Chọn ngôn ngữ của bạn

 • Quốc gia: Singapore
 • Dịch vụ: Thuế - Kế toán

Trong quá trình quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại Singapore, việc xác định năm tài chính và năm đánh giá là một quy trình quan trọng đối với Doanh nghiệp. Việc này không chỉ đảm bảo sự tuân thủ với các quy định pháp luật, mà còn ảnh hưởng đến việc đánh giá hiệu suất kinh doanh và quyết định chiến lược tài chính của Doanh nghiệp.

Để đảm bảo sự hiểu rõ và tuân thủ theo quy định của cơ quan thuế Singapore, Doanh nghiệp cần nắm vững cách xác định năm tài chính và năm đánh giá. Trong bài viết này, Global Link Asia Consulting sẽ chia sẻ về về cách xác định năm tài chính và năm đánh giá tại Singapore cho mục đích tính thuế thu nhập doanh nghiệp, nhấn mạnh những quy định cụ thể và những điều cần lưu ý để doanh nghiệp có thể thực hiện quy trình này một cách chính xác và hiệu quả.

1. Năm đánh giá và năm tài chính tại Singapore

1.1. Năm tài chính là gì? 

Theo luật Singapore, năm tài chính (Financial Year hay Fiscal Year) là chu kỳ 12 tháng do Doanh nghiệp lựa chọn để khai báo các thông tinh tài chính.

Tại Singapore, Doanh nghiệp có thể lựa chọn ngày kết thúc năm tài chính theo nhu cầu và mục đích kinh doanh của Doanh nghiệp. 

1.2. Giai đoạn cơ sở (basic period) là gì?

Để đánh giá số tiền thuế, IRAS xem xét thu nhập, chi phí, v.v. trong năm tài chính. Năm tài chính này được thông thường được Cục thuế Singapore gọi là “giai đoạn cơ sở” (basic period).

Khoảng thời gian cơ sở thường là khoảng thời gian 12 tháng trước năm đánh giá (Year of Assessent (“YA”).

1.3. Năm đánh giá là gì?

Theo luật Singapore, năm đánh giá YA là năm dương lịch mà thu nhập công ty trong năm tài chính trước đó được đánh giá. 

Ví dụ:

 • Thu nhập chịu thuế và thuế phải đóng của Doanh nghiệp cho năm tài chính kết thúc trong năm 2021 sẽ được đánh giá vào năm đánh giá YA 2022.
 • Thu nhập chịu thuế và thuế phải đóng của Doanh nghiệp cho năm tài chính kết thúc trong 2022 sẽ được đánh giá vào  năm đánh giá  YA 2023.

Ví dụ dưới đây sẽ giúp Doanh nghiệp xác định năm đánh giá (YA):

Kết thúc năm tài chính
(Financial Year End ("FYE"))
Giai đoạn cơ sở (Basis period) Năm đánh giá (YA)
Ngày 31/03 hằng năm Ngày 01/04/2016 – 31/03/2017 2018
Ngày 31/12 mỗi năm Ngày 01/01/2017 – 31/12/2017

2018

 

Lưu ý quan trọng

Thời điểm kết thúc năm tài chính do Doanh nghiệp xác định. Doanh nghiệp Singapore được quyền lựa chọn ngày kết thúc năm tài chính dựa trên những gì phù hợp nhất với hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp. Cục thuế Singapore (IRAS) không xác định hay quy định thời điểm kết thúc năm tài chính cho các Doanh nghiệp Singapore.

Nếu Doanh nghiệp thay đổi thời điểm kết thúc năm tài chính, thay đổi đó phải được nộp cho Cơ quan quản lý doanh nghiệp và kế toán (ACRA) thông qua BizFile+. Sau khi Doanh nghiệp thay đổi năm tài chính với Cơ quan quản lý doanh nghiệp và kế toán (ACRA), Cục thuế IRAS sẽ tự động được cập nhật thông tin thông qua cơ sở dữ liệu chung giữa các cơ quan chính phủ Singapore. Doanh nghiệp Singapore không cần bất kỳ khai báo thay đổi năm tài chính với Cục thuế Singapore.

 

2. Xác định ba năm đánh giá (YA) liên tiếp đầu tiên 

Năm đánh giá (YA) đầu tiên của Doanh nghiệp là YA liên quan đến giai đoạn cơ sở mà Doanh nghiệp được thành lập.

Năm đánh giá (YA) đầu tiên của Doanh nghiệp phụ thuộc vào ngày kết thúc năm tài chính được chọn và ngày kết thúc của bộ báo cáo tài chính đầu tiên. Do đó, Năm đánh giá (YA) đầu tiên của Doanh nghiệp có thể khác với một Doanh nghiệp khác được thành lập trong cùng ngày.

Trường hợp 1: Kỳ kế toán đầu tiên là 12 tháng
Ngày thành lập Ngày kết thúc năm tài chính Ngày kết thúc năm tài chính đầu tiên Khoảng thời gian được thanh toán trong năm tài chính đầu tiên
01/07/2020 30/06 hàng năm 30/06/2021 01/07/2020 đến 30/06/2021 (12 tháng)

 

YA Năm tài chính
YA đầu tiên: 2022 01/07/2020 - 30/06/2021 (12 tháng)
YA thứ hai: 2023 01/07/2021 - 30/06/2022
YA thứ ba: 2024 01/07/2022 - 30/06/2023

 

Lưu ý quan trọng

Lãi/lỗ của công ty phải được phân bổ và kê khai theo 2 YA (tức là YA 2021 và 2022) vì năm tài chính cho mỗi YA không được vượt quá 12 tháng. Do đó, YA đầu tiên là YA 2021 chứ không phải YA 2022.

 

3. Nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Doanh nghiệp tại Singapore phải nộp 2 báo cáo /  tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho Cục thuế Singapore (IRAS) hàng năm: 

 • Báo cáo Thu nhập chịu thuế ước tính (ECI) và;
 • Tờ khai thuế Form C-S / Tờ khai thuế Form C-S (Lite) / Tờ khai thuế Form C.
(1) Nộp thu nhập chịu thuế ước tính (ECI)

Nộp ECI: Trong vòng 3 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, ngoại trừ các công ty đủ điều kiện được miễn nộp hồ sơ ECI và những công ty đặc biệt không bắt buộc phải nộp hồ sơ ECI.

 • Doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo nộp đơn ECI từ IRAS trước khi kết thúc năm tài chính của Doanh nghiệp, bắt đầu từ năm sau năm thành lập. Doanh nghiệp sẽ không nhận được thông báo trong năm thành lập, vì hầu hết các Doanh nghiệp không chuẩn bị bộ báo cáo tài chính đầu tiên trong năm thành lập. Ví dụ: nếu Doanh nghiệp được thành lập vào năm 2021 và kết thúc năm tài chính vào tháng 12, Doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo nộp ECI đầu tiên cho Năm đánh giá (YA) 2023 vào tháng 12 năm 2022.
 • Tuy nhiên, nếu Doanh nghiệp chuẩn bị bộ báo cáo tài chính đầu tiên vào năm thành lập, Doanh nghiệp vẫn phải nộp ECI trong vòng 3 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính đầu tiên, ngay cả khi Doanh nghiệp chưa nhận được bất kỳ thông báo nộp ECI nào, trừ khi Doanh nghiệp đủ điều kiện để được miễn nộp đơn ECI.

Ví dụ: Doanh nghiệp A được thành lập vào ngày 15 tháng 7 năm 2021 và có năm tài chính kết thúc vào tháng 12.

Trường hợp Ngày kết thúc năm tài chính đầu tiên Ngày đến hạn nộp ECI đầu tiên
A: Doanh nghiệp đã hoàn tất bộ báo cáo tài chính đầu tiên trong năm thành lập và chọn năm tài chính kết thúc 31/12/2021 15/07/2021 - 31/12/2021 Hồ sơ cho YA 2022 (giai đoạn cơ sở từ 15/07/2021 - 31/12/2021) trước ngày 31/03/2022
B: Doanh nghiệp đã hoàn tất bộ báo cáo tài chính đầu tiên trong năm thành lập và chọn năm tài chính kết thúc 31/12/2022 15/07/2021 - 31/12/2022

Nộp cho

 1. YA 2022 (giai đoạn cơ sở từ 15/07/2021 - 31/12/2021) Và
 2. YA 2023 (giai đoạn cơ sở từ 01/01/2022 - 31/12/2022)

cùng nhau nộp trước ngày 31/03/2023

Global Link Asia Consulting hỗ trợ Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ và nộp ECI và Tờ khai thuế Form C-S / Tờ khai thuế Form C-S (Lite) / Tờ khai thuế Form C đầu tiên

 • Đảm bảo ECI và Tờ khai thuế Form C-S / Tờ khai thuế Form C-S (Lite) / Tờ khai thuế Form C đầu tiên được chuẩn bị và nộp một cách chính xác và đầy đủ
 • Giúp Doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí
 • Giảm thiểu rủi ro bị phạt tiền do nộp chậm hoặc nộp sai tờ khai thuế
Tư vấn với chuyên gia ngay!

4. Phân bổ lãi/lỗ cho các Công ty mới

Một số công ty mới thành lập sẽ hoạt động và có năm tài chính hơn 12 tháng. Do đó, bộ báo cáo tài chính đầu tiên có thể có thời hạn hơn 12 tháng.

Nhìn chung, năm tài chính cho mỗi YA không thể vượt quá 12 tháng. Do đó, lãi hoặc lỗ phải được phân bổ và quy cho 2 Năm đánh giá (YA) khác nhau.

Doanh nghiệp nên xác định trực tiếp thu nhập kiếm được và chi phí phát sinh cho mỗi 2 YA, dựa trên ngày thực tế thu được thu nhập và chi phí phát sinh. Nếu điều này không thể thực hiện được thì có thể sử dụng phương pháp phân bổ, trong đó thu nhập kiếm được và chi phí phát sinh được phân bổ dựa trên số ngày trong YA tương ứng.

Ví dụ về phân bổ lãi/lỗ cho các Công ty mới
Ngày thành lập Cuối năm tài chính Ngày kết thúc năm tài chính đầu tiên Doanh thu Chi phí
15/04/2019 30/06 hàng năm 30/06/2020 120,000 USD 60,000 USD

 

YA Thời kỳ cơ sở Doanh thu Chi phí
2020 15/04/2019 - 30/06/2019 ($120,000/443 ngày) x 77 ngày ($60,000/443 ngày) x 77 ngày
2021 01/07/2019 - 30/06/2020 ($120,000 443 ngày) x 366 ngày ($60,000/443 ngày) x 366 ngày

5. Yêu cầu lưu giữ hồ sơ

Doanh nghiệp phải lưu giữ hồ sơ thích hợp về các giao dịch tài chính và lưu giữ các tài liệu nguồn, hồ sơ và lịch trình kế toán, báo cáo ngân hàng và mọi hồ sơ giao dịch khác liên quan đến Doanh nghiệp trong ít nhất 5 năm kể từ Năm Đánh giá (YA) có liên quan.

Ví dụ 1: Công ty có thời điểm cuối năm tài chính tháng 12
YA Năm tài chính Lưu giữ hồ sơ cho đến khi
2019 01/01/2018 - 31/12/2018 31/12/2023
2023 01/01/2022 - 31/12/2022 31/12/2027

6. Global Link Asia Consulting hỗ trợ, tư vấn các Doanh nghiệp về khai báo thuế thu nhập doanh nghiệp tại Singapore như thế nào? 

Global Link Asia Consulting là một đơn vị tư vấn thuế, kế toán và pháp lý tại Singapore. Global Link Asia Consulting cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, tư vấn cho các doanh nghiệp về khai báo thuế thu nhập doanh nghiệp tại Singapore, bao gồm: 

 • Tư vấn về các quy định thuế thu nhập doanh nghiệp tại Singapore;
 • Hỗ trợ lập báo cáo tài chính theo chuẩn Singapore;
 • Hỗ trợ khai báo thuế thu nhập doanh nghiệp theo đúng quy định;
 • Đại diện doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế.

Global Link Asia Consulting với đội ngũ chuyên gia tư vấn thuế giàu kinh nghiệm và chuyên môn cao, sẽ tư vấn, hỗ trợ khai báo thuế thu nhập doanh nghiệp tại Singapore cho Doanh nghiệp một cách chính xác, nhanh chóng và hiệu quả.

7. Các câu hỏi thường gặp về cách xác định năm tài chính và năm đánh giá tại Singapore

Global Link Asia Consulting cung cấp các dịch vụ về kế toán và thuế Singapore trọn gói như sau:

Hơn 700 khách hàng
+700
Khách hàng
10 năm kinh nghiệm
+10 năm
Kinh nghiệm
Giải thưởng uy tín
Top 10
Thương hiệu Châu Á


Bài viết trên được Global Link Asia Consulting Pte. Ltd. biên soạn và đăng trực tiếp vào website Global Link Asia Consulting lần đầu vào ngày 05 tháng 09 năm 2018. Bài viết, nhãn hiệu và hình ảnh đi kèm đã được Global Link Asia Consulting đăng ký sở hữu trí tuệ, thuộc sở hữu trí tuệ và bản quyền của Globlal Link Asia Consulting Pte. Ltd. Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức trừ trường hợp được đồng ý bằng văn bản của Global Link Asia Consulting Pte. Ltd.

Tin tức và sự kiện