Những báo cáo doanh nghiệp không hoạt động (dormant company) tại Singapore bắt buộc phải nộp

(0 votes)

Nộp hồ sơ cho công ty không hoạt động dormant company tại singaporeCông ty tại Singapore hoặc bất kì quốc gia nào trên thế giới đều có 2 trạng thái một làhoạt động “active” và không hoạt động “dormant company”. Đối với công ty tại Singapore dù đã không có hoạt động kinh doanh cũng như không nhận được bất kì khoản doanh thu nào thì vẫn phải nộp những báo cáo cho Cục doanh thu nội bộ (IRAS) và Cơ quan quản lý kế toán và doanh nghiệp Singapore (ACRA) – đây là điều nhiều doanh nghiệp nhầm tưởng rằng công ty khi không hoạt động kinh doanh thì không cần phải nộp hồ sơ/ báo cáo hằng năm.

Bài viết của Global Link Asia Consulting sẽ giúp doanh nghiệp nắm khái niệm của công ty không hoạt động đối với ACRA và những báo cáo cần nộp cho các cơ quan nhà nước Singapore.

KHÁI NIỆM

 

 

Giữa 2 cơ quan nhà nước tại Singapore là Cục doanh thu nội địa (IRAS) và Cơ quan quản lý kế toán và doanh nghiệp (ACRA) sẽ có khái niệm khác nhau đối với “Công ty không hoạt động” (Dormant company). Cụ thể:

GLAC-icon-check1Theo IRAS, công ty dù đã phát sinh chi phí tuy nhiên không có bất kì doanh thu hoặc thu nhập nào trong một giai đoạn tài chính nhất định sẽ được xem là công ty không hoạt động.

GLAC-icon-check1Theo ACRA, công ty không có bất kì giao dịch kế toán trong khoảng thời gian nhất định được xem là không hoạt động.

Lưu ý: Các giao dịch sau đây sẽ không ảnh hưởng đến trạng thái “không hoạt động” của công ty:

 • Việc bổ nhiệm thư kí công ty;
 • Việc bổ nhiệm kiểm toán viên;
 • Việc duy trì văn phòng đăng kí;
 • Việc lưu trữ sổ đăng kí và giấy tờ;
 • Việc thanh toán lệ phí hoặc bất kì khoản tiền phạt nào cho ACRA;
 • Việc đăng kí cổ phần công ty. 

Những báo cáo công ty không hoạt động cần phải nộp

 

 

Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (Form C-S/ C)

Công ty không có bất kì hoạt động thương mại và thu nhập trong suốt năm cơ sở 2016 sẽ được xem như “công ty không hoạt động” trong năm đánh giá 2017.

Công ty không hoạt động vẫn phải nộp tờ khai thuế thu nhập (Form C/ C-S) trừ khi công ty được miễn nộp tờ khai thuế thu nhập (Waiver of Income Tax Return submission) theo pháp luật Singapore.

Apply đơn xin MIỄN nộp tờ khai thuế thu nhập (Form C-S/C)

Công ty không hoạt động có thể nộp đơn lên IRAS để xin miễn nộp tờ khai thuế thu nhập. Các điều kiện để công ty có thể “Được miễn nộp tờ khai báo thuế”: 

 • Công ty không hoạt động và đã nộp đầy đủ Form C-S hoặc Form C, khoản ước tính và thanh toán thuế cho đến ngày chấm dứt kinh doanh.
 • Công ty không sở hữu bất kì khoản đầu tư (cổ phiếu, bất động sản, tiền gửi ngân hàng cố định, v.v). Nếu công ty sở hữu khoản đầu tư, công ty phải không được hưởng bất kì thu nhập nào phát sinh từ các khoản đầu tư đó.
 • Công ty phải huỷ đăng kí Thuế hàng hoá và dịch vụ (GST) trước khi nộp đơn nếu trước đây công ty có đăng kí GST.
 • Công ty không có ý định bắt đầu kinh doanh trở lại trong vòng 2 năm tới

Khi công ty không hoạt động có ý định kinh doanh trở lại hoặc bắt đầu nhận thu nhập, công ty phải thông báo cho IRAS trong vòng 1 tháng kể từ ngày nhận thu nhập. (Thông báo đến IRAS bằng cách điền form sau đó nộp cho IRAS, tải Formtại đây )

Yêu cầu khai thuế hằng năm

Từ ngày 03/01/2016, công ty không niêm yết (trừ các chi nhánh của công ty niêm yết) được miễn trách nhiệm nộp báo cáo tài chính nếu: 

 • Công ty hoàn thành kiểm kê tài sản; và
 • Công ty không hoạt động kể từ khi được thành lập hoặc kể từ khi kết thúc năm báo cáo tài chính trước đó.

Theo kiểm  kê tài sản, tổng tài sản của công ty tại bất kì thời điểm nào trong năm tài chính không được vượt quá 500.000 đô la Mỹ. Đồng thời quy định tương tự đối với các công ty mẹ.

Các công ty niêm yết không hoạt động và các công ty con, và các công ty không niêm yết không thực hiện việc kiểm kê tài sản thì phải nộp báo cáo tài chính nhưng các công ty được miễn việc kiểm toán.

Những bài viết có thể tham khảo thêm:  

 

Doanh nghiệp có thắc mắc liên quan đến việc đầu tư sang nước ngoài, liên hệ để biết chi tiết:
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2129 Last modified on Thứ hai, 10 Tháng 4 2023 13:52
Phần mềm tính toán thuế Singapoe hiệu quả, chuyên nghiệp, tiện lợi

Liên hệ qua phone

Liên hệ qua email

Liên hệ qua Viber

Liên hệ qua Whatsapp

Liên hệ qua Skype

Liên hệ qua Telegram

Dịch vụ hỗ trợ thành lập công ty nước ngoài