quy-dinh-ve-thue-uoc-tinh-o-malaysia

Tại mỗi quốc gia sẽ có những quy định khác nhau về việc nộp hoặc được miễn nộp thuế ước tính, tuy nhiên nộp thuế ước tính là một yêu cầu bắt buộc trong việc nộp báo cáo tài chính hằng năm của doanh nghiệp tại Malaysia. Đây là quốc gia trên đà phát triển và nhận được nhiều quan tâm từ các nhà đầu tư nước ngoài mong muốn thành lập công ty để mở rộng quy mô doanh nghiệp tại Châu Á. Để hoạt động kinh doanh tại Malaysia diễn ra thuận lợi, những thông tin thuế và quy định nộp thuế ước tính của doanh nghiệp là điều doanh nghiệp cần nắm vững. 

Với kinh nghiệm trong lĩnh vực hỗ trợ thành lập công ty tại Malaysia, Global Link Asia  Consulting chia sẻ đến doanh nghiệp quy định nộp thuế ước tính tại Malaysia thông qua bài viết dưới đây.

 

 Form CP204

 

 

  • Có hiệu lực từ Y/A 2008, khi doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) bắt đầu hoạt động kinh doanh trong năm đánh giá mà không yêu cầu phải cung cấp thuế ước tính phải chi trả hoặc thanh toán trả góp trong khoảng thời gian 2 năm kể từ năm định mức thuế khi các doanh nghiệp vừa và nhỏ bắt đầu hoạt động. Với mục đích quản lý thuế, IRB yêu cầu các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) vẫn nộp Form CP204 theo quy định nhưng không bao gồm ước tính thuế phải đóng của doanh nghiệp.
  • Có hiệu lực từ Y/A 2014, khi SME bắt đầu hoạt động không có cơ sở cho năm đánh giá đó và năm sau đó, SME không bắt buộc phải cung cấp khoản thuế ước tính phải đóng cho năm đó và 2 năm sau năm đánh giá.
  • Doanh nghiệp vừa và nhỏ được miễn nộp ước tính thuế được đề cập phía trên nên nộp form CP204 nhằm thông báo cho IRB về tình trạng SME để tránh khoản phạt đáng tiếc do chênh lệch thuế ước tính hoặc không nộp đúng khoản thuế IRB yêu cầu, SME không nên liệt kê số tiền ETP trong form CP204.
  • Theo hệ thống tự ước tính thuế, công ty yêu cầu phải xác nhận và nộp Form theo quy định (Form CP204) để ước tính thuế cho năm đánh giá, trong vòng 30 ngày công ty bắt đầu giai đoạn hoạt động.Tuy nhiên, khi công ty bắt đầu hoạt động kinh doanh (tức là trong giai đoạn bắt đầu hoạt động kinh doanh đầu tiên), ước tính thuế phải được nộp cho IRB trong vòng 3 tháng kể từ ngày bắt đầu kinh doanh và không muộn hơn 30 ngày kể từ lúc bắt đầu hoạt động kinh doanh.
  • Doanh nghiệp vừa và nhỏ được miễn nộp ước tính thuế đề cập phía trên nên nộp Form CP204 nhằm thông báo cho IRB về tình trạng của SME. Nhằm tránh khoản phạt đáng tiếc do chênh lệch thuế ước tính hoặc không nộp đúng khoản thuế IRB yêu cầu, SME không nên liệt kê số tiền ETP trong Form CP204. 

Yêu cầu xem xét thuế ước tính - CP204A  

 

 

 

Doanh nghiệp được phép nộp CP204A để xin xem xét lại thuế ước tính trong tháng thứ 6 hoặc tháng thứ 9 từ thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Lưu ý:

  • Trong trường hợp khoản thuế doanh nghiệp cần nộp cao hơn ước tính thuế của doanh nghiệp 30% dựa trên đánh giá thuế cuối cùng, doanh nghiệp bắt buộc nộp cho cục thuế đúng với khoản thuế doanh nghiệp cần nộp kèm theo khoản phạt 10% trên khoản chênh lệch thuế.
  • Theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp, trường hợp doanh nghiệp không nộp ước tính thuế, doanh nghiệp sẽ phải nộp thêm khoản phạt 10% trên khoản thuế doanh nghiệp cần nộp trong năm tài chính đó. 

Chênh lệch giữa khoảng thuế ước tính và thuế phải nộp

 

 

 

Khi khoản thuế phải nộp vượt quá ước tính ban đầu hoặc ước tính sau sửa đổi (nếu ước tính thuế sửa đổi được nộp) 30%, doanh nghiệp sẽ chịu khoản phạt 10% trên khoản chênh lệch.

Bài viết tham khảo:

Thành lập công ty offshore tại Labuan (Malaysia)

Thủ tục và quy định doanh nghiệp cần nắm khi thành lập công ty tại Malaysia

Thành lập công ty tại Singapore

Cá nhân/ doanh nghiệp có nhu cầu thành lập công ty tại Malaysia, liên hệ để nhận tư vấn và báo phí chi tiết:
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4092 Last modified on Thứ sáu, 21 Tháng 4 2023 13:52
Login to post comments

Liên hệ qua phone

Liên hệ qua email

Liên hệ qua Viber

Liên hệ qua Whatsapp

Liên hệ qua Skype

Liên hệ qua Telegram

Dịch vụ hỗ trợ thành lập công ty nước ngoài