Giám đốc của công ty thành lập tại Singapore có trách nhiệm gì trong công tác quản lý doanh nghiệp?

(0 votes)

giam-doc-cua-cong-ty-thanh-lap-tai-singapore-co-trach-nhiem-gi-trong-cong-tac-quan-ly-doanh-nghiepTuân thủ theo Luật Doanh Nghiệp, cá nhân/doanh nghiệp nước ngoài muốn thành lập công ty tại Singapore cần cung cấp tối thiểu một giám đốc và một cổ đông, một giám đốc chỉ định (cá nhân có quốc tịch Singapore hoặc người nước ngoài sở hữu thị thực làm việc tại Singapore) và một thư ký Singapore cho công ty. Với giám đốc có thể là cá nhân nước ngoài; và một cá nhân có thể vừa là giám đốc vừa là cổ đông cho công ty tại Singapore.  

Bài viết dưới đây Global Link Asia Consulting chia sẻ trách nhiệm và quyền hạn của giám đốc (người nước ngoài) đối với công ty tại Singapore.

 

 

1. Trách nhiệm của giám đốc đối với công ty Singapore

1.1 Thực hiện đúng theo trách nhiệm úy thác của chức vụ giám đốc

Giám đốc công ty tại Singapore phải trung thực trong công việc và không lạm dụng quyền hạn của bản thân. Nếu trong quá trình hoat động của công ty có xảy ra những mâu thuẫn về định hướng, cách làm việc, v.v. người giám đốc có trách nhiệm bàn bạc với ban điều hành công ty và phải được chấp thuận trước khi có bất kỳ quyết định nào.

1.2 Lưu giữ đầy đủ sổ sách hành chính của công ty và kê khai theo đúng luật định

Toàn bộ các hồ sơ thông tin hành chính cũng như các sổ sách pháp định đều phải được lưu giữ tại văn phòng đăng ký tại Singapore và kê khai theo đúng luật định Chính phủ. Cụ thể, thông tin cần lưu trữ cũng bao gồm biên bản họp công ty như họp ban giám đốc, họp hội đồng cổ đông.

Lưu ý

Những người có vai trò liên quan trực tiếp trong cuộc họp (ví dụ như cổ đông tham gia cuộc họp HĐCĐ) có quyền kiểm tra nội dung lưu trong biên bản họp để đảm bảo tính xác thực của những thông tin dược lưu giữ.

1.3 Lưu giữ đầy đủ sổ sách kế toán của công ty

Bên cạnh hồ sơ hành chính pháp định, thông tin kế toán cũng phải được lưu giữ và quản lý bởi giám đốc công ty. Thông tin cần được lưu trữ trong sổ sách kế toán bao gồm:

  • Thông tin các khoản thu chi
  • Thông tin mua bán hàng hóa
  • Thông tin tài sản và các khoản nợ phải trả
  • Thông tin kiểm kê hằng năm (trường hợp công ty có giao dịch hàng hóa trong năm đó)

1.4 Chuẩn bị báo cáo tài chính cuối năm của công ty

Thông tin cần để chuẩn bị báo cáo tài chính cuối năm bao gồm: tài khoản lỗ lãi (profit and loss accounts), Bảng cân đối kế toán (balance sheet) và những ghi chú về tình trạng hoạt động cũng như công việc của công ty.

Giám đốc công ty tại Singapore cũng phải đính kèm báo cáo giám đốc (Director's report) vào báo cáo tài chính cuối năm. 

Ngoài ra, dựa trên tính chất và quy mô hoạt động của doanh nghiệp, mà giám đốc công ty tại Singapore cần cân nhắc sắp xếp tổ chức các cuộc họp ban giám đốc để kiểm soát và quản lý tình hình tài chính và thương mại của công ty.

Trường hợp giám đốc công ty cần tập trung chuyên môn cho việc nghiên cứu, hoạch định các chiến lược kinh doanh, phát triển của doanh nghiệp trên thị trường; doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ báo cáo tài chính của Global Link Asia Consulting. 

Với dịch vụ này doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ thực hiện và nộp báo cáo tài chính hằng năm bên cạnh hỗ trợ lưu trữ sổ sách và tài liệu kế toán cho công ty tại Singapore.

2. Dịch vụ báo cáo tài chính cho công ty Singapore

2.1 Thực hiện báo cáo tài chính theo đúng Tiêu chuẩn báo cáo tài chính của Singapore  (Financial Reporting Standards of Singapore) nộp cho ACRA:

Báo cáo tài chính bao gồm:

  •  Báo cáo lãi lỗ
  •  Bảng cân đối kế toán
  •  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  •  Thuyết minh tài chính

2.2 Khai báo Thu nhập chịu thuế ước tính (ECI) và nộp các báo cáo thuế (Form C/ C-S) cho IRAS

2.3 Hướng dẫn và giải đáp thắc mặc của doanh nghiệp liên quan đến báo cáo tại Singaore trong suốt quá trình thực hiện

2.4 Thực hiện báo cáo kiểm toán (nếu có)

Đối với các cá nhân/tổ chức mong muốn thành lập công ty tại Singapore, việc hiểu rõ về vai trò của Giám đốc của công ty thành lập tại Singapore là điều rất cần thiết. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp cũng nắm rõ ràng và đầy đủ những trách nhiệm liên quan đến vị trí này. Lúc này, tìm đến một cố vấn kinh doanh có chuyên môn vững chắc về việc thành lập công ty tại Singapore được xem là một giải pháp hợp lý và cần thiết hơn bao giờ hết.

Global Link Asia Consulting - đơn vị tư vấn chuyên giải quyết các bài toán đầu tư, kinh doanh, vận hành khó của doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp quốc tế trong hành trình hội nhập ra thế giới - hoàn toàn có thể hỗ trợ Quý doanh nghiệp giải quyết vấn đề này. Với kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm dồi dào trong các lĩnh vực:

Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, Global Link Asia Consulting tự hào khi đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp từ Start-up đến tập đoàn thuộc top 500 Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế, đồng thời là đối tác làm việc trực tiếp với nhiều ngân hàng lớn, uy tín như OCBC, DBS, UOB, v.v..., đối tác của các cổng thanh toán quốc tế uy tín như PayPal và nhiều đối tác khác.

Doanh nghiệp có nhu cầu mở công ty tại Singapore, liên hệ Global Link Asia Consulting để được tư vấn.

  • Hotline: (+84) 0938 531 588
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3618 Last modified on Thứ sáu, 05 Tháng 3 2021 14:05
Phần mềm tính toán thuế Singapoe hiệu quả, chuyên nghiệp, tiện lợi

Liên hệ qua phone

Liên hệ qua email

Liên hệ qua Viber

Liên hệ qua Whatsapp

Liên hệ qua Skype

Liên hệ qua Telegram

Dịch vụ hỗ trợ thành lập công ty nước ngoài