Singapore có một hệ thống luật pháp hỗ trợ rất tốt cho doanh nghiệp

Global Link Asia Consulting hỗ trợ mọi mặt cho doanh nghiệp đầu tư tại Singapore

Quy định về thuế trước khi giải thể doanh nghiệp Singapore

giai-the-doanh-nghiep

Trước khi tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp Singapore, doanh nghiệp phải thanh toán tất cả các khoản nợ thuế và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế. Bài viết sau bởi Global Link Asia Consulting sẽ cung cấp cho quý doanh nghiệp tổng quan quy định về thuế cho các doanh nghiệp đăng ký giải thể.

Nếu không tiếp tục hoạt động, doanh nghiệp cần nộp đơn cho Cục Quản lý Doanh nghiệp và Kế toán (ACRA) để hủy bỏ tên khỏi danh sách Đăng ký doanh nghiệp.

Thanh toán nợ thuế

 

 

 

Để đăng ký giải thể doanh nghiệp với ACRA, doanh nghiệp không được có bất kỳ khoản nợ thuế chưa thanh toán nào với Cục Thuế Nội địa Singapore (IRAS). Nếu không, IRAS có thể phản đối đăng ký xin giải thể doanh nghiệp.

Doanh nghiệp phải đảm bảo:

1. Đã nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (Form C-S/C) cho tất cả các khoản nợ thuế. Nếu doanh nghiệp nộp Form C thì phải nộp kèm theo sổ sách kế toán và tính toán thuế;

2. Đã gửi sổ sách kế toán và tính toán thuế tính đến ngày chấm dứt hoạt động kinh doanh (tức trong khoảng thời gian IRAS chưa gửi tờ khai thuế thu nhập);

3. Đã giải quyết tất cả các vấn đề nợ thuế với IRAS

4. Đã hủy đăng ký GST và không nợ GST.

 

Thông thường, IRAS sẽ hoàn thành tất cả các đánh giá trong vòng 1 tháng kể từ khi nhận đầy đủ thông tin. Tuy nhiên, trong trường hợp IRAS yêu cầu thêm thông tin từ các chi nhánh có nghiệp vụ thuế phức tạp hoặc chi nhánh gửi thông tin không đầy đủ, quá trình đánh giá có thể kéo dài đến 6 tháng.

Doanh nghiệp vui lòng không đóng tài khoản ngân hàng cho đến khi tất cả các vấn đề nợ thuế được giải quyết. Giám đốc/thư ký/nhân viên điều hành của doanh nghiệp ngay trước ngày giải thể phải đảm bảo rằng tất cả sổ sách và giấy tờ của doanh nghiệp được lưu trữ trong thời gian ít nhất 5 năm sau ngày doanh nghiệp giải thể.

Giải thể chi nhánh tại Singapore của doanh nghiệp nước ngoài

 

 

 

Theo luật định, chi nhánh tại Singapore của doanh nghiệp nước ngoài phải gửi thông báo cho ACRA trong vòng 7 ngày sau khi ngưng sử dụng địa điểm kinh doanh hoặc ngưng hoạt động kinh doanh tại Singapore.

Chi nhánh cũng nên đồng thời thông báo cho IRAS bằng văn bản đồng thời để giải quyết các vấn đề thuế và nghĩa vụ thuế.

Thông báo bằng văn bản cho IRAS sẽ bao gồm:

1. Tiêu đề " Cessation of Business in Singapore”– Ngưng hoạt động tại Singapore;

2. Ngày ngưng hoạt động tại Singapore;

3. Tên và thông tin liên lạc của một người để IRAS liên lạc giải quyết các vấn đề về thuế; và

4. Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (Form C) cho tất cả cá khoản nợ thuế, báo cáo tài chính và tính toán thuế được tính đến ngày hoạt động cuối cùng.

 

Để hiểu rõ hơn về hệ thống thuế tại Singapore, doanh nghiệp có thể tham khảo các bài viết sau:

Hướng dẫn cơ bản về thuế cho công ty mới thành lập tại Singapore

Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thành lập tại Singapore miễn giảm

Quy trình xét thuế thu nhập cho doanh nghiệp Singapore

 

392 Last modified on Thứ sáu, 05 Tháng 10 2018 11:44
Login to post comments

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

hoa-phat-2     hoa-sen-2 

Tập Đoàn Hòa Phát         Tập Đoàn Hoa Sen 

Thông tin cập nhật

Vietnam Office
151 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh
Singapore Office
171 Chin Swee Road, #02 CES Center, Singapore 169877
Phone
Singapore:(+65) 3163 4102 / Vietnam: (+84) 938 531 588
(+65) 8355 1210   (+65) 8355 1210
Email
info@globallinkconsulting.sg