Dịch vụ báo cáo tài chính năm cho công ty thành lập tại Mỹ của Global Link Asia Consulting sẽ thực hiện những báo cáo sau:

  • Sổ chi tiết các giao dịch - General Ledger 
  •  Bảng cân đối kế toán - Balance sheet 
  •  Báo cáo lãi lỗ - Income statement 
  •  Bảng lưu chuyển tiền tệ - Cash flow statement 
  •  Báo cáo thay đổi vốn chủ - Change in Equity 
  •  Báo cáo tài chính - Financial report

Chi tiết về dịch vụ báo cáo tài chính công ty Mỹ và những thắc mắc về báo cáo tài chính cho công ty Mỹ mời Doanh nghiệp tham khảo bài viết sau: Thuế kế toán và tư vấn pháp lý tại Mỹ

Thuế kế toán ở Mỹ ở mỗi tiểu bang và mỗi loại hình kinh doanh lại có những quy định thuế kế toán khác nhau và hình phạt dành cho sai phạm thuế kế toán, báo cáo tài chính Mỹ rất khắt khe. Do đó công ty thành lập tại Mỹ cần có đội ngũ thuế kế toán am hiểu về chuẩn mực thuế kế toán Mỹ hoặc tìm đơn vị uy tín, chuyên nghiệp, với đội ngũ kế toán viên giàu kinh nghiệm, am hiểu chuẩn mực thuế kế toán Mỹ GAAP như Global Link Asia Consulting sẽ giúp Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục thuế kế toán và báo cáo tài chính Mỹ đúng quy định, tránh các hình phạt từ cục thuế Mỹ (IRS) và các chính quyền tiểu bang Mỹ.