Cập nhật 2023: Cách làm báo cáo báo kê khai bản chất hoạt động kinh doanh cho công ty Offshore tại BVI/Belize

(0 votes)

báo cáo bản chất hoạt động kinh doanh cho công ty offshore tại Belize BVINhằm tăng tính minh bạch trong chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, chính phủ BVI và Belize đã công bố quy định yêu cầu các công ty Offshore - thành lập tại BVI và Belize phải nộp Báo cáo kê khai bản chất hoạt động kinh doanh (Economic Substance Report) hằng năm hoặc chứng minh tình trạng cư trú về thuế của họ ở một quốc gia khác. Hành động này được xem là một trong những nỗ lực của BVI và Belize khi:

 • Tuân thủ các chuẩn mực thuế quốc tế và hướng dẫn từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (Organization for Economic Cooperation and Development - OECD);
 • Tự loại mình khỏi danh sách đen trong lĩnh vực đầu tư của OECD và các tổ chức khác;
 • Tạo nên môi trường kinh doanh ổn định và hạn chế rủi ro cho công ty Offshore tại Belize và BVI

Trước những thay đổi này, công ty Offshore tại BVIBelize cần thực hiện báo cáo kê khai bản chất hoạt động kinh doanh để duy trì hoạt động kinh doanh tại đây. Vì vậy, hãy để Global Link Asia Consulting hướng dẫn Quý doanh nghiệp những việc cần làm để chuẩn bị cho báo cáo này.

1. Vì sao BVI/Belize yêu cầu công ty Offshore phải làm báo cáo kê khai bản chất hoạt động kinh doanh hằng năm?

Trước đây, BVI và Belize nổi tiếng là 2 quốc gia với chính sách thuế và yêu cầu kinh doanh thân thiện với doanh nghiệp nước ngoài. Một trong những yêu cầu tiêu biểu cho sự thân thiện này là:

Tuy nhiên, chính điều này đã khiến BVIBelize trở thành những quốc gia với chính sách quản lý thuế thiếu chặt chẽ theo chính sách thuế của Hội đồng châu Âu. Với chính sách thuế cũ, doanh nghiệp Offshore thành lập tại Belize và BVI sẽ không có nghĩa vụ công khai thông tin công ty và báo cáo tài chính. Do đó, rất nhiều doanh nghiệp ẩn danh và các công ty đa quốc gia lớn trên thế giới đã mở công ty tại BVI/Belize nhằm tối thiểu hóa mức thuế thu nhập doanh nghiệp cần đóng.

Vì vậy, Belize và BVI - trong nỗ lực tuân thủ các chuẩn mực thuế quốc tế để tự loại mình khỏi danh sách kể trên - đã thực hiện các sửa đổi đối với Luật kinh doanh quốc tế tại Belize/BVI, đồng thời phát triển Luật bản chất kinh tế (Economic substance legislation) dành cho các công ty Offshore tại BVIBelize. Bộ luật này yêu cầu các công ty Offshore phải:

 • Kê khai tình trạng cư trú thuế của công ty Offshore. Trong trường hợp công ty Offshore tại Belize/BVI phát sinh doanh thu - lợi nhuận ngoài lãnh thổ Belize/BVI, các công ty này sẽ nộp Đơn yêu cầu miễn thuế đối với Công ty Offshore (Offshore Tax Exemption Form); hoặc
 • Kê khai hoạt động kinh doanh của công ty Offshore diễn ra trong phạm vi lãnh thổ BVI/Belize bằng báo cáo kê khai bản chất hoạt động kinh doanh.

2. Công ty Offshore tại BVI/Belize cần biết những gì về báo cáo kê khai bản chất hoạt động kinh doanh (Economic Substance Report)?

Đăng ký mã số DUNS mang đến nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nước ngoài, bởi doanh nghiệp có thể:

2.1 Những đối tượng công ty Offshore nào cần tuân thủ Luật bản chất kinh tế của BVI/Belize?

Căn cứ theo Luật bản chất kinh tế của BVI và Belize, những công ty cần phải làm báo cáo kê khai bản chất hoạt động kinh doanh để gửi đến chính phủ là:

 • Công ty Offshore được đăng ký hợp pháp tại BVI/Belize; hoặc
 • Công ty Offshore thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động đầu tư tại BVI/Belize

2.2 Công ty Offshore cần làm gì để tuân thủ Luật bản chất kinh tế của BVI/Belize?

2.2.1 Đối với Luật bản chất kinh tế của BVI

Tất cả các công ty BVI thuộc nhóm đối tượng công ty Offshore cần tuân thủ Luật bản chất kinh tế (như đã nêu ở phần 2.1) cần phải thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ đối với từng hoạt động liên quan được tham gia, trong đó bao gồm các bài kiểm tra bản chất kinh tế (economic substance test). Tùy thuộc vào loại hình pháp nhân và loại hình kinh doanh, các yêu cầu kiểm tra cũng có thể khác nhau.

 • Đối với các pháp nhân có hoạt động kinh doanh kể trên (không bao gồm các công ty Holding): Nhóm đối tượng công ty này có thể đạt yêu cầu kiểm tra bản chất kinh tế nếu vượt qua 3 chủ đề kiểm tra sau:
  • Kiểm tra định hướng và quản lý: Công ty Offshore tại BVI phải đảm bảo các hoạt động liên quan của mình được chỉ đạo và kiểm soát trong phạm vi lãnh thổ của BVI trong suốt năm tài chính.
  • Kiểm tra mức độ phù hợp về chi tiêu, số lượng nhân viên, mặt bằng và thiết bị đặt tại BVI: Công ty Offshore cần phải đảm bảo:
   • Có đủ số lượng nhân viên đủ năng lực để tiến hành các hoạt động kinh doanh trong BVI;
   • Có đủ chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh trong BVI;
   • Có bằng chứng chứng minh cho sự tồn tại của công ty (địa chỉ văn phòng, v.v…) để tiến hành các hoạt động kinh doanh tạo thu nhập cho doanh nghiệp;
   • Trong trường hợp công ty Offshore đang tham gia vào hoạt động kinh doanh sở hữu trí tuệ, trang thiết bị/tài liệu sử dụng cho hoạt động kinh doanh này phải nằm trong BVI.
  • Kiểm tra CIGA (Core Income-Generating Activities): Công ty Offshore phải tiến hành một số hoạt động kinh doanh tạo nên thu nhập chính cho doanh nghiệp (Tên tiếng anh: Core Income-Generating Activities - CIGA) trong lãnh thổ BVI. Các hoạt động tạo thu nhập cốt lõi được định nghĩa theo mục 7 của Bộ Luật và thay đổi tùy theo loại hình kinh doanh.

CIGA Test

 

Ngoài ra, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Offshore xác định rõ đâu là hoạt động tạo nên nguồn thu nhập chính cho công ty tại BVI/Belize, bảng thông tin dưới đây liệt kê các hoạt động tạo thu nhập tương ứng với từng hoạt động kinh doanh:

Hoạt động kinh doanh Hoạt động tạo nên nguồn thu nhập chính cho công ty tại BVI/Belize
Kinh doanh bảo hiểm Dự đoán và tính toán rủi ro, bảo hiểm hoặc tái bảo hiểm trước rủi ro, cung cấp các dịch vụ kinh doanh về bảo hiểm.
Kinh doanh ngân hàng Gây quỹ, quản lý rủi ro tín dụng hoặc tiền tệ, cung cấp các khoản vay và tín dụng, quản lý vốn quy định, v.v…
Kinh doanh các sản phẩm liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ Liên quan đến tài sản sở hữu trí tuệ (bằng sáng chế, R&D) hoặc tài sản vô hình phi thương mại (thương hiệu, nhãn hiệu và dữ liệu khách hàng, thương hiệu và phân phối).
Kinh doanh vận tải biển Thuê và quản lý thuyền viên, vận chuyển và bảo dưỡng tàu, lập lịch trình các chuyến đi, v.v...
Kinh doanh phân phối sản phẩm và dịch vụ Vận chuyển và lưu kho, quản lý kho, nhận đơn đặt hàng, tư vấn giải pháp
Kinh doanh quản lý quỹ Đưa ra quyết định về việc nắm giữ và bán các khoản đầu tư, tính toán rủi ro và dự trữ, đưa ra quyết định về tiền tệ, v.v...
Trụ sở chính kinh doanh Đưa ra các quyết định quản lý, chịu chi phí thay cho các chi nhánh, điều phối các hoạt động của nhóm.
Kinh doanh tài chính và cho thuê Đồng ý về các điều khoản cấp vốn, xác định và mua tài sản cho thuê, sửa đổi các thỏa thuận liên quan, v.v...

2.2.2 Đối với Luật bản chất kinh tế của Belize

Tương tự với bộ Luật của BVI, các pháp nhân tại Belize được yêu cầu tuân thủ Luật bản chất kinh tế bằng 2 cách sau:

 • Chứng minh các hoạt động tạo nên nguồn thu nhập chính cho công ty Offshore tại Belize (CIGA);
 • Chứng minh cho sự hiện diện của công ty Offshore tại Belize: Để đạt được điều này, công ty Offshore tại Belize cần đáp ứng những yêu cầu sau:
  • Số lượng cuộc họp của Hội đồng quản trị tại Belize cần được đáp ứng đầy đủ theo bộ Luật
  • Một số đại biểu của Hội đồng quản trị có mặt tại các cuộc họp ở Belize
  • Các quyết định chiến lược của cuộc họp phải được ghi vào biên bản cuộc họp
  • Tất cả hồ sơ và biên bản phải được lưu giữ tại Belize
  • Ban giám đốc phải có kiến thức và chuyên môn cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ của mình

Economic Substance Presence

2.3 Hạn nộp báo cáo Economic Substance là khi nào?

Thời hạn nộp báo cáo Economic Substance

Tại Belize Tại BVI

Theo Luật của chính phủ Belize, kỳ báo cáo năm tài chính đầu tiên cho các công ty Belize được thành lập trước ngày 01/01/2020 sẽ bắt đầu vào ngày 30/04/2020; trừ khi công ty thông báo cho đến chính phủ Belize rằng họ muốn chọn ngày bắt đầu sớm hơn (nhưng không phải trước ngày 11/10/2019).

Hạn nộp Economic Substance Report đến chính phủ Belize

Các công ty Belize sẽ được yêu cầu nộp hồ sơ hàng năm trong vòng 9 tháng sau khi kết thúc kỳ báo cáo năm tài chính.

 • Đối với các công ty Offshore thành lập trước ngày 01/01/2020, kỳ hạn nộp báo cáo kê khai bản chất hoạt động kinh doanh của công ty này sẽ rơi vào ngày 30/04/2021.
 • Đối với các công ty Offshore thành lập trong/sau ngày 01/01/2020, kỳ hạn nộp báo cáo kê khai bản chất hoạt động kinh doanh của công ty này sẽ rơi vào ngày thành lập công ty của năm sau.
Ví dụ:
Ngày thành lập công ty: 01/02/2020
Hạn nộp báo cáo kê khai bản chất hoạt động kinh doanh: 01/02/2021

Theo Luật của chính phủ BVI, các công ty Offshore tại BVI sẽ được yêu cầu nộp báo cáo kê khai bản chất hoạt động kinh doanh hàng năm trong vòng 6 tháng sau khi kết thúc kỳ báo cáo năm tài chính.

Hạn nộp Economic Substance Report đến chính phủ BVI

Ví dụ:
Công ty Offshore tại BVI được thành lập vào ngày 15/05/2021, thì kỳ hạn nộp báo cáo kê khai bản chất hoạt động kinh doanh của công ty này sẽ rơi vào ngày 15/12/2021.

2.4 Công ty Offshore cần điền những gì trong báo cáo kê khai bản chất hoạt động kinh doanh?

Nội dung báo cáo kê khai bản chất hoạt động kinh doanh

Theo bộ Luật bản chất kinh tế của Belize Theo bộ Luật bản chất kinh tế của BVI

Theo Luật của chính phủ Belize, tùy thuộc vào loại hình kinh doanh mà các công ty Offshore tại Belize cần phải điền vào các Đơn báo cáo khác nhau:

 • Nếu công ty Offshore kinh doanh trong các lĩnh vực được nêu ở phần 2.2.1: Công ty cần hoàn thành Form B
 • Nếu công ty Offshore là công ty Holding: Công ty cần hoàn thành Form C
 • Nếu công ty Offshore không thuộc 2 đối tượng kể trên: Công ty cần hoàn thành Form D

Hạn nộp Economic Substance Report đến chính phủ Belize

Theo Luật của chính phủ BVI, tùy thuộc vào loại hình kinh doanh mà các công ty Offshore tại BVI cần phải chuẩn bị các thông tin khác nhau:

 • Đối với nhóm công ty Offshore là pháp nhân cư trú thuế tại BVI và kinh doanh trong các lĩnh vực được nêu ở phần 2.2.1: Nhóm công ty này cần chuẩn bị các thông tin gồm:
  • Báo cáo về tổng doanh thu kiếm được từ hoạt động kinh doanh trong BVI;
  • Báo cáo về tổng chi tiêu cho hoạt động kinh doanh trong BVI;
  • Báo cáo về tổng số nhân viên hiện có của công ty tại BVI;
  • Địa chỉ trụ sở tại BVI;
  • Thông tin chi tiết về các trang thiết bị tại BVI liên quan đến hoạt động kinh doanh;
  • Thông tin chi tiết về các cá nhân chịu trách nhiệm quản lý hoạt động kinh doanh tại BVI, và liệu họ có cư trú tại BVI hay không;
  • Thông tin chi tiết về tổ chức thuê ngoài (nếu CIGA được thuê ngoài)
 • Đối với nhóm công ty Offshore không là pháp nhân cư trú thuế tại BVI và kinh doanh trong các lĩnh vực được nêu ở phần 2.2.1: Nhóm công ty này cần chuẩn bị:
  • Các báo cáo và giấy tờ liên quan đến quốc gia cư trú về thuế hiện tại của công ty

2.5 Điều gì sẽ xảy ra nếu công ty Offshore trễ kỳ hạn nộp báo cáo kê khai bản chất hoạt động kinh doanh?

Theo Theo Luật của chính phủ BVI, chính phủ BVI có quyền đóng cửa các công ty không tuân thủ bộ Luật bản chất kinh tế. Nếu một công ty bỏ qua các thời hạn nộp báo cáo kê khai bản chất hoạt động kinh doanh và không tuân thủ các quy tắc, các hình phạt sẽ được áp dụng sau mỗi thông báo. Mức phạt tối đa là 200.000 USD. Đối với một pháp nhân có rủi ro cao về sở hữu trí tuệ, hình phạt có thể lên tới 400.000 USD.

BVI Economic Substance Penalty

Theo Theo Luật của chính phủ Belize, công ty vi phạm Luật Bản chất kinh tế có thể bị phạt hành chính với số tiền phạt từ 150.000 - 300.000 đô la BZD cùng với việc bị đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh, hoặc bị đình công khỏi Sổ đăng ký kinh doanh của Belize.

Belize Economic Substance Report

3. Global Link Asia Consulting có thể làm gì để hỗ trợ công ty Offshore thực hiện báo cáo kê khai bản chất hoạt động kinh doanh (Economic Substance Report)?

Trước những thay đổi kể trên, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Offshore tại Belize/BVI duy trì hoạt động kinh doanh hiệu quả, Global Link Asia Consulting sẽ:

 • Hỗ trợ tư vấn để giúp Quý doanh nghiệp xác định các hoạt động kinh doanh của công ty Offshore, từ đó xác định xem Quý doanh nghiệp có đang tuân thủ đúng Luật bản chất kinh tế hay không;
 • Đề xuất các giải pháp như bổ sung các tài liệu/giấy tờ kinh doanh nếu Quý doanh nghiệp chưa tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của Luật bản chất kinh tế tại BVI/Belize, hoặc phát triển các giải pháp mới để giải quyết được vấn đề phức tạp của doanh nghiệp
 • Kết hợp với Quý doanh nghiệp để chuẩn bị và gửi báo cáo kê khai bản chất hoạt động kinh doanh đến chính phủ BVI/Belize đúng thời hạn theo mẫu báo cáo dưới đây:

Sample-economic-substance-report-global-link-asia-consulting-1

 Sample-economic-substance-report-global-link-asia-consulting-2

Ngoài ra, nhằm hỗ trợ Quý doanh nghiệp duy trì công ty công ty Offshore tại BVI/Belize lâu dài, Global Link Asia Consulting còn hỗ trợ các gói gia hạn hằng nằm gồm:

 • Gia hạn địa chỉ đăng ký công ty tại Belize/BVI
 • Gia hạn dịch vụ đại lý địa phương tại Belize/BVI
 • Nộp phí thường niên cho chính phủ Belize/BVI

Global Link Asia Consulting sẽ hỗ trợ Quý khách hàng trong mọi vấn đề phát sinh (khai báo và hỗ trợ nộp giấy tờ bổ sung) theo yêu cầu của của chính phủ Belize/BVI. Đối với các doanh nghiệp và cá nhân có ý định thành lập công ty Offshore tại Belize/BVI, Global Link Asia Consulting sẽ hỗ trợ tư vấn để Quý khách hàng có thể giải quyết được bài toán kinh doanh của doanh nghiệp mình (tối ưu hệ thống thuế của doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty tại quốc gia nào bên cạnh Belize/BVI; nếu vẫn thành lập công ty tại Belize/BVI thì sẽ hỗ trợ làm và nộp các tờ khai thuế cho chính phủ Belize/BVI).

Global Link Asia Consulting - đơn vị tư vấn chuyên giải quyết các bài toán đầu tư, kinh doanh, vận hành khó của doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp quốc tế trong hành trình hội nhập ra thế giới - hoàn toàn có thể hỗ trợ Quý doanh nghiệp giải quyết vấn đề này. Với kiến thức sâu rộng trong các lĩnh vực:

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, Global Link Asia Consulting tự hào khi đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp từ Start-up đến tập đoàn thuộc top 500 Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế, đồng thời là đối tác làm việc trực tiếp với nhiều ngân hàng lớn, uy tín như OCBC, DBS, UOB, v.v..., đối tác của các cổng thanh toán quốc tế uy tín như PayPal và nhiều đối tác khác.

Bài viết trên được Global Link Asia Consulting Pte. Ltd. biên soạn và đăng trực tiếp vào website www.globallinkconsulting.sg/vi/ lần đầu vào ngày 19 tháng 08 năm 2021. Bản quyền thuộc Global Link Asia Consulting Pte. Ltd. Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức trừ trường hợp được đồng ý bằng văn bản của Global Link Asia Consulting Pte. Ltd.

1244 Last modified on Thứ năm, 04 Tháng 5 2023 13:58

Liên hệ qua phone

Liên hệ qua email

Liên hệ qua Viber

Liên hệ qua Whatsapp

Liên hệ qua Skype

Liên hệ qua Telegram

Dịch vụ hỗ trợ thành lập công ty nước ngoài