Sau khi thành lập công ty ở nước ngoài (Mỹ, Hồng Kông, Malaysia, v.v...) và bắt đầu tiến hành kinh doanh, các doanh nghiệp có thể chưa quen thuộc trong việc chuẩn bị chứng từ, hồ sơ cho các giao dịch sao cho hợp lý, hợp lệ. Trong trường hợp chứng từ không đủ thuyết phục sẽ dẫn đến:

Bị Cục thuế tại các nước sở tại phạt và ấn định thuế khi cơ quan tiến hành kiểm tra.

Bị Cục thuế tại các nước sở tại phạt và ấn định thuế khi cơ quan tiến hành kiểm tra. 

Với dịch vụ kế toán tháng của Global Link Asia Consulting cho công ty thành lập tại nước ngoài, doanh nghiệp hoàn toàn có thời gian để tập trung vào hoạt động kinh doanh mà không còn lo ngại khi làm báo cáo tài chính - thuế - kế toán nữa.

Vậy Global Link Asia Consulting sẽ làm gì đễ hỗ trợ doanh nghiệp làm báo cáo kế toán tháng? Bài viết dưới đây sẽ trả lời điều này.