Chọn ngôn ngữ của bạn

 

Dịch vụ kế toán, báo cáo tài chính, thuế cho công ty Hồng Kông chuyên nghiệp, trọn gói.

Global Link Asia Consulting cung cấp hỗ trợ toàn diện và dịch vụ kế toán, kiểm toán, lập và nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp trọn gói cho công ty Hồng Kông.

Dịch vụ kế toán - thuế cho công ty Singapore
progress 1

Các báo cáo cần nộp hằng năm cho công ty Hồng Kông

Các báo cáo cần nộp hằng năm cho các công ty tại Hồng Kông bao gồm:

1
Cục thuế Hồng Kông (Trung Quốc)

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Business Registration)

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Business Registration) phải được nộp cho Cục thuế Hồng Kông hay Cục Doanh thu Nội địa (IRD) trước ngày gia hạn hằng năm.

2
Cục thuế Hồng Kông (Trung Quốc)

Báo cáo thường niên (Annual return)

Báo cáo này cung cấp thông tin cập nhật về các cổ đông, giám đốc và địa chỉ văn phòng đã đăng ký của công ty Hồng Kông.

3
Cục thuế Hồng Kông (Trung Quốc)

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Mọi doanh nghiệp ở Hồng Kông phải được kiểm toán bởi một Kiểm toán viên độc lập được chứng nhận tại Hồng Kông.

Cục thuế Hồng Kông hay Cục Doanh thu Nội địa (IRD) sẽ chỉ chấp nhận các dữ liệu được kiểm toán.

4
Cục thuế Hồng Kông (Trung Quốc)

Tờ khai thuế TNDN (Profits Tax Return) cho Cục thuế Hồng Kông

Tờ khai bao gồm các chi tiết về thu nhập, chi phí và tính thuế của công ty.

Trong trường hợp công ty Hồng Kông phát sinh doanh thu ngoài lãnh thổ Hồng Kông, và không có nhân sự, văn phòng tại Hồng Kông, công ty Hồng Kông có thể đăng ký offshore claim form để được miễn thuế TNDN tại Hồng Kông.

Gói dịch vụ chuẩn bị báo cáo tài chính kiểm toán và tờ khai thuế hằng năm cho công ty Hồng Kông

1. Tư vấn

Tư vấn về Chuẩn mực kế toán Hồng Kông, các quy định về thuế tại Hồng Kông.

Các tư vấn khác về lương và bảo hiểm xã hội y tế (nếu có).

2. Chuẩn bị

Thu thập và quản lý chứng từ kế toán của Doanh nghiệp.

Hỗ trợ làm việc với kiểm toán Hồng Kông xuyên suốt để hoàn thành Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại Hồng Kông.

Sử dụng phần mềm QuickBooks để quản lý chứng từ của công ty Hồng Kông.

Thực hiện các báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán Hồng Kông.

Xuất các báo cáo theo yêu cầu của Doanh nghiệp.

Chuẩn bị Báo cáo tài chính kiểm toán theo đúng chuẩn mực báo cáo tài chính của Hồng Kông (Hong Kong Financial Reporting Standards).

3. Hỗ trợ về thuế

Hỗ trợ Doanh nghiệp xuyên suốt trong quá trình thực hiện báo cáo liên quan đến các báo cáo tài chính cho công ty Hồng Kông.

Chuẩn bị và nộp Tờ khai thuế cho Cục thuế Hồng Kông và hỗ trợ trao đổi cho đến khi hoàn tất.

 

Khách hàng tin tưởng

google review
5.0 / 5.0 reviews
Khách hàng Giang Nguyễn

Giang Nguyen [...] Cảm ơn team Kế toán của Global Link Asia Consulting đã hỗ trợ công ty mình rất nhiệt tình. Team luôn chủ động nhắc nhở và hỗ trợ từng kỳ báo cáo.

Khách hàng Harley Đặng

Harley Dang [...] Đội ngũ kế toán của Global Link Asia Consulting am hiểu chuẩn mực kế toán Hồng Kông, ACCA. 👍🏻

Dịch vụ thuế - kế toán theo tháng hoặc năm

Xem ngay bảng so sánh dịch vụ kế toán - thuế tháng và năm

Thuế - kế toán tháng

Phù hợp cho:

Công ty kinh doanh bán lẻ, thương mại điện tử.
Khối lượng giao dịch lớn trên 100/năm.
Công ty chưa có đội ngũ kế toán hoặc chưa thông thạo chuẩn mực kế toán quốc tế.
Công ty cần tối ưu quy trình kế toán bằng phần mềm.

Kết quả đạt được:

Tư vấn về Chuẩn mực kế toán Hồng Kông, các quy định về thuế tại Hồng Kông.
Không giới hạn số lần tư vấn và thời gian tư vấn.
Thu thập và Quản lý chứng từ thuế kế toán tháng của Doanh nghiệp theo tháng.
Sử dụng phần mềm QuickBooks Online để quản lý chứng từ kế toán của công ty Hồng Kông.
Thực hiện các báo cáo tài chính tháng theo chuẩn mực kế toán Hồng Kông. Hỗ trợ làm việc với kiểm toán Hồng Kông xuyên suốt để hoàn thành Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại Hồng Kông.
Xuất báo cáo theo yêu cầu của Doanh nghiệp.
Hỗ trợ chuẩn bị và nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho Cục thuế Hồng Kông.
Các tư vấn khác về lương và bảo hiểm xã hội y tế (nếu có).
THUẾ - KẾ TOÁN NĂM

Phù hợp cho:

Công ty kinh doanh B2B, dịch vụ.
Khối lượng giao dịch nhỏ.
Công ty có đội ngũ kế toán - thuế theo dõi thường xuyên.

Kết quả đạt được:

Tư vấn về Chuẩn mực kế toán Hồng Kông, các quy định về thuế tại Hồng Kông.
Tư vấn 1 lần vào mỗi cuối năm tài chính hoặc sau khi làm báo cáo tài chính. Các tư vấn chuyên sâu có tính phí.
Thu thập và Quản lý chứng từ thuế kế toán tháng của Doanh nghiệp sau khi kết thúc năm tài chính.
Sử dụng phần mềm QuickBooks Desktop chuyên dụng để quản lý chứng từ kế toán của công ty Hồng Kông.
Chuẩn bị báo cáo tài chính năm theo chuẩn mực kế toán Hồng Kông. Hỗ trợ làm việc với kiểm toán Hồng Kông xuyên suốt để hoàn thành Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại Hồng Kông.
Xuất báo cáo theo yêu cầu của Doanh nghiệp.
Hỗ trợ chuẩn bị và nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho Cục thuế Hồng Kông.
progress 3

Chuẩn bị Business Registration, AGM và AR cho công ty Hồng Kông

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Business Registration), Biên bản họp hội đồng thường niên (AGM) và Báo cáo thường niên (AR) đây là các báo cáo bắt buộc cần nộp cho Cục thuế Hồng Kông, Cơ quan quản lý doanh nghiệp Hồng Kông.

Dịch vụ chuẩn bị báo cáo AGM và AR
Số 1

Chuẩn bị và nộp lệ phí Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Business Registration)

Business Registration nộp cho Cục thuế Hồng Kông hay Cục Doanh thu Nội địa (IRD) trong vòng 1 tháng kể từ ngày gia hạn (theo chu kỳ 12 tháng sau ngày thành lập công ty Hồng Kông).
Số 1

Biên bản họp hội đồng thường niên (AGM)

AGM là biên bản họp hội đồng thường niên, đây là biên bản bắt buộc hằng năm.
AGM đầu tiên phải được tổ chức trong vòng 18 tháng kể từ ngày thành lập công ty.
AGM tiếp theo sẽ được tổ chức hàng năm, và khoảng cách giữa 2 AGM không quá 15 tháng.
Số 2

Báo cáo thường niên (AR)

Báo cáo thường niên tách biệt với báo cáo tài chính. Báo cáo thường niên bao gồm những thông tin chủ yếu về tình hình pháp lý của công ty như giám đốc, thư ký, cổ đông, vốn cổ phần, địa chỉ đăng ký.
Báo cáo thường niên sẽ được nộp trong vòng 1 tháng sau AGM.
Việc không nộp hoặc nộp trễ AGM, AR có thể dẫn đến phí phạt từ 300 SGD đến 600 SGD (tùy thuộc vào khoảng thời gian nộp trễ).
progress 5

Dịch vụ tư vấn thuế, khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho công ty Hồng Kông

Đối với các công ty Hồng Kông đã có bộ phận kế toán hiểu và thực hiện được các báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán Hồng Kông, Global Link Asia Consulting sẽ hỗ trợ các công ty khai thuế thu nhập doanh nghiệp với Cục thuế Hồng Kông hằng năm.

Thu nhập chịu thuế ước tính

Thu nhập chịu thuế ước tính (ECI)

Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Tờ khai thuế thu nhập Doanh nghiệp (Form C-S Lite, Form C-S hoặc Form C)

Global Link Asia Consulting hỗ trợ

Tiến hành chuẩn bị và nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho công ty Hồng Kông cho cục thuế Hồng Kông theo báo cáo tài chính đã xác nhận.
Nộp tờ khai cho cục thuế Hồng Kông và theo dõi.
Trong trường hợp công ty Hồng Kông phát sinh doanh thu ngoài lãnh thổ Hồng Kông, và không có nhân sự, văn phòng tại Hồng Kông, công ty Hồng Kông có thể đăng ký offshore claim form để được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hồng Kông.

Nhanh chóng - chuyên nghiệp - hỗ trợ tận tình - trao đổi tiếng Anh và tiếng Việt

progress 6

Dịch vụ đăng ký offshore claim form cho công ty Hồng Kông

Global Link Asia Consulting hỗ trợ doanh nghiệp Hồng Kông tư vấn và chuẩn bị các tờ khai để được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hồng Kông.

Lưu ý cho Doanh nghiệp

Quy trình đăng ký offshore claim form tại Hồng Kông nhìn chung là tương đối khó và tốn thời gian.

Quan trọng

Chính sách miễn thuế TNDN

Hồng Kông áp dụng chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho công ty Hồng Kông có doanh thu, lợi nhuận phát sinh ngoài lãnh thổ Hồng Kông và không có nhân sự, văn phòng tại Hồng Kông.
Sau khi thực hiện kiểm toán vào cuối năm tài chính, đối với các công ty Hồng Kông đủ điều kiện, Global Link Asia Consulting hỗ trợ tư vấn, chuẩn bị và nộp Offshore claim form cho công ty Hồng Kông để được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hồng Kông.

Cơ quan quyết định

Cục thuế Hồng Kông sẽ quyết định công ty có đủ điều kiện được miễn thuế hay không.
progress 7

Dịch vụ kiểm toán

Mọi doanh nghiệp ở Hồng Kông phải được kiểm toán bởi một Kiểm toán viên độc lập được chứng nhận tại Hồng Kông. Cục thuế Hồng Kông hay Cục Doanh thu Nội địa (IRD) sẽ chỉ chấp nhận các dữ liệu được kiểm toán.

Mô hình kinh doanh

Số lượng giao dịch

Doanh thu cụ thể

Liên hệ ngay để được tư vấn
Dịch vụ kiểm toán trọn gói, uy tín
progress 8

Quy trình thực hiện thuế kế toán báo cáo tài chính Hồng Kông

Bước 1: Tư vấn

Global Link Asia Consulting sẽ lắng nghe nhu cầu, thu thập chứng tư và tư vấn các gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu cụ thể của Doanh nghiệp.
Sau đó, Global Link Asia Consulting gửi email chi tiết bao gồm quy trình thuế & kế toán, hồ sơ cần có, phí dịch vụ. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với Global Link Asia Consulting qua số điện thoại hoặc trực tiếp tại văn phòng.

Bước 2: Xác nhận Dịch vụ và thanh toán

Nếu Doanh nghiệp chọn sử dụng Dịch vụ Thuế, Kế toán, Kiểm toán cho công ty Hồng Kông, Doanh nghiệp chỉ cần thực hiện thanh toán.
Hướng dẫn thanh toán sẽ được gửi qua email.

Bước 3: Thiết lập quy trình và Hạch toán

Các chuyên viên tư vấn kế toán thuế, kiểm toán viên tại Hồng Kông sẽ bắt đầu đánh giá ban đầu để đảm bảo tất cả thông tin cần thiết đã được cung cấp.
Sau đó, các chuyên viên tư vấn kế toán thuế, kiểm toán viên tại Hồng Kông của Global Link Asia Consulting sẽ cung cấp quy trình làm việc hiệu quả để trao đổi và chia sẻ thông tin và bắt đầu các công việc hạch toán.

Bước 4: Soát xét & Phê duyệt

Đội ngũ tận tâm của Global Link Asia Consulting sẽ chuẩn bị báo cáo tài chính và gửi cho Doanh nghiệp để xem xét và phê duyệt kỹ lưỡng.

Bước 5: Kê khai thuế

Khi đến thời hạn khai thuế, Global Link Asia Consulting sẽ chuẩn bị tờ khai thuế phù hợp theo yêu cầu của cục thuế Hồng Kông, và thông báo cho Doanh nghiệp về khoản thanh toán thuế phải đóng, hỗ trợ các yêu cầu tuân thủ thuế của cục thuế Hồng Kông.

Nghiệp vụ thuế - kế toán, báo cáo tài chính

Kế toán viên gặp khó khăn với nghiệp vụ kế toán, báo cáo tài chính
progress 9

Chuyển dịch vụ báo cáo tài chính, thuế - kế toán qua Global Link Asia Consulting

Icon

Thực hiện liền mạch - nhanh chóng

Quy trình chuyển dịch vụ thuế - kế toán, báo cáo tài chính từ công ty dịch vụ khác qua Global Link Asia Consulting sẽ được thực hiện một cách liền mạch, và nhanh chóng.

Icon

Kiểm tra và xử lý hồ sơ, dữ liệu triệt để

Global Link Asia Consulting sẽ kiểm tra các hồ sơ, thủ tục của công ty kế toán cũ của Doanh nghiệp để kiểm tra các báo cáo chưa nộp, chuẩn bị nộp và chuyển các dữ liệu, hồ sơ, chứng từ kế toán vào phần mềm kế toán online QuickBooks để kiểm tra và xử lý.

Icon

Đảm bảo chuẩn mực thuế - kế toán Hồng Kông

Các thủ tục kế toán, báo cáo tài chính của công ty Hồng Kông được Global Link Asia Consulting tiếp nhận sẽ đảm bảo được thực hiện đúng chuẩn mực kế toán Hồng Kông, việc của Doanh nghiệp là tậo trung phát triển công ty thật tốt.

Doanh nghiệp nào cần dịch vụ thuế - kế toán?

Công ty start-up

Công ty khởi nghiệp, start-up

Công ty vừa và nhỏ

Công ty có quy mô vừa và nhỏ

Công ty đa quốc gia, nhiều chi nhánh

Công ty nhiều chi nhánh hoặc đa quốc gia tại Hồng Kông

Đã đến lúc Doanh nghiệp cần tối ưu mô hình thuế?

Global Link Asia Consulting luôn lắng nghe và sẵn sàng hỗ trợ Doanh nghiệp

Khách hàng tin tưởng

google review
5.0 / 5.0 reviews
Khách hàng Linh Phan

Linh Phan [...] Đội ngũ kế toán viên rất chuyên nghiệp, hỗ trợ sát sao, quy trình làm việc tự động hóa. Bạn kế toán viên phụ trách dự án rất nhiệt tình, chủ động và chuyên môn cao.

Khách hàng Thái Dương

Thai Duong [...] Team Global Link Asia Consulting cập nhật và nhắc nhở các hồ sơ, chứng từ kế toán kịp thời và nhanh chóng giải đáp các thắc mắc của công ty anh. Cảm ơn team nhiều.

Giải đáp thắc mắc dịch vụ kế toán thuế
progress 11

Câu hỏi thường gặp

  1. Chi phí tối ưu
  2. Hỗ trợ song ngữ Anh - Việt, online và offline
  3. Chuẩn bị báo cáo theo chuẩn mực kế toán quốc tế
  4. Hỗ trợ làm việc xuyên suốt và trực tiếp với kiểm toán viên được chứng nhận tại Hồng Kông
  5. Tư vấn phương án đóng thuế phù hợp hay đăng ký offshore claim form tùy thuộc vào mô hình kinh doanh của công ty

Theo quy định của Cục thuế Hồng Kông, kiểm toán là một bước bắt buộc đối với các công ty Hồng Kông trước khi nộp thuế.

Sau khi chuẩn bị tất cả các báo cáo tài chính chưa được kiểm toán, Global Link Asia Consulting sẽ phối hợp với kiểm toán viên tại Hồng Kông để tiến hành kiểm toán.

Sau khi báo cáo kiểm toán đã được phát hành, Global Link Asia Consulting hỗ trợ lập và nộp tờ khai thuế để nộp cho Cục thuế Hồng Kông.

Công ty Hồng Kông có thể tự chọn năm tài chính kết thú. Tuy nhiên, vì năm tài chính của cục thuế Hồng Kông là 31/3 nên đa phần các công ty thành lập tại Hồng Kông cũng sẽ chọn năm tài chính kết thúc là 31/3 hoặc 31/12 là năm dương lịch để quản lý và quyết toán cùng lịch với cục thuế Hồng Kông.

Xem toàn bộ câu hỏi
 

Global Link Asia Consulting sẵn sàng hỗ trợ

Đột phá trong kinh doanh

Tôi muốn dùng dịch vụ chuẩn bị báo cáo tài chính, tư vấn và kê khai thuế quốc tế để phát triển chuyên nghiệp và sự đột phá trong kinh doanh ngay hôm nay.

Liên hệ chuyên gia và nhận vô vàn quyền lợi ngay hôm nay Gọi chuyên gia tư vấn ngay
progress 12

Tin tức bài viết

Doanh nghiệp muốn tìm hiểu sâu về thị trường Hồng Kông và những điều cần biết?
Global Link Asia Consulting sẵn lòng hỗ trợ!
Nhận tất cả thông tin Doanh nghiệp cần trong phần bài viết luôn được cập nhập thông tin của Global Link Asia Consulting.