Chính sách thuế mới của Belize ảnh hưởng như thế nào đến các công ty Belize? (Cập nhật 2023)

Vào cuối năm 2018, chính phủ Belize đã phê chuẩn một số sửa đổi quan trọng đối với luật pháp quốc gia nhằm đáp ứng các yêu cầu về tính minh bạch của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (Organization for Economic Cooperation and Development - OECD). Sự thay đổi này đã mang đến nhiều thách thức mới và tạo ra cơ hội mới cho các doanh nghiệp Offshore ở Belize. Vậy:

 • Chính sách thuế của Belize đã thay đổi như thế nào? Vì sao lại có sự thay đổi này?
 • Chính sách này tác động thế nào đến các công ty Offshore tại Belize?
 • Doanh nghiệp Offshore tại Belize cần chuẩn bị những gì để thích nghi với những thay đổi này?
 • Chủ doanh nghiệp có ý định thành lập công ty offshore, thành lập công ty tại Belize cần lưu ý điều gì trước khi thành lập công ty tại Belize?

Hãy theo dõi nội dung chi tiết dưới đây của Global Link Asia Consulting để làm rõ những câu hỏi trên.

 

1. Vì sao lại có sự thay đổi trong chính sách thuế của Belize?

Trước đây, Belize được biết là quốc gia có chính sách thuế hấp dẫn với nhiều công ty đa quốc gia. Theo Luật ban hành từ năm 1990 và sửa đổi vào năm 2000, tất cả các doanh nghiệp dưới hình thức công ty Offshore tại Belize sẽ mặc định được miễn các loại thuế địa phương. Điều này có nghĩa là các công ty offshore tại Belize sẽ được miễn đóng các loại thuế bao gồm: thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); thuế lãi vốn; thuế cổ tức; thuế tem (hay còn gọi là thuế trước bạ), v.v… Chủ doanh nghiệp Offshore tại Belize còn được miễn nộp thuế khi chuyển nhượng các loại tài sản dù là tài sản công ty hay tài chính.

Chính sách thuế này tuy mang lại nhiều lợi ích cho các công ty Offshore thành lập tại Belize, cũng như thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài về Belize nhưng lại tạo ra thách thức cho hệ thống thuế của các quốc gia khác, đặc biệt là đối với các các công ty đa quốc gia hoạt động trên toàn cầu.

Chính vì điều này mà đã nhiều năm nay, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (Organization for Economic Cooperation and Development - OECD) cũng như nhiều hiệp hội các quốc gia phát triển như G7 không ngừng ban hành nhiều hướng dẫn cho các quốc gia về Cơ sở chống xói mòn thuế và chuyển dịch lợi nhuận (BEPS) nhằm yêu cầu các quốc gia thiết lập một mức thuế tối thiểu và đưa tình hình thuế trên thế giới về lại thế cân bằng.

Belize - trong nỗ lực tuân thủ các chuẩn mực thuế quốc tế và hướng dẫn từ OECD về tính minh bạch trong chính sách thuế - đã thực hiện các cải cách thuế cần thiết.

 

2. Sự thay đổi trong chính sách thuế mang đến lợi ích gì cho Belize?

 • Sự công nhận trên toàn cầu: Bằng cách điều chỉnh cho phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, Belize đã tự loại mình khỏi danh sách đen trong lĩnh vực đầu tư của OECD, FATF và các tổ chức khác.
 • Khả năng gia nhập OECD trong tương lai: Các nước trong OECD thường có mức đầu tư nước ngoài cao. Điều này có nghĩa là chính sách thuế của Belize càng phù hợp với chuẩn mực quốc tế, thì khả năng gia nhập OECD của Belize càng cao, và cơ hội phát triển cho Belize càng rộng mở.
 • Sự ổn định trong những thay đổi luật pháp trong tương lai: Với việc điều chỉnh các chính sách thuế phù hợp với các thể chế quốc tế, bất kỳ thay đổi nào trong chính sách tư pháp của Belize sẽ nhất quán trên phạm vi chuẩn mực quốc tế. Điều này góp phần giúp môi trường kinh doanh tại Belize sẽ ổn định và hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp.

3. Chính sách thuế tại Belize đã thay đổi như thế nào?

Chính sách thuế cho các công ty Offshore tại Belize được ấn quy định theo Đạo luật Thuế Doanh nghiệp và Thu nhập Belize (IBTA). Nội dung chính của chính sách thuế này là như sau:

chính sách thuế Belize

Nếu như trước đây, công ty Offshore tại Belize sẽ được miễn thuế tại Belize thì bây giờ mọi công ty thành lập tại Belize (dù là công ty Onshore - thành lập tại Belize - kinh doanh và có cơ sở thường trú tại Belize hay công ty Offshore (hay còn gọi là công ty IBC) - thành lập tại Belize - nhưng không có cơ sở thường trú tại Belize và thu nhập ngoài lãnh thổ Belize) đều phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp tại Belize với mức thuế được quy định như sau.

biểu thuế áp dụng cho từng lĩnh vực

Biểu thuế TNDN áp dụng cho công ty Belize cho từng ngành nghề cụ thể

4. Ai sẽ chịu ảnh hưởng bởi những thay đổi thuế này của Belize?

Chính sách thuế mới của BelizeMọi công ty thành lập tại Belize (dù là công ty onshore - thành lập tại Belize - kinh doanh và có cơ sở thường trú tại Belize hay công ty offshore (hay còn gọi là công ty IBC) - thành lập tại Belize - nhưng không có cơ sở thường trú tại Belize và thu nhập ngoài lãnh thổ Belize) đều phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp tại Belize với mức thuế được quy định như trên.

Tuy nhiên, sẽ có một ngoại lệ dành cho các công ty thành lập tại Belize như sau:

Các công ty thành lập tại Belize:

 • dưới loại hình công ty IBC/công ty offshore
 • không có cơ sở thường trú (Permanenet establishment) tại Belize (hiểu một cách đơn giản là không phát sinh thu thập tại lãnh thổ Belize, không có văn phòng làm việc, nhân viên và địa chỉ thường trú tại Belize)
 • đã khai báo thuế (tax resident) tại quốc gia khác
 • và làm form kê khai các mục trên nộp cho chính phủ Belize

Sẽ được miễn đóng thuế tại Belize.

5. Tỷ suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cho công ty Belize là bao nhiêu?

Dựa vào mỗi loại hoạt động kinh doanh mà mỗi công ty Offshore tại Belize sẽ đóng mức thuế TNDN khác nhau. Chi tiết vui lòng xem tại bảng trên.

Tuy nhiên, các công ty thành lập tại Belize đa phần là các công ty làm trading hoặc kinh doanh dịch vụ, đối với hai loại hình này, tỷ lệ thuế TNDN là như sau:

 • Kinh doanh, giao dịch thương mại (Trade & Business): 1.75%
 • Dịch vụ chuyên nghiệp (Professional services): 6%
 • Nhận phí hoa hồng (Commission): 5% cho tổng phí nhỏ hơn USD25,000 và 15% cho tổng phí lớn hơn USD25,000.

tỷ suất thuế thu nhập doanh nghiệp của Belize

6. Theo chính sách mới, doanh thu chịu thuế cho công ty Belize được tính như thế nào?

Mức thuế mà một công ty Offshore tại Belize phải đóng sẽ được tính dựa trên:

 • Doanh thu trên các hóa đơn giao dịch trong và ngoài Belize (dù bằng tiền mặt hay hiện vật, thực nhận hay dồn tích)
 • Doanh thu phát sinh ngoài lãnh thổ Belize
 • Doanh thu thu được từ vốn

doanh thu chịu thuế cho công ty Belize là gì

7. Doanh nghiệp Offshore tại Belize cần làm gì để thích nghi với sự thay đổi chính sách thuế này?

Trước sự thay đổi này, công ty Offshore tại Belize cần đặc biệt quan tâm đến các điều sau:

Thời điểm áp dụng thuế TNDN: Đối với các công ty Offshore đăng ký mở công ty tại Belize vào/trước ngày 16/10/2017, các công ty này có thể tiếp tục hưởng các quyền lợi theo chế độ cũ cho đến ngày 30/06/2021. Các công ty Offshore thành lập sau ngày 16/10/2017 sẽ có nghĩa vụ kê khai thuế ngay lập tức.

Tóm tắt các việc cần làm cho các công ty offshore tại Belize:

  Đối với các công ty đã thành lập tại Belize  Đối với doanh nghiệp/cá nhân chuẩn bị thành lập công ty tại Belize 
Năm đầu tiên sau khi có sự thay đổi
 • Phải đăng ký mã số thuế tại Belize: Theo Yêu cầu đăng ký thuế thu nhập và doanh nghiệp của năm 2019, tất cả các công ty Offshore tại Belize phải đăng ký mã số thuế (Tax Identification Number - TIN). Lần đăng ký mã số thuế TIN tiếp theo cho công ty belize là vào tháng 09/2021. Global Link Asia Consulting sẽ cập nhật và hỗ trợ mọi khách hàng đăng ký mã số thuế này.
 • Phải khai thuế - kế toán hằng năm dựa trên các yêu cầu của Đạo luật Thuế Thu nhập và Kinh doanh: Trong trường hợp, công ty Belize chứng minh được mình có thu nhập ngoài lãnh thổ Belize, công ty Belize sẽ phải kê khai thông tin hoạt động, thông tin giám đốc, cổ đông, v.v…
 • Phải chuẩn bị và nộp form kê khai bản chất hoạt động kinh doanh (Economic Substance Form) cho chính phủ Belize.
 • Phải có địa chỉ đăng ký công ty tại Belize
 • Phải có đại lý địa phương tại Belize
 • Nộp phí thành lập công ty cho chính phủ Belize
 • Phải đăng ký mã số thuế tại Belize
Các năm gia hạn tiếp theo
 • Gia hạn địa chỉ đăng ký công ty tại Belize
 • Gia hạn dịch vụ đại lý địa phương tại Belize
 • Nộp phí thường niên cho chính phủ Belize
 • Chuẩn bị và nộp form kê khai bản chất hoạt động kinh doanh (Economic Substance Form) cho chính phủ Belize.

Sự thay đổi này sẽ ảnh hưởng lớn đến các công ty đã thành lập tại Belize hoặc có ý định thành lập công ty tại Belize. Hiểu được điều này, Global Link Asia Consulting sẽ hỗ trợ Quý khách hàng trong mọi vấn đề phát sinh (khai báo và hỗ trợ nộp đơn bổ sung) theo yêu cầu của của chính phủ Belize. Đối với các doanh nghiệp và cá nhân có ý định thành lập công ty tại Belize, Global Link Asia Consulting sẽ hỗ trợ tư vấn để Quý khách hàng có thể giải quyết được bài toán kinh doanh của doanh nghiệp mình (tối ưu hệ thống thuế của doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty tại quốc gia nào bên cạnh Belize, nếu vẫn thành lập công ty tại Belize thì sẽ hỗ trợ làm và nộp các tờ khai thuế cho chính phủ Belize).

Global Link Asia Consulting - đơn vị tư vấn chuyên giải quyết các bài toán đầu tư, kinh doanh, vận hành khó của doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp quốc tế trong hành trình hội nhập ra thế giới - hoàn toàn có thể hỗ trợ Quý doanh nghiệp giải quyết vấn đề này. Với kiến thức sâu rộng trong các lĩnh vực:

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, Global Link Asia Consulting tự hào khi đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp từ Start-up đến tập đoàn thuộc top 500 Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế, đồng thời là đối tác làm việc trực tiếp với nhiều ngân hàng lớn, uy tín như OCBC, DBS, UOB, v.v..., đối tác của các cổng thanh toán quốc tế uy tín như PayPal và nhiều đối tác khác.

Bài viết trên được Global Link Asia Consulting Pte. Ltd. biên soạn và đăng trực tiếp vào website www.globallinkconsulting.sg/vi/ lần đầu vào ngày 10 tháng 06 năm 2021. Bản quyền thuộc Global Link Asia Consulting Pte. Ltd. Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức trừ trường hợp được đồng ý bằng văn bản của Global Link Asia Consulting Pte. Ltd.

1575 Last modified on Thứ hai, 22 Tháng 5 2023 16:25
Login to post comments

Liên hệ qua phone

Liên hệ qua email

Liên hệ qua Viber

Liên hệ qua Whatsapp

Liên hệ qua Skype

Liên hệ qua Telegram

Dịch vụ hỗ trợ thành lập công ty nước ngoài