và sự kiện