Chọn ngôn ngữ của bạn

 

THUẾ KẾ TOÁN NĂM
Đơn giản, dễ dàng với
Global Link Asia Consulting

Để giúp Doanh nghiệp giảm tải khó khăn khi thực hiện các thủ tục thuế kế toán, báo cáo tài chính cho các công ty nước ngoài, Global Link Asia Consulting cung cấp gói dịch vụ “Thuế - Kế toán năm” với các báo cáo đầy đủ để thực hiện báo cáo tài chính cuối năm đảm bảo đúng chuẩn mực thuế kế toán quốc gia nước ngoài Doanh nghiệp mở công ty.

Chuyên gia cung cấp dịch vụ kế toán thuế hằng năm công ty nước ngoài
 
Progress 1

Dịch vụ thuế kế toán năm cho công ty nước ngoài

Công ty Hồng Kông

Dịch vụ thuế kế toán năm

Công ty Hồng Kông

Công ty Singapore

Dịch vụ thuế kế toán năm

Công ty Singapore

Công ty Mỹ

Dịch vụ thuế kế toán năm

Công ty Mỹ

Công ty Offshore

Dịch vụ thuế kế toán năm

Công ty Offshore

Progress 2

Dịch vụ Thuế - Kế toán năm công ty Singapore, Mỹ, Hồng Kông, Offshore

Lựa chọn quốc gia phù hợp

Dịch vụ Thuế - Kế toán năm dành cho công ty Singapore

Các điểm nội bật trong dịch vụ kế toán - thuế năm cho công ty Singapore:

Thu thập, tổng hợp các số liệu, chứng từ, hóa đơn hợp lệ vào phần mềm QuickBooks để xử lý báo cáo. Bên cạnh QuickBooks, Global Link Asia Consulting còn hỗ trợ xử lý dữ liệu từ các phần mềm kế toán khác nhau.

Chuẩn bị báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán Singapore (SFRS), các báo cáo thuế theo yêu cầu từ Cục thuế Singapore (IRAS).

Tư vấn và hỗ trợ nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế GST, thuế nhà thầu theo đúng luật thuế Singapore.

Hỗ trợ tiếp nhận quản lý mảng thuế kế toán công ty đang hoạt động tại Singapore.

Dịch vụ Thuế - Kế toán năm dành cho công ty Mỹ

Mỹ là quốc gia có nhiều bang và tiểu bang, mỗi tiểu bang tại Mỹ lại có những quy định về thuế, báo cáo tài chính khác nhau. Do đó việc tuân thủ báo cáo tài chính tại Mỹ cần chuyên viên kế toán có kinh nghiệm và am hiểu về các quy định thuế kế toán tại tiểu bang Doanh nghiệp thành lập công ty Mỹ.

Các điểm nội bật trong dịch vụ kế toán - thuế năm cho công ty Mỹ:

Chuẩn bị Báo cáo tài chính tại Mỹ phải tuân thủ nguyên tắc tài chính cơ bản tại Mỹ (Generally Accepted Accounting Principles - GAAP).

Chuẩn bị tờ khai thuế tiểu bang và liên bang cho cá nhân và doanh nghiệp Mỹ.

Tư vấn thuế, cách lựa chọn cách khai thuế.

Tư vấn và soạn tờ khai Sales tax cho từng tiểu bang.

Dịch vụ Thuế - Kế toán năm dành cho công ty Hồng Kông

Hồng Kông là quốc gia có yêu cầu bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính hằng năm đối với công ty nước ngoài thành lập tại đây. Doanh nghiệp Hồng Kông đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về báo cáo tài chính như sau:

Báo cáo tài chính hằng năm đáp ứng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (International Financial Reporting Standards - IFRS) và chuẩn mực báo cáo tài chính Hồng Kông (Hong Kong Financial Reporting Standards - HKFRS).

Kiểm toán báo cáo tài chính được thực hiện bởi một công ty kiểm toán độc lập đảm bảo độ minh bạch của báo cáo tài chính.

Tờ khai thuế nộp cho Cục thuế Hồng Kông (Inland Revenue Department - IRD) cung cấp thông tin về thuế thu nhập và các yếu tố liên quan đến tình hình tài chính công ty Hồng Kông.

Các hồ sơ thuế - kế toán khác

Chính vì vậy việc chuẩn bị và nộp hồ sơ, báo cáo tài chính công ty Hồng Kông cần có đội ngũ chuyên viên thuế kế toán am hiểu về chuẩn mực thuế kế toán Hồng Kông.

Dịch vụ Thuế - Kế toán năm dành cho công ty Offshore

Thành lập công ty Offshore sẽ đi kèm những yêu cầu về thuế - kế toán, báo cáo tài chính với những quy định và chính sách nhau tùy vào quốc gia Offshore mà Doanh nghiệp thành lập công ty nước ngoài.

Doanh nghiệp không sở hữu đội ngũ chuyên viên kế toán hiểu về những quy định và chuẩn mực thuế kế toán quốc gia Offshore sẽ dễ phạm phải những sai lầm khi thực hiện báo cáo tài chính hoặc thậm chí vướng vào những mức phạt khi thực hiện sai báo cáo hay nộp báo cáo chậm trễ theo quy định từng quốc gia Offshore.

Doanh nghiệp thành lập công ty Offshore cần tìm kiếm đơn vị dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ Doanh nghiệp thực hiện các báo cáo thuế, báo cáo tài chính đúng, đủ và chính xác!

Progress 3

Kết quả đạt được sau khi dùng dịch vụ Thuế - kế toán năm quốc tế dành cho công ty nước ngoài

Dịch vụ thuế kế toán năm của Global Link Asia Consulting sẽ giúp Doanh nghiệp nắm được:

Dịch vụ giúp quản trị báo cáo dễ dàng

Quản trị báo cáo dễ dàng

Hoàn tất nghĩa vụ báo cáo tài chính, kế toán và tờ khai thuế tại quốc gia công ty thành lập (Singapore - Mỹ - Hồng Kông, Malaysia, Úc, v.v.)

1

Bảng cân đối kế toán - Balance sheet

2

Báo cáo lãi lỗ - Profit and loss statement

3

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Cash flow statement

4

Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu - Statement of change in equity

5

Khai báo thu nhập chịu thuế và nộp các báo cáo thuế

6

Thực hiện kiểm toán (nếu có)

Hoàn thành kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế mà Doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan nhà nước dựa trên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh. Mức thuế thu nhập doanh nghiệp của từng quốc gia sẽ khác nhau phụ thuộc vào quy định chính sách thuế và từng loại hình kinh doanh của từng quốc gia.

Giúp doanh nghiệp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp
Giúp doanh nghiệp theo dõi hóa đơn và quản trị tài chính

Theo dõi hóa đơn và quản trị tài chính hiệu quả

Gói dịch vụ “Thuế - Kế toán năm” của Global Link Asia Consulting sẽ giúp Doanh nghiệp đưa các chứng từ, hóa đơn, báo cáo, v.v. lên phần mềm QuickBooks online giúp Doanh nghiệp dễ dàng kiểm tra, theo dõi một số lượng lớn hóa đơn, chứng từ một cách nhanh chóng, mọi lúc mọi nơi.

Xác định số thuế cần nộp và lập kế hoạch cho năm sau

Doanh nghiệp sau khi xem báo cáo tài chính có thể xác định được các khoản thuế cần nộp dựa trên thông tin về lãi, lỗ, doanh thu, lợi nhuận và các chỉ số khác cũng như có kế hoạch chuẩn bị đóng thuế cho Doanh nghiệp.

Giúp xác định số thuế cần nộp
Giúp xác định tài chính doanh nghiệp

Sức khỏe tài chính doanh nghiệp

Báo cáo tài chính trong gói “Thuế - Kế toán năm” của Global Link Asia Consulting sẽ giúp Doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về lợi nhuận, chi phí, nợ phải trả, v.v. và đánh giá tình hình tài chính của Doanh nghiệp và triển khai kế hoạch tài chính tương lai cho Doanh nghiệp.

Progress 4

Lợi ích từ dịch vụ Thuế - kế toán năm của Global Link Asia Consulting

Doanh nghiệp đau đầu với những báo cáo thuế kế toán năm cho công ty nước ngoài, nhân sự mất nhiều thời gian để hiểu và xử lý các báo cáo đảm bảo chuẩn mực thuế kế toán nước ngoài. Tất cả đã có “Dịch vụ Thuế - kế toán năm của Global Link Asia Consulting” - giải quyết bài toán khó cho Doanh nghiệp nước ngoài. Khi sử dụng dịch vụ “thuế kế toán năm công ty nước ngoài” Doanh nghiệp sẽ nhận được:

Đảm bảo tránh những sai sót, vi phạm từ việc nộp báo cáo tài chính chậm trễ, sai lệch so với chuẩn mực thuế kế toán Singapore, Mỹ, v.v.

Đội ngũ chuyên viên thuế kế toán của Global Link Asia Consulting là những kế toán viên giàu kinh nghiệm, đã thực hiện các thủ tục, báo cáo thuế cho các công ty nước ngoài như: Singapore, Mỹ, Hồng Kông, các quốc gia offshore khác và sở hữu các chứng chỉ thuế kế toán quốc tế như: ACCA, CPA, v.v.

Doanh nghiệp thành lập công ty ở nước ngoài chưa có đội ngũ thuế kế toán am hiểu quy định, chính sách chuẩn mực thuế kế toán quốc tế cần có một đội ngũ từ công ty dịch vụ hỗ trợ thuế kế toán uy tín. Việc này sẽ giúp Doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí nhân sự và đảm bảo các báo cáo thuế - kế toán được hoàn thành đầy đủ và chính xác theo chuẩn mực kế toán từng quốc gia nước ngoài.

Thời gian Doanh nghiệp đi kiểm tra các báo cáo thuế kế toán, chuẩn bị chi phí, nhân sự chuẩn bị các báo cáo thuế kế toán, lưu trữ hồ sơ, chứng từ đúng theo quy định, chuẩn mực thuế kế toán quốc gia nước ngoài có thể được dùng để tập trung nguồn lực phát triển kinh doanh thị trường nước ngoài, hãy lựa chọn đơn vị hỗ trợ thực hiện các báo cáo thuế - kế toán uy tín, chuyên nghiệp như Global Link Asia Consulting để có thể phát triển kinh doanh tốt trên thị trường quốc tế mà không còn nỗi lo báo cáo tài chính!

Chuyên gia cung cấp dịch vụ thuế - kế toán năm Global Link Asia Consulting

Global Link Asia Consulting sẵn sàng hỗ trợ

Hãy lựa chọn đơn vị hỗ trợ thực hiện các báo cáo thuế - kế toán uy tín, chuyên nghiệp như Global Link Asia Consulting để có thể phát triển kinh doanh tốt trên thị trường quốc tế mà không còn nỗi lo báo cáo tài chính.

Progress 5

Tại sao Doanh nghiệp nên lựa chọn dịch vụ Thuế - Kế toán năm của Global Link Asia Consulting?

Ứng dụng phần mềm QuickBooks online

Đội ngũ chuyên viên kế toán riêng, giàu kinh nghiệm

Công nghệ hóa quy trình làm việc

Progress 6

Dịch vụ “Thuế - Kế toán năm” dành cho ai?

Công ty start-up

Công ty khởi nghiệp, start-up

Công ty vừa và nhỏ

Công ty có quy mô vừa và nhỏ

Công ty đa quốc gia, nhiều chi nhánh

Công ty nhiều chi nhánh hoặc đa quốc gia tại Singapore

Progress 7

Quy trình dịch vụ thuế kế toán năm tại Global Link Asia Consulting

Bước 1: Tư vấn nhu cầu Doanh nghiệp

Global Link Asia Consulting sẽ tìm hiểu về mô hình kinh doanh, nhu cầu Doanh nghiệp để tư vấn gói dịch vụ Thuế - kế toán phù hợp với Doanh nghiệp. Sau đó, Global Link Asia Consulting sẽ gửi email chi tiết bao gồm: thông tin về quy trình thuế kế toán, hồ sơ cần chuẩn bị và phí dịch vụ.

Đội ngũ chuyên viên thuế kế toán của Global Link Asia Consulting sẽ trực tiếp phản hồi những thắc mắc của Doanh nghiệp trong quá trình tư vấn, lựa chọn gói dịch vụ phù hợp.

Bước 2: Xác nhận dịch vụ và thanh toán

Nếu Doanh nghiệp lựa chọn sử dụng gói dịch vụ “Thuế - kế toán năm” của Global Link Asia Consulting, Global Link Asia Consulting sẽ xác nhận dịch vụ và gửi email hướng dẫn thanh toán chi tiết.

Bước 3: Thiết lập quy trình và Hạch toán

Đội ngũ thuế kế toán Global Link Asia Consulting sẽ xem xét và đánh giá hồ sơ, chứng từ của Doanh nghiệp có đầy đủ và hợp lý hay chưa.

Sau đó, đội ngũ thuế kế toán sẽ thống nhất quy trình làm việc với Doanh nghiệp để quá trình làm việc, trao đổi thông tin và hạch toán, chuẩn bị báo cáo tài chính được diễn ra nhanh chóng, chặt chẽ và hiệu quả nhất.

Bước 4: Kiểm tra và phê duyệt

Mỗi kỳ báo cáo, đội ngũ thuế kế toán Global Link Asia Consulting sẽ gửi báo cáo tài chính cho Doanh nghiệp xem xét, đánh giá và phê duyệt kỹ lưỡng để xác nhận báo cáo trước khi nộp cho cơ quan chính phủ có thẩm quyền.

Bước 5: Nộp hồ sơ

Khi đến thời hạn nộp hồ sơ, Global Link Asia Consulting sẽ nhắc nhở, hỗ trợ Doanh nghiệp nộp hồ sơ cho cơ quan thuế có thẩm quyền của từng quốc gia nước ngoài đúng thời hạn và quy định của từng quốc gia.

Thuế - Kế toán năm tối ưu - phù hợp - tiết kiệm

Phí dịch vụ tối ưu cho từng doanh nghiệp

Dịch vụ Thuế kế toán năm của Global Link Asia Consulting sẽ dựa trên mô hình kinh doanh, quốc gia thành lập công ty và tình hình tài chính của Doanh nghiệp để đề xuất dịch vụ thuế kế toán năm phù hợp với Doanh nghiệp. Global Link Asia Consulting sẽ xem xét nhu cầu của từng Doanh nghiệp để đưa ra báo giá khác nhau cho từng Doanh nghiệp.

Progress 8

Doanh nghiệp, thuế kế toán viên nói gì về dịch vụ “Thuế kế toán năm” của Global Link Asia Consulting

Dịch vụ Thuế kế toán năm của Global Link Asia Consulting luôn được khách hàng tin tưởng và công nhận trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.

FAQs về thuế kế toán năm công ty nước ngoài
Progress 9

Câu hỏi thường gặp

Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ “Thuế - kế toán năm” của Global Link Asia Consulting sẽ bao gồm 6 loại báo cáo sau:

  1. Bảng cân đối kế toán - Balance sheet.
  2. Báo cáo lãi lỗ - Profit and loss statement.
  3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Cash flow statement.
  4. Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu - Statement of change in equity.
  5. Khai báo thu nhập chịu thuế (ECI) và nộp các báo cáo thuế (Form C/C-S).
  6. Thực hiện kiểm toán (nếu có).

Doanh nghiệp Singapore sử dụng dịch vụ “Thuế - Kế toán năm” sẽ không bao gồm dịch vụ khai báo thuế GST.

Việc khai báo thuế GST sẽ được tách ra thành dịch vụ riêng, Doanh nghiệp Singapore có nhu cầu khai báo thuế có thể liên hệ Global Link Asia Consulting để được tư vấn chi tiết.

Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ Thuế - kế toán từ công ty dịch vụ khác có thể hoàn toàn chuyển dịch vụ qua Global Link Asia Consulting. Global Link Asia Consulting sẽ hỗ trợ Doanh nghiệp chuyển toàn bộ hồ sơ, chứng từ cần thiết qua phần mềm QuickBooks online một cách nhanh chóng và liền mạch.

Xem toàn bộ câu hỏi
 

Global Link Asia Consulting sẵn sàng hỗ trợ

Đột phá trong kinh doanh

Tôi muốn dùng dịch vụ chuẩn bị báo cáo tài chính, tư vấn và kê khai thuế quốc tế để phát triển chuyên nghiệp và sự đột phá trong kinh doanh ngay hôm nay.

Liên hệ chuyên gia và nhận vô vàn quyền lợi ngay hôm nay Gọi chuyên gia tư vấn ngay