Chọn ngôn ngữ của bạn

 • Quốc gia: Singapore
 • Dịch vụ: Thuế - Kế toán

Công ty tại Singapore hoặc bất kỳ quốc gia nào trên thế giới đều có hai trạng thái: hoạt động (active) và không hoạt động (dormant company). Đối với công ty Singapore dù không có hoạt động kinh doanh cũng như doanh thu thì vẫn phải nộp những báo cáo cho Cục thuế Singapore (Inland Revenue Authority Of Singapore (“IRAS”)) và Cơ quan quản lý kế toán và doanh nghiệp Singapore (Accounting Corporate Regulatory Authority (“ACRA”)). Đây chính là điểm nhiều Doanh nghiệp nhầm tưởng công ty không hoạt động thì không cần nộp báo cáo/hồ sơ hằng năm. 

Global Link Asia Consulting sẽ giúp doanh nghiệp Singapore nắm những khái niệm về công ty không hoạt động đối với ACRA và những báo cáo cần nộp cho cơ quan chính phủ Singapore.

1. Khái niệm về công ty không hoạt động (dormant company)

Giữa 2 cơ quan chính phủ tại Singapore là Cục thuế Singapore (IRAS) và Cơ quan quản lý kế toán và doanh nghiệp (ACRA) sẽ có khái niệm khác nhau đối với “Công ty không hoạt động” (Dormant company). Cụ thể:

 • Theo IRAS, công ty dù đã phát sinh chi phí tuy nhiên không có bất kì doanh thu hoặc thu nhập nào trong một giai đoạn tài chính nhất định sẽ được xem là công ty không hoạt động.
 • Theo ACRA, công ty không có bất kì giao dịch kế toán trong khoảng thời gian nhất định được xem là không hoạt động.

Lưu ý: Các giao dịch sau đây sẽ không ảnh hưởng đến trạng thái “không hoạt động” của công ty:

 • Việc bổ nhiệm thư kí công ty;
 • Việc bổ nhiệm kiểm toán viên;
 • Việc duy trì thuê địa chỉ văn phòng;
 • Việc lưu trữ sổ đăng ký và giấy tờ;
 • Việc thanh toán lệ phí hoặc bất kì khoản tiền phạt nào cho ACRA;
 • Việc đăng kí cổ phần công ty.

2. Những báo cáo công ty không hoạt động cần phải nộp

2.1. Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (Form C-S/C)

Công ty không có bất kỳ hoạt động thương mại và thu nhập trong suốt năm cơ sở 2022 sẽ được xem như “công ty không hoạt động” trong năm đánh giá 2023. 

Công ty không hoạt động vẫn phải nộp tờ khai thuế thu nhập (Form C/C-S) trừ khi công ty được miễn nộp tờ khai thuế thu nhập (Waiver of Income Tax Return Submission) theo Pháp luật Singapore. 

Apply đơn xin MIỄN nộp tờ khai thuế thu nhập (Form C/S-S)

Công ty không hoạt động có thể nộp đơn lên IRAS để xin miễn nộp tờ khai thuế thu nhập. Các điều kiện để công ty có thể “Được miễn nộp tờ khai báo thuế”: 

Công ty không hoạt động và đã nộp đầy đủ Form C-S hoặc Form C, khoản ước tính và thanh toán thuế cho đến ngày chấm dứt kinh doanh.

Công ty không sở hữu bất kì khoản đầu tư (cổ phiếu, bất động sản, tiền gửi ngân hàng cố định, v.v.). Nếu công ty sở hữu khoản đầu tư, công ty phải không được hưởng bất kì thu nhập nào phát sinh từ các khoản đầu tư đó.

 • Công ty phải huỷ đăng kí thuế hàng hoá và dịch vụ (GST) trước khi nộp đơn nếu trước đây công ty có đăng kí GST.
 • Công ty không có ý định bắt đầu kinh doanh trở lại trong vòng 2 năm tới

Lưu ý: Khi công ty không hoạt động có ý định kinh doanh trở lại hoặc bắt đầu nhận thu nhập, công ty phải thông báo cho IRAS trong vòng 1 tháng kể từ ngày nhận thu nhập. 

2.2. Yêu cầu khai thuế hằng năm

Từ ngày 03/01/2016, công ty không niêm yết (trừ các chi nhánh của công ty niêm yết) được miễn trách nhiệm nộp báo cáo tài chính nếu: 

 • Công ty hoàn thành kiểm kê tài sản; và
 • Công ty không hoạt động kể từ khi được thành lập hoặc kể từ khi kết thúc năm báo cáo tài chính trước đó.

Theo kiểm  kê tài sản, tổng tài sản của công ty tại bất kì thời điểm nào trong năm tài chính không được vượt quá 500.000 đô la Mỹ. Đồng thời quy định tương tự đối với các công ty mẹ.

Các công ty niêm yết không hoạt động và các công ty con, và các công ty không niêm yết không thực hiện việc kiểm kê tài sản thì phải nộp báo cáo tài chính nhưng các công ty được miễn việc kiểm toán.

3. Global Link Asia Consulting hỗ trợ Doanh nghiệp Singapore không hoạt động nộp báo cáo như thế nào?

Global Link Asia Consulting với đội ngũ chuyên gia thuế kế toán, pháp lý dày dặn kinh nghiệm đã làm việc với các công ty không hoạt động tại Singapore đa ngành nghề lĩnh vực sẽ hỗ trợ Doanh nghiệp:

 • Xác định các báo cáo cần nộp đối với công ty Singapore không hoạt động từng ngành nghề, dịch vụ; 
 • Thực hiện các báo cáo thuế, kế toán, báo cáo hằng năm cần nộp theo chuẩn mực thuế kế toán Singapore, yêu cầu của ACRA;
 • Nộp và kê khai các báo cáo thuế (GST), thuế thu nhập doanh nghiệp, v.v. cho IRAS.

Global Link Asia Consulting cung cấp các dịch vụ về kế toán và thuế Singapore trọn gói như sau:

Hơn 700 khách hàng
+700
Khách hàng
10 năm kinh nghiệm
+10 năm
Kinh nghiệm
Giải thưởng uy tín
Top 10
Thương hiệu Châu Á


Bài viết trên được Global Link Asia Consulting Pte. Ltd. biên soạn và đăng trực tiếp vào website Global Link Asia Consulting lần đầu vào ngày 31 tháng 01 năm 2019. Bài viết, nhãn hiệu và hình ảnh đi kèm đã được Global Link Asia Consulting đăng ký sở hữu trí tuệ, thuộc sở hữu trí tuệ và bản quyền của Globlal Link Asia Consulting Pte. Ltd. Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức trừ trường hợp được đồng ý bằng văn bản của Global Link Asia Consulting Pte. Ltd.

Tin tức và sự kiện