Singapore có một hệ thống luật pháp hỗ trợ rất tốt cho doanh nghiệp

Global Link Asia Consulting hỗ trợ mọi mặt cho doanh nghiệp đầu tư tại Singapore

Thay đổi trong Chính sách Giảm Thuế cho Doanh nghiệp Singapore

chinh-sach-mien-giam-thue-cho-doanh-nghiep-singapore

Singapore là một trong những lựa chọn tốt nhất để khởi nghiệp, không chỉ vì nền kinh tế phát triển vững chắc mà còn vì những ưu đãi, hỗ trợ của chính phủ cho các doanh nghiệp. Sau khi hoàn tất thủ tục thành lập công ty tại Singapore, doanh nghiệp sẽ được hưởng nhiều ưu đãi của chính phủ về thuế thu nhập.

Bài viết sau đây bởi Global Link Asia Consulting sẽ cung cấp cho quý doanh nghiệp những thông tin quan trọng nhất về các chính sách miễn giảm thuế hiện hành ở Singapore.

 

Chính sách giảm thuế cho doanh nghiệp mới thành lập (cho 3 YA đầu)

 

 

 

Từ năm đánh giá (YA) 2010, thuế thu nhập doanh nghiệp ở Singapore là 17% cho cả doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Có hiệu lực từ YA 2005, chính sách giảm thuế cho doanh nghiệp mới thành lập nhằm mục đích thúc đẩy khởi nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Tham khảo thông tin thuế từ cục thuế nội địa IRAS tại đây

Do giờ đây, các doanh nghiệp có thể nhận được nhiều nguồn hỗ trợ khác để phát triển, từ YA 2020, sẽ có thay đổi trong chính sách trên. Theo những đổi mới này, doanh nghiệp sẽ được giảm thuế cho 03 năm đánh giá liên tiếp đầu tiên như sau:

Với YA bất kỳ trong 3 YA đầu tiên thuộc từ YA 2020 về sau

  • Miễn thêm 50% thuế cho 100,000 SGD tiếp theo thuộc thu nhập chịu thuế.

Thu nhập chịu thuế

% thu nhập chịu thuế được miễn

Số thu nhập chịu thuế được miễn

100,000 SGD đầu tiên

75%

=75,000 SGD

100,000 SGD tiếp theo

50%

=50,000 SGD

Tổng 200,000 SGD

 

=125,000 SGD

 

Ví dụ: Khi doanh nghiệp có lợi nhuận 230,000 SGD thì số phải nộp cho IRAS được tính như sau:

mien-giam-thue-thu-nhap-doanh nghiep-singapore-1

 

Với YA bất kỳ trong 3 YA đầu tiên thuộc từ YA 2010 đến YA 2019

  • Miễn 100% thuế cho 100,000 SGD đầu tiên thuộc thu nhập chịu thuế; và
  • Miễn thêm 50% thuế cho 200,000 SGD tiếp theo thuộc thu nhập chịu thuế.

Thu nhập chịu thuế

% thu nhập chịu thuế được miễn

Số thu nhập chịu thuế được miễn

100,000 SGD đầu tiên

100%

=100,000 SGD

200,000 SGD tiếp theo

50%

=100,000 SGD

Tổng 300,000 SGD

 

=200,000 SGD

 
Ví dụ: Khi doanh nghiệp có lợi nhuận 230,000 SGD thì số phải nộp cho IRAS được tính như sau:
 
mien-giam-thue-thu-nhap-doanh nghiep-singapore-2

Chính sách giảm thuế cho doanh nghiệp (từ YA thứ 4 trở đi)

 

 

 

Ngoại trừ doanh nghiệp đã hưởng chính sách giảm thuế cho doanh nghiệp mới thành lập, tât cả doanh nghiệp còn lại đều có thể hưởng chính sách giảm thuế cho doanh nghiệp như sau:

 

Với YA từ YA 2020 về sau

  • Miễn 75% thuế cho 10,000 SGD đầu tiên thuộc thu nhập chịu thuế; và
  • Miễn thêm 50% thuế cho 190,000 SGD tiếp theo thuộc thu nhập chịu thuế.

Thu nhập chịu thuế

% thu nhập chịu thuế được miễn

Số thu nhập chịu thuế được miễn

10,000 SGD đầu tiên

75%

=7,500 SGD

190,000 SGD tiếp theo

50%

=95,000 SGD

Tổng 200,000 SGD

 

=102,500 SGD

 

Ví dụ: Khi doanh nghiệp có lợi nhuận 230,000 SGD thì số phải nộp cho IRAS được tính như sau:

 mien-giam-thue-thu-nhap-doanh nghiep-singapore-3

Với YA từ YA 2019 về trước

  • Miễn 75% thuế cho 10,000 SGD đầu tiên thuộc thu nhập chịu thuế; và
  • Miễn thêm 50% thuế cho 290,000 SGD tiếp theo thuộc thu nhập chịu thuế.

Thu nhập chịu thuế

% thu nhập chịu thuế được miễn

Số thu nhập chịu thuế được miễn

10,000 SGD đầu tiên

75%

=7,500 SGD

290,000 SGD tiếp theo

50%

=145,000 SGD

Tổng 300,000 SGD

 

=152,500 SGD

 

 

Ví dụ: Khi doanh nghiệp có lợi nhuận 230,000 SGD thì số phải nộp cho IRAS được tính như sau:

mien-giam-thue-thu-nhap-doanh nghiep-singapore-4

 

Quý doanh nghiệp có thể tham khảo bài Hướng dẫn cơ bản về thuế cho công ty mới thành lập tại Singapore để có cái nhìn tổng quan về các loại báo cáo thuế mà doanh nghiệp phải nộp.

Để hiểu rõ hơn về quy trình xét thuế của Chính phủ Singapore, vui lòng xem bài Quy trình xét thuế thu nhập cho doanh nghiệp Singapore.

 

 

 

 

284 Last modified on Thứ hai, 18 Tháng 3 2019 17:02
Login to post comments
Vietnam Office
151 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh
Singapore Office
171 Chin Swee Road, #02 CES Center, Singapore 169877
Phone
Việt Nam: (+84) 938 531 588 / Singapore: (+65) 3163 4102
WhatsApp/ Viber
(+65) 8355 1210
Email
info@globallinkconsulting.sg
Website
https://globallinkconsulting.sg