Thuế thu nhập cá nhân ở Singapore - Hướng dẫn chi tiết

(2 votes)

Thuế thu nhập cá nhân ở singaporeThành lập công ty Singapore kinh doanh quốc tế đòi hỏi chủ doanh nghiệp cần hiểu biết rõ về luật kinh doanh và các quy định về thuế liên quan tại Singapore. Tuy nhiên, những quy định và hướng dẫn liên quan đến thuế thu nhập cá nhân ở Singapore cũng rất phức tạp và có thể gây khó khăn cho những Doanh nghiệp không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Hãy cùng Global Link Asia Consulting tìm hiểu trong bài viết này các kiến thức trọng tâm về thuế thu nhập cá nhân ở Singapore cho người nước ngoài, giúp Doanh nghiệp hiểu rõ các quy định và tránh sai sót không đáng có.

 

1. Các điểm chính cần nắm về thuế thu nhập cá nhân ở Singapore

1.1 Các điểm nổi bật của chế độ thuế thu nhập cá nhân Singapore

Thuế thu nhập cá nhân Singapore là một trong các mức thuế thu nhập cá nhân thấp nhất thế giới. Để tính toán nghĩa vụ thuế thu nhập của một cá nhân tại Singapore, quốc đảo sư tử cần nắm rõ tình trạng cư trúmức thu nhập chịu thuế của cá nhân đó, trước khi áp dụng các quy định, luật thuế thu nhập cá nhân ở Singapore.

Những điểm nổi bật của chế độ thuế thu nhập cá nhân ở Singapore bao gồm:

 • Singapore áp dụng cấu trúc thuế suất cư trú lũy tiến (Progressive resident tax rate), bắt đầu từ 0% và cao nhất là 22% đối với số tiền trên 320,000 SGD;
 • Singapore không áp dụng thuế thừa kế (Inheritance tax) và thuế trên thặng dư vốn (capital gain tax);
 • Các quy định về thuế thu nhập cá nhân tại Singapore phụ thuộc vào phân loại cư trú thuế (tax residency) của cá nhân đó:
 • Cá nhân cư trú chịu thuế (tax resident) và
 • Cá nhân không cư trú chịu thuế (non-tax resident);
 • Thu nhập chịu thuế chỉ áp dụng cho thu nhập tạo ra trong Singapore, ngoại trừ một số trường hợp;
 • Hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân là ngày 15 tháng 4 hàng năm, thuế thu nhập được xác định dựa trên thu nhập của năm trước.

1.2 Tình trạng cư trú của cá nhân chịu thuế/ cá nhân không chịu thuế ở Singapore (Tax-residency) là gì?

Thuế thu nhập cá nhân ở Singapore được tính toán dựa trên tình trạng cư trú của một cá nhân ở Singapore, bao gồm

 1. Cá nhân cư trú chịu thuế (tax resident) và
 2. Cá nhân không cư trú chịu thuế (tax non-resident);

Trong đó, cá nhân cư trú chịu thuế là những người đáp ứng các yếu tố sau theo Cục thuế nội địa Singapore (Inland Revenue of Singapore - IRAS):

 • Là công dân Singapore hay thường trú nhân tại Singapore hoặc;
 • Người nước ngoài làm việc tại Singapore
  • từ 183 ngày trở lên trong năm ngoái hoặc;
  • trong 3 năm liên tiếp kể cả khi thời gian lưu trú tại Singapore có thể ít hơn 183 ngày.
 • Người nước ngoài làm việc tại Singapore trong 2 năm liên tiếp và tổng thời gian lưu trú ít nhất là 183 ngày (bao gồm sự hiện diện thực tế ngay trước và sau khi làm việc tại Singapore).

Cá nhân không cư trú không chịu thuế là các cá nhân không đáp ứng các tiêu chuẩn nêu trên của cá nhân cư trú chịu thuế tại Singapore, hay hiện hiện ít hơn 183 ngày tại Singapore trong năm tính thuế.

Tình trạng cư trú thuế sẽ được xem xét tại thời điểm cá nhân chấm dứt việc làm của mình dựa trên những quy định về cư trú thuế.

Lưu ý

Số ngày làm việc tại Singapore bao gồm luôn ngày nghỉ lễ và cuối tuần. Những lần vắng mặt tạm thời (nghỉ phép tại nước ngoài) hoặc vắng vì công việc (đi công tác nước ngoài) vẫn được tính trong tổng số ngày làm việc để xác định tình trạng cư trú thuế.

2. Mức thuế thu nhập cá nhân ở Singapore dành cho người nước ngoài

2.1 Mức thuế thu nhập cá nhân ở Singapore cho cá nhân cư trú chịu thuế

Các cá nhân chịu thuế tại Singapore phải tuân theo cơ cấu thuế suất cư trú lũy tiến (progressive resident tax rate) từ 0% đến 22% như chi tiết dưới đây. Cư dân thuế có thu nhập hàng năm từ 20.000 SGD trở lên bắt buộc phải khai thuế cá nhân.

Những người có thu nhập dưới 20.000 SGD không phải nộp thuế, nhưng vẫn có thể phải nộp tờ khai thuế nếu cơ quan thuế Singapore yêu cầu. Ngoài ra, các hỗ trợ có thể được cấp dựa trên độ tuổi, điều này có thể làm giảm số thuế thu nhập cá nhân phải nộp ở Singapore.

Ví dụ:

Nếu thuế thu nhập cá nhân tính thuế là 80,000 SGD thì thuế thu nhập cá nhân ở Singapore phải đóng là (20,000 x 0%) + (10,000 x 2%) + (10,000 x 3,5%)+ (40,000*7%) = 3,350 SGD.

Thu nhập chịu thuế Mức thuế (%) Thuế phải nộp ($)

$20,000 đầu tiên

$10,000 tiếp theo

0

2

0

200

$30,000 đầu tiên

$10,000 tiếp theo

-

3.50

200

350

$40,000 đầu tiên

$40,000 tiếp theo

-

7

550

2,800

$80,000 đầu tiên

$40,000 tiếp theo

 -

11.5

3,350

4,600

$120,000 đầu tiên

$40,000 tiếp theo

-

15

7,950

6,000

$160,000 đầu tiên

$40,000 tiếp theo

-

18

13,950

7,200

$200,000 đầu tiên

$40,000 tiếp theo

-

19

21,150

7,600

$240,000 đầu tiên

$40,000 tiếp theo

-

19.5

28,750

7,800

$280,000 đầu tiên

$40,000 tiếp theo

-

20

36,550

8,000

$320,000 đầu tiên

$320,000 tiếp theo

-

22

44,550

Bảng thuế suất cư trú tại Singapore 2017-2023

Đối với cư dân chịu thuế, thu nhập chịu thuế được xác định bằng phương pháp sau và sau đó bị đánh thuế theo bảng thuế suất cư trú nêu trên. 

Các khoản tính

(): Trừ

Mô tả
Tổng thu nhập - Total income

Tổng thu nhập bao gồm

 • Thu nhập hoặc lợi nhuận từ việc thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh, thương mại, nghề nghiệp hoặc nghề nghiệp nào với tư cách là chủ sở hữu duy nhất hoặc đối tác trong công ty hợp danh
 • Thu nhập hoặc lợi nhuận từ bất kỳ công việc,cổ tức, tiền lãi, thu nhập đầu tư
 • Tiền thuê, tiền bản quyền, phí bảo hiểm và các khoản lợi nhuận khác phát sinh từ tài sản
 • Không bao gồm thu nhập kiếm được ở nước ngoài đủ điều kiện

(Chi phí) - Expenses

Chi phí bao gồm

 • Chi phí liên quan đến việc làm đủ điều kiệ, được quy định bởi chính phủ
 • Chi phí liên quan đến thuê đủ điều kiện, được quy định bởi chính
(Đóng góp từ thiện) - Donations Quyên góp cho các tổ chức từ thiện đủ điều kiện
Thu nhập tính thuế - Assessable income  
(Trợ cấp cá nhân) - Personal relief Trợ cấp đặc biệt như học phí đủ điều kiện, trợ cấp thu nhập, gia đình
Thu nhập chịu thuế - Chargeable income Tính theo bảng thuế xuất cư trú nêu trên để ra số thuế cần nộp

Bảng tính thuế thu nhập cá nhân Singapore

2.2 Mức thuế thu nhập cá nhân ở Singapore cho cá nhân không cư trú chịu thuế

Đối với cá nhân không cư trú chịu thuế,

 • Mọi thu nhập tại Singapore đều được tính thuế;
 • Có thể yêu cầu khấu trừ chi phí và đóng góp từ thiện để tối ưu thuế thu nhập cá nhân ở Singapore;
 • Mức thuế áp dụng theo 2 hình thức là mức thuế 15% cố định hoặc thuế suất lũy tiến (0% -22%);
 • Cách tính thuế cho cá nhân không cư trú chịu thuế tương tự như cách tính thuế cho cá nhân cư trú chịu thuế tại Singapore (xem mục 2.1 Mức thuế thu nhập cá nhân ở Singapore cho cá nhân cư trú chịu thuế)

Theo IRAS mục xác định tình trạng cư trú tính thuế (Working out my tax residency), đối với người không cư trú chịu thuế (ít hơn 183 ngày tại Singapore), thu nhập chịu thuế được xác định bằng phương pháp sau

Thời gian cư trú tại Singapore Mức thuế áp dụng
Không quá 60 ngày
 • 0% 
 • Mức thuế không áp dụng cho các trường hợp như giám đốc công ty (Director), chuyên gia (Professional) và người biểu diễn (Entertainer)
Từ 61 đến 182 ngày
 • 15% hoặc
 • Thuế suất lũy tiến (0% - 22%)

 Thuế suất theo thời gian cư trú ở Singapore

Các trường hợp như giám đốc, chuyên gia, người biểu diễn sẽ được tính thuế như sau:

Nhóm ngành nghề Mức thuế áp dụng
Giám đốc (Director)
 • 22%
Chuyên gia (Professional)
 • 15% trên tổng thu nhập hoặc
 • 22% trên thu nhập sau khi khấu trừ các khoản chi phí được phép
Người biểu diễn (Entertainer)
 • 15%

 Thuế suất chuyên biệt theo nhóm ngành nghề

Ví dụ: Ông Lâm là giám đốc cho công ty thành lập tại Singapore (đã có Employment Pass và làm việc hơn 60 ngày ở Singapore), nhận mức lương 85,000 SGD năm 2022. Thuế thu nhập cá nhân của ông Lâm được tính như sau:

Hạng mục Số tiền
Tổng thu nhập ở Singapore 85,000
(Chi phí) - Expenses 0
Thu nhập pháp định - Statuory income 85,000
(Đóng góp từ thiện) - Donations 0
Thu nhập tính thuế - Assessable income 85,000
(Trợ cấp cá nhân) - Personal relief 0
Thu nhập chịu thuế - Chargeable income 85,000
Thuế thu nhập cá nhân ở Singapore cần đóng vào năm 2023 18,700 SGD (85,000 *22%)

3. Làm thế nào để khai báo thuế thu nhập cá nhân ở Singapore cho người nước ngoài?

Cá nhân cư trú hay không cư trú chịu thuế có thu nhập hằng năm dưới 22,000 SGD không bắt buộc phải đóng thuế, nhưng cần khai thuế nếu cơ quan thuế IRAS yêu cầu. Ngay cả khi thu nhập là 0 thì cá nhân vẫn cần khai báo thuế thu nhập bằng 0 trên biểu mẫu thuế và nộp cho cơ quan IRAS

Tất cả những người nộp thuế đủ điều kiện đều bắt buộc phải hoàn thành nghĩa vụ khai thuế hàng năm. Hạn chót ngày khai thuế hằng năm thường là:

 • 15 tháng 4 khi nộp bản cứng hoặc;
 • 18 tháng 4 khi nộp bản điện tử.

Tờ khai báo thuế có thể được gửi trực tuyến hoặc qua thư. IRAS sẽ gửi biểu mẫu phù hợp với tình trạng cư trú của cá nhân. Các biểu mẫu phổ biến bao gồm:

 1. Điền vào Form B1 (tờ khai thuế thu nhập cho cá nhân cư trú thuế) để nộp thuế thu nhập cá nhân ở Singapore;
 2. Điền vào Form M (tờ khai thuế thu nhập cho cá nhân không cư trú tại Singapore);
 3. Điền vào Form B (tờ khai thuế thu nhập cho cá nhân tự kinh doanh, hay sở hữu doanh nghiệp tư nhân- Sole Proprietorship)

Cá nhân/Doanh nghiệp sẽ phải chịu hình phạt nếu không khai báo thuế thu nhập cá nhân Singapore, không đóng tiền thuế hoặc nộp muộn. Vì lẽ đó, việc tìm kiếm 1 đơn vị tư vấn thuế uy tín chuyên nghiệp, tận tâm như Global Link Asia Consulting sẽ là 1 sự hỗ trợ đắc lực cho Cá nhân/Doanh nghiệp tính toán và khai báo thuế phù hợp, chính xác, hiệu quả.

4. Global Link Asia Consulting sẽ hỗ trợ trong vấn đề thuế thu nhập cá nhân ở Singapore cho người nước ngoài như thế nào?

Global Link Asia Consulting, tự hào là một công ty hỗ trợ Doanh nghiệp thành lập và vận hành công ty tại Singapore, hỗ trợ giải đáp, tư vấn tường tận các thông tin thuế kế toán chính xác, minh bạch, trọng tâm, sẽ hỗ Doanh nghiệp:

 • Tư vấn, hỗ trợ thành lập công ty tại Singapore;
 • Hỗ trợ, tư vấn các loại thuế, nghĩa vụ về thuế, pháp lý tại Singapore chính xác, hiệu quả, tránh rủi ro;
 • Hỗ trợ, giải trình số liệu, cung cấp tài liệu cho IRAS khi có yêu cầu kiểm toán;
 • Hỗ trợ, tư vấn lập kế hoạch thuế tối ưu hóa các khoản miễn thuế, khấu trừ;
 • Hỗ trợ, chuẩn bị báo cáo tài chính, báo cáo thuế, kế toán tháng đúng chuẩn mực kế toán Singapore;
 • Hỗ trợ, chuẩn bị, nộp báo cáo tài chính, báo cáo thuế cho các cơ quan có thẩm quyền tại Singapore chính xác, nhanh chóng.

5. Các câu hỏi thường gặp về thuế thu nhập cá nhân Singapore cho người nước ngoài?

5.1 Hạn khai báo thuế thu nhập cá nhân ở Singapore là bao nhiêu?

Hạn chót nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân Singapore là ngày 15 tháng 4 đối với nộp hồ sơ giấy và ngày 18 tháng 4 đối với nộp hồ sơ điện tử. Nếu cá nhân là chủ doanh nghiệp có sử dụng người lao động tại Singapore, thời hạn nộp thuế cho nhân viên là ngày 15 tháng 3.

5.2 Có mức phạt nào khi không khai báo , thực hiện sai việc khai báo thuế thu nhập cá nhân ở Singapore không?

Mức phạt thuế thu nhập Singapore đối với việc cố tình sai phạm trong khai báo thuế thu nhập cá nhân ở Singapore cho người nước ngoài là sẽ bị phạt gấp 4 lần số tiền trốn thuế và có thể bị phạt tù tùy theo tính chất, mức độ của sai phạm.

5.3 Thu nhập từ nước ngoài (nằm ngoài lãnh thổ Singapore) có bị đánh thuế không?

Nhìn chung, thu nhập từ nước ngoài thường sẽ không bị đánh thuế. Điều này bao gồm thu nhập ở nước ngoài được trả vào tài khoản ngân hàng Singapore. Cá nhân không cần kê khai thu nhập ở nước ngoài không phải chịu thuế.

Tuy vậy, có một số trường hợp nhất định trong đó thu nhập ở nước ngoài phải chịu thuế, theo IRAS:

 • Thu nhập nhận được thông qua công ty hợp danh (Partnership) ở Singapore;
 • Đi làm việc ở nước ngoài nằm trong yêu cầu công việc ở Singapore;
 • Cá nhân cần khai báo thu nhập đủ điều kiện chịu thuế từ nước ngoài trong biểu mẫu thuế thu nhập cá nhân Singapore.

Liên hệ Global Link Asia Consulting ngay hôm nay để được tư vấn chi tiết về các khoản miễn thuế tại Singapore!

5.4 Global Link Asia Consulting tư vấn, hỗ trợ Cá nhân/Doanh nghiệp khai báo thuế thu nhập cá nhân như thế nào?

Global Link Asia Consulting hỗ trợ Cá nhân/Doanh nghiệp thông qua 2 gói dịch vụ là Thuế - Kế toán tháng và Thuế - Kế toán năm.

Chi tiết về dịch vụ kế toán tháng dành cho doanh nghiệp Singapore, mời Doanh nghiệp tham khảo tại đây: Dịch vụ báo cáo tài chính - kế toán - thuế tháng dành cho công ty Singapore.

Liên hệ Global Link Asia Consulting ngay hôm nay để được tư vấn chi tiết về dịch vụ thuế - kế toán Singapore phù hợp với mô hình kinh doanh công ty Singapore!

5.5 Global Link Asia Consulting có hỗ trợ, tư vấn các loại thuế khác như thuế GST, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhà thầu, v.v không?

Global Link Asia Consulting hoàn toàn có thể tư vấn, hỗ trợ giải đáp các thắc mắc doanh nghiệp liên quan đến thuế, hỗ trợ khai báo thuế chính xác, nhanh chóng, chuyên nghiệp và lập kế hoạc thuế giúp tối đa hóa các ưu đãi miễn thuế hiệu quả.

Global Link Asia Consulting - đơn vị tư vấn chuyên giải quyết các bài toán đầu tư, kinh doanh, vận hành khó của doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp quốc tế trong hành trình hội nhập ra thế giới - hoàn toàn có thể hỗ trợ Doanh nghiệp giải quyết vấn đề này. Với kiến thức sâu rộng trong các lĩnh vực:

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, giấy phép làm việcAsia Consulting tự hào khi đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp từ Start-up đến tập đoàn thuộc top 500 Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế, đồng thời là đối tác làm việc trực tiếp với nhiều ngân hàng lớn, uy tín như OCBC, DBS, UOB, v.v..., đối tác của các cổng thanh toán quốc tế uy tín như PayPal và nhiều đối tác khác.

Bài viết trên được Global Link Asia Consulting Pte. Ltd. biên soạn và đăng trực tiếp vào website www.globallinkconsulting.sg lần đầu vào ngày 23 tháng 3 năm 2018. Bản quyền thuộc giấy phép làm việc Globlal Link Asia Consulting Pte. Ltd. Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức trừ trường hợp được đồng ý bằng văn bản của Global Link Asia Consulting Pte. Ltd.

10788 Last modified on Thứ ba, 16 Tháng 5 2023 18:07
Phần mềm tính toán thuế Singapoe hiệu quả, chuyên nghiệp, tiện lợi

Liên hệ qua phone

Liên hệ qua email

Liên hệ qua Viber

Liên hệ qua Whatsapp

Liên hệ qua Skype

Liên hệ qua Telegram

Dịch vụ hỗ trợ thành lập công ty nước ngoài