Singapore có một hệ thống luật pháp hỗ trợ rất tốt cho doanh nghiệp

Global Link Asia Consulting hỗ trợ mọi mặt cho doanh nghiệp đầu tư tại Singapore

Các khoản thanh toán chịu thuế nhà thầu tại Singapore

thue-nha-thau-tai-singapore

Thuế nhà thầu tại Singapore được áp dụng cho một số khoản thanh toán cho các công ty không cư trú tại Singapore. Mỗi khoản thanh toán có thuế suất thuế nhà thầu khác nhau.

 

 

Các khoản thanh toán chịu thuế nhà thầu

 

 

 

 

Các khoản thanh toán sau đây sẽ phải khấu trừ thuế nhà thầu khi thanh toán cho các công ty không cư trú tại Singpaore:

 

 •  Lãi suất, hoa hồng, lệ phí liên quan đến bất kỳ khoản vay hoặc nợ nào;
 •  Tiền bản quyền hoặc các khoản thanh toán khác cho việc sử dụng hoặc quyền sử dụng bất kỳ động sản (movable property) nào;
 •  

  Các khoản thanh toán cho việc:

  • sử dụng/quyền sử dụng kiến ​​thức/thông tin khoa học, kỹ thuật, công nghiệp, thương mại; hoặc
  • hỗ trợ hoặc cung cấp dịch vụ liên quan đến việc ứng dụng/sử dụng kiến ​​thức/thông tin đó;
 •  Thanh toán phí quản lý;
 •  Tiền thuê hoặc các khoản thanh toán khác cho việc sử dụng bất kỳ động sản nào;
 •  Các khoản thanh toán mua bất động sản từ người không cư trú tại Singapore;
 •  Các sản phẩm cấu trúc (structured product) (trừ các khoản thanh toán đủ điều kiện xin miễn thuế theo mục 13(1) (zj) của Luật Thuế Thu nhập (Income Tax Act));
 •  Phân phối tín thác đầu tư bất động sản (REIT).

Hầu hết các khoản thanh toán này được đề cập trong mục 12(6) và mục 12(7) của Luật Thuế Thu nhập.

 

Để biết thêm chi tiết về thuế suất thuế nhà thầu, vui lòng xem bài Thuế nhà thầu tại Singapore.

 

 

 

324 Last modified on Thứ tư, 22 Tháng 8 2018 14:56
Login to post comments

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

hoa-phat-2     hoa-sen-2 

Tập Đoàn Hòa Phát         Tập Đoàn Hoa Sen 

Thông tin cập nhật

Vietnam Office
151 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh
Singapore Office
171 Chin Swee Road, #02 CES Center, Singapore 169877
Phone
Singapore:(+65) 3163 4102 / Vietnam: (+84) 938 531 588
(+65) 8355 1210   (+65) 8355 1210
Email
info@globallinkconsulting.sg