Tổng hợp những loại báo cáo hằng năm công ty Singapore cần nộp

(0 votes)

 tong-hop-nhung-loai-bao-cao-hang-nam-cong-ty-singapore-can-nopSau khi hoàn tất thủ tục thành lập công ty ngoài trừ việc tính toán bài toán kinh doanh đối với công ty tại Singapore cho phù hợp doanh nghiệp cũng cần lưu ý đến việc tuân thủ theo những yêu cầu và quy định pháp lý chính phủ Singapore đề ra đối với công ty tại Singapore. So với các quốc gia khác trên thế giới, chính phủ Singapore luôn hỗ trợ doanh nghiệp nước ngoài đầu tư và sở hữu công ty tại Singapore vì vậy yêu cầu nộp báo cáo hằng năm của công ty Singapore cho chính phủ rất đơn giản, tuy nhiên vẫn có vài doanh nghiệp nước ngoài không nắm rõ và quên hạn nộp dẫn đến mức phạt không đáng có.  

Vì vậy, Global Link Asia Consulting thông qua bài viết dưới đây cung cấp đến doanh nghiệp thông tin đầy đủ về các loại báo cáo doanh nghiệp cần nộp cho chính phủ Singapore hằng năm. 

 

Một công ty Singapore phải nộp báo cáo hằng năm theo yêu cầu của hai cơ quan chính phủ:

  • ACRA: Cơ quan quản lý kế toán và doanh nghiệp đóng vai trò là cơ quan quản lý quốc gia của các thực thể kinh doanh tại Singapore 
  • IRAS: Cơ quan doanh thu nội địa Singapore có nhiệm vụ thu thuế và chỉ định các yêu cầu khai thuế & thu thuế hằng năm

 Thông tin dưới đây cung cấp doanh nghiệp cái nhìn khái quát về các báo cáo yêu cầu nộp hằng năm

Chuẩn bị báo cáo tài chính (Financial Statements) 

 

 

Dựa trên hoạt động tài chính của công ty trong năm tài chính (Financial Year), doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính hàng năm theo Tiêu chuẩn Báo cáo Tài chính của Singapore (Financial Reporting Standards of Singapore). Trong trường hợp doanh nghiệp có số lượng giao dịch lớn/ tháng, GLAC khuyên nên lưu trữ số liệu hàng tháng để tiện cho việc làm báo cáo tài chính cuối năm. Tuy nhiên, nếu số lượng giao dịch hàng tháng tương đối ít, có thể lưu trữ hàng quý hoặc hàng năm.

Báo cáo tài chính phải bao gồm Báo cáo thu nhập toàn diện (ví dụ: Tài khoản lãi và lỗ), Báo cáo tình hình tài chính (tức là Bảng cân đối kế toán), Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu.

Đây là báo cáo dùng để lưu trữ nội bộ trong công ty.

Kiểm toán báo cáo tài chính

Sau khi hoàn thành báo cáo tài chính, công ty có thể được yêu cầu kiểm toán nếu đủ 2 trong 3 điều kiện sau:

  • Tổng doanh thu hàng năm vượt quá 10 triệu đô la Singapore;
  • Tổng tài sản vượt quá 10 triệu đô Singapore;
  • Có hơn 50 nhân viên.

Doanh thu chịu thuế ước tính (ECI) 

 

 

ECI hay Estimated Chargeable Income là báo cáo doanh nghiệp phải nộp cho mỗi năm tài chính cho IRAS thông qua Form ECI. Thời hạn nộp báo cáo ECI trong vòng 3 tháng kể từ khi công ty kêt thúc Năm tài chính (YA). Lưu ý công ty có thể được miễn nộp báo cáo ECI cho IRAS nếu:

1. ECI là "NIL" (trường hợp thu nhập công ty trong năm đánh giá bằng 0)

2. Doanh thu hàng năm không vượt quá 1 triệu đô la Singapore

Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (Form C/C-S) 

 

 

Sau khi khai báo thuế thu nhập ước tính (ECI), công ty phải nộp tờ khai thuế thu nhập hay được gọi Form C/C-S thể hiện tính toán thuế thực tế phải nộp cho IRAS. Hạn chót nộp tờ khai thuế (Form C/C-S) với IRAS vào ngày 30 tháng 11 hằng năm đối với nộp bằng Form cứng đến địa chỉ IRAS tại Singaore hoặc vào 15 tháng 12 đối với e-filling thông quaMytax Portal .

Công ty phải khai thuế cho năm hiện tại dựa trên lợi nhuận của công ty trong năm trước đó. 

Đối vớicông ty không hoạt động (dormant company) - công ty không thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh nào và không có thu nhập cho năm tài chính (YA) có thể nộp đơn xin miễn nộp tờ khai thuế thu nhập (Form C/C-S). Nếu IRAS cấp giấy phép miễn nộp Form C/C-S, công ty không phải báo cáo thu nhập ước tính hoặc nộp tờ khai thuế thu nhập (Form C/C-S) cho năm tài chính. 

Biên bản họp hội đồng thường niên (AGM) và báo cáo hằng năm (AR) 

 

 

Cuộc họp hội đồng thường niên bắt buộc tổ chức hằng năm, các báo cáo tài chính sẽ được trình bày trong cuộc họp trước các cổ đông để báo cáo rõ ràng tình hình tài chính của công ty.

Cuộc họp hội đồng thường niên phải tuân thủ theo các quy tắc sau:

  • AGM đầu tiên được tổ chức trong vòng 18 tháng kể từ ngày công ty được thành lập
  • Khoảng cách giữa 2 AGM không quá 15 tháng;
  • Tất cả các tài khoản phải được cập nhật không quá 6 tháng trước cuộc họp hội đồng thường niên diễn ra;
  • Cuộc họp có thể được tổ chức bên ngoài lãnh thổ Singapore

Công ty tại Singapore có thể không tổ chức cuộc họp hội đồng thường niên nếu được sự chấp thuận của tất cả thành viên trong công ty, tuy nhiên vẫn phải nộp biên bản cuộc họp hội đồng thường niên (AGM) cho ACRA.

Đối với Annual Return - Báo cáo hằng năm, công ty phải nộp trong vòng 1 tháng kể từ ngày Cuộc họp hội đồng thường niên được tổ chức.

Người chịu trách nhiệm liên quan đến các báo cáo cửa công ty Singapore

Thư ký công ty Singapore có trách nhiệm đảm bảo công ty tuân thủ theo đúng luật định của chính phủ Singapore và có trách nhiệm nộp báo cáo liên quan đến công ty Singapore cho IRAS và ACRA.

Giám đốc công ty Singapore có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của báo cáo cũng như tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán Singapore đề ra. 

Global Link Asia Consulting có nhiều năm kinh nghiệm hỗ trợ thành lập công ty tại nhiều quốc gia trên thế giới đặc biệt là Singapore. Ngoài dịch vụ hỗ trợ thành lập công ty tại Singapore, GLAC còn hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt quá trình kinh doanh tại Singapore với việc cung cấp các dịch vụ như hỗ trợ về thuế - kế toán Singapore, banking, đăng kí trademark, hợp pháp hóa lãnh sự, v.v

Những bài viết tham khảo thêm

Thành lập công ty tại Singapore

Hướng dẫn thuế-kế toán tại Singapore

Doanh nghiệp muốn tìm hiểu thêm về thuế - kế toán cũng như thành lập công ty tại Singapore, liên hệ để được tư vấn trực tiếp:
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4392 Last modified on Thứ sáu, 04 Tháng 6 2021 07:49
Global Link Asia Consulting - Tax calculator

Liên hệ qua phone

Liên hệ qua email

Liên hệ qua Viber

Liên hệ qua Whatsapp

Liên hệ qua Skype

Liên hệ qua Telegram

Thông tin cập nhật

Khách hàng tiêu biểu

khách hàng tập đoàn Hòa PhátKhách hàng tập đoàn Tôn hoa sen Khách hàng công ty Vietravel