Chọn ngôn ngữ của bạn

 • Quốc gia: Singapore
 • Dịch vụ: Thuế - Kế toán

Singapore, với vị thế là một trung tâm tài chính và kinh tế quốc tế, đã thu hút sự chú ý của nhiều Doanh nghiệp quốc tế muốn mở rộng hoặc thành lập mới tại đây. Để khuyến khích sự phát triển của Doanh nghiệp và thu hút vốn đầu tư, Chính phủ Singapore đã áp dụng một loạt các chính sách miễn giảm thuế hiệu quả.

Trong bài viết này, Global Link Asia Consulting sẽ chia sẻ về các chính sách miễn giảm thuế cho Doanh nghiệp thành lập tại Singapore, nhằm giúp Doanh nghiệp tận dụng mọi cơ hội và lợi ích thuế khi bước vào thị trường kinh doanh đầy tiềm năng này.

1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp tại Singapore

Doanh nghiệp bị đánh thuế thu nhập doanh nghiệp tại Singapore ở mức cố định là 17% thu nhập chịu thuế. Điều này áp dụng cho cả các công ty trong và ngoài nước.

2. Đề án miễn thuế cho các công ty mới thành lập tại Singapore

Chương trình miễn thuế cho các công ty mới thành lập được đưa ra theo Mục 43 của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Singapore năm 1947 trong Năm đánh giá (YA) 2005 để hỗ trợ phát triển cho cả Doanh nghiệp nước ngoài lẫn công ty nội địa.

Việc miễn thuế cho các công ty đủ điều kiện trong 3 YA liên tiếp đầu tiên của Doanh nghiệp như sau:

YA 2020 trở đi YA 2019 trở về trước
 • Miễn 75% đối với 100,000 USD thu nhập chịu thuế đầu tiên; Và
 • Miễn thêm 50% đối với 100,000 USD thu nhập chịu thuế tiếp theo.
 • Miễn hoàn toàn đối với 100,000 USD thu nhập chịu thuế đầu tiên; Và
 • Miễn thêm 50% đối với 200,000 USD thu nhập chịu thuế tiếp theo.

 

Lưu ý

Chương trình miễn trừ này chỉ áp dụng cho các công ty đủ điều kiện trong 3 YA liên tiếp đầu tiên.

Từ YA thứ tư trở đi, các công ty có thể được miễn thuế một phần.

 

Ví dụ: Miễn thuế đối với 200,000 USD đầu tiên của Thu nhập chịu thuế (trong đó bất kỳ khoản nào trong số 3 YA đầu tiên rơi vào hoặc sau YA 2020.

Thu nhập % được miễn thuế Số tiền được miễn thuế
100,000 USD đầu tiên

75%

75,000 USD

100,000 USD tiếp theo

50%

50,000 USD

 

Mức miễn trừ tối đa cho mỗi YA là 125,000 USD (75,000 USD + 50,000 USD).

2.1. Điều kiện áp dụng Đề án miễn thuế cho công ty mới thành lập

Chính sách miễn giảm thuế dành cho công ty mới thành lập tại Singapore được áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp, ngoại trừ:

 • Các công ty có hoạt động chính là đầu tư;
 • Các công ty có hoạt động kinh doanh là bất động sản, đầu tư hoặc cả hai.

Ba điều kiện để được áp dụng chính sách giảm thuế cho Doanh nghiệp mới thành lập tại Singapore

 • Công ty phải được thành lập tại Singapore;
 • Công ty phải là đối tượng nộp thuế trong năm đánh giá;
 • Công ty không được có hơn 20 cổ đông trong suốt năm đánh giá, cụ thể:
  • Toàn bộ cổ đông là cá nhân trực tiếp sở hữu cổ phần, hoặc;
  • Ít nhất một cổ đông là cá nhân trực tiếp sở hữu cổ phần (mức tối thiểu là 10% cổ phần công ty).

2.2. Thủ tục yêu cầu miễn thuế

Để yêu cầu được miễn thuế, công ty thành lập tại Singapore cần hoàn thành các nội dung liên quan trong báo cáo Thu nhập chịu phí ước tính (Estimated Chargeable Income (“ECI”)) và tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp.

3. Đề án miễn thuế một phần cho các công ty Singapore

Tất cả các công ty thành lập tại Singapore đều đủ điều kiện được miễn thuế một phần (PTE) theo Mục 43 của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Singapore năm 1947, trừ khi Doanh nghiệp yêu cầu miễn thuế cho các công ty mới thành lập trong 3 năm đầu.

Việc miễn thuế đối với các công ty đủ điều kiện như sau:

YA 2020 trở đi YA 2019 trở về trước
 • Miễn 75% đối với 10,000 USD thu nhập chịu thuế đầu tiên; Và
 • Miễn thêm 50% đối với 190,000 USD thu nhập chịu thuế tiếp theo.
 • Miễn 75% đối với 10,000 USD thu nhập chịu thuế đầu tiên; Và
 • Miễn thêm 50% đối với 290,000 USD thu nhập chịu thuế tiếp theo.

 

Ví dụ: Miễn thuế một phần đối với 200,000 USD thu nhập chịu thuế đầu tiên (YA 2020 trở đi)

Thu nhập % được miễn thuế Số tiền được miễn thuế
10,000 USD đầu tiên 75% 7,500 USD
190,000 USD tiếp theo 50% 95,000 USD

 

Mức miễn trừ tối đa cho mỗi YA là 102,500 USD (7,500 USD + 95,000 USD).

4. Giảm thuế cho thu nhập có nguồn gốc từ nước ngoài

Thu nhập có nguồn gốc nước ngoài là thu nhập nước ngoài không phát sinh từ hoạt động thương mại hoặc kinh doanh được thực hiện tại Singapore.

Các công ty cư trú thuế ở Singapore có thể được miễn thuế đối với thu nhập có nguồn gốc nước ngoài cụ thể được chuyển vào Singapore.

 • Miễn hoặc giảm thuế đối với thu nhập nước ngoài cụ thể có nguồn gốc từ khu vực tài phán có Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Singapore.
 • Miễn thuế đối với thu nhập có nguồn gốc nước ngoài cụ thể như cổ tức có nguồn gốc nước ngoài, lợi nhuận chi nhánh nước ngoài và thu nhập dịch vụ có nguồn gốc nước ngoài theo Mục 13(8) của Đạo luật thuế thu nhập năm 1947.
 • Tín dụng thuế nước ngoài đối với các khoản thuế được nộp tại khu vực tài phán nước ngoài đối với thuế Singapore phải nộp trên cùng một khoản thu nhập.

Global Link Asia Consulting với kinh nghiệm tư vấn các vấn đề về Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần tại Singapore, sẽ hỗ trợ tư vấn và chuẩn bị hồ sơ cho các công ty Singapore có thu nhập từ nước ngoài chuyên nghiệp, tận tâm.

5. Các chính sách miễn giảm thuế khác cho Doanh nghiệp tại Singapore

5.1 Khấu trừ thuế gấp đôi cho chương trình quốc tế hóa

Các công ty có kế hoạch mở rộng ra nước ngoài có thể được khấu trừ thuế gấp đôi đối với các chi phí đủ điều kiện phát sinh từ ngày 1 tháng 4 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 cho các hoạt động phát triển đầu tư và mở rộng thị trường quốc tế.

Giới hạn chi tiêu cho việc khấu trừ thuế hai lần tự động theo chương trình này là 150,000 USD mỗi YA cho những chi phí phát sinh từ YA 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025.

6. Global Link Asia Consulting hỗ trợ các Doanh nghiệp về các chính sách ưu đãi thuế tại Singapore như thế nào? 

Global Link Asia Consulting là đơn vị tư vấn thuế và kế toán Singapore cho các Doanh nghiệp trong và ngoài nước, bao gồm hỗ trợ về các chính sách ưu đãi thuế tại Singapore:

 • Tư vấn về các chính sách ưu đãi thuế hiện hành;
 • Đánh giá khả năng doanh nghiệp được hưởng các chính sách ưu đãi thuế;
 • Tư vấn, hỗ trợ Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế;
 • Giúp Doanh nghiệp thực hiện thủ tục nộp thuế.

Global Link Asia Consulting hỗ trợ, tư vấn Cá nhân/Doanh nghiệp về thuế và kế toán chất lượng cao, giúp các Doanh nghiệp hiểu rõ và tận dụng tối đa các chính sách ưu đãi thuế tại Singapore.

7. Các câu hỏi thường gặp về chính sách miễn giảm thuế cho Doanh nghiệp thành lập tại Singapore

Global Link Asia Consulting cung cấp các dịch vụ về kế toán và thuế Singapore trọn gói như sau:

Hơn 700 khách hàng
+700
Khách hàng
10 năm kinh nghiệm
+10 năm
Kinh nghiệm
Giải thưởng uy tín
Top 10
Thương hiệu Châu Á


Bài viết trên được Global Link Asia Consulting Pte. Ltd. biên soạn và đăng trực tiếp vào website Global Link Asia Consulting lần đầu vào ngày 16 tháng 12 năm 2016. Bài viết, nhãn hiệu và hình ảnh đi kèm đã được Global Link Asia Consulting đăng ký sở hữu trí tuệ, thuộc sở hữu trí tuệ và bản quyền của Globlal Link Asia Consulting Pte. Ltd. Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức trừ trường hợp được đồng ý bằng văn bản của Global Link Asia Consulting Pte. Ltd.

Tin tức và sự kiện