Tổng quan về thuế nhà thầu ở Singapore

(1 Vote)

tổng quan thuế nhà thầu tại SingaporeSau khi thành lập công ty tại Singapore, doanh nghiệp sẽ cần lưu ý các loại thuế khác nhau như: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) và thuế nhà thầu. Khác với 2 loại thuế còn lại, thuế nhà thầu chỉ áp dụng lên các đối tượng không cư trú tại Singapore và có thu nhập tại quốc gia này. Vậy:

 • Những đối tượng không cư trú tại Singapore này bao gồm những ai?
 • Khoản thuế nhà thầu này chiếm tỷ lệ bao nhiêu trên tổng thu nhập?
 • Khi nào cần phải đóng thuế nhà thầu cho chính phủ Singapore?

Hãy để Global Link Asia Consulting làm rõ các nghi vấn trên của Quý doanh nghiệp bằng những ví dụ cụ thể được đúc kết từ kinh nghiệm làm việc thực tế với khách hàng của chúng tôi.

1. Thuế nhà thầu (Withholding tax) tại Singapore là gì?

Thuế nhà thầu là loại thuế được áp dụng cho các cá nhân/tổ chức không cư trú tại Singapore nhưng có thu nhập tại đây khi kinh doanh, cung cấp sản phẩm/dịch vụ tại Singapore.

Khi tổ chức/cá nhân tại Singapore sử dụng dịch vụ/hàng hóa từ một đối tượng không cư trú tại Singapore, thì tổ chức/cá nhân tại Singapore có nghĩa vụ phải giữ lại một khoản tiền nhất định (Withhold) trên tổng tiền thanh toán để nộp cho cục thuế IRAS. Khoản tiền đó được gọi là Thuế nhà thầu (Withholding Tax). Khoản tiền này sẽ dao động tùy thuộc vào loại hình dịch vụ cung cấp/bản chất giao dịch.

Ví dụ:

Công ty A - tại Việt Nam, cung cấp dịch vụ tư vấn cho công ty B - tại Singapore với tổng số tiền trên hợp đồng là 10,000 USD. Giả sử thuế nhà thầu cho dịch vụ này là 10%. Khi đó số tiền công ty B thanh toán cho công ty A sẽ là:

 • 10,000 USD - (10,000 USD x 10%)= 9,000 USD

Còn 1,000 USD (10%), công ty B sẽ kê khai và thanh toán thuế nhà thầu với cục thuế Singapore thay mặt công ty A.

2. Những đối tượng nào phải chịu thuế nhà thầu tại Singapore?

Nghĩa vụ đóng thuế nhà thầu tại Singapore thuộc về các đối tượng không cư trú tại Singapore và có thu nhập tại quốc gia này, bao gồm:

2.1 Các chuyên gia nước ngoài không cư trú tại Singapore (Non-Resident Professionals)

Đây là những người nước ngoài có thời gian cư trú và làm việc tại Singapore ít hơn 183 ngày/năm. Các đối tượng này không phải là nhân viên làm việc cho các công ty Singapore mà là những người nước ngoài cung cấp dịch vụ tại Singapore. Các đối tượng này bao gồm:

 • Các chuyên gia nước ngoài được tuyển dụng bởi chính phủ; được mời đến làm việc tại các công ty tư nhân ở Singapore
 • Diễn giả nước ngoài đến tổ chức hội thảo hoặc các buổi trao đổi kiến thức tại Singapore
 • Luật sự /Chuyên gia tư vấn/ Nhà đào tạo/ Huấn luyện viên nước ngoài đến Singapore làm việc ít hơn 183 ngày/năm
 • Cá nhân nước ngoài làm việc tại Singapore ít hơn 183 ngày/năm
 • Giám đốc nước ngoài làm việc tại Singapore ít hơn 183 ngày/năm.

2.2 Các nhân viên nước ngoài không cư trú tại Singapore (Non-Resident Employees)

Đây là nhóm đối tượng nhân viên nước ngoài làm việc cho một công ty/tổ chức tại Singapore trong khoảng thời gian ít hơn 183 ngày/năm. Cụ thể:

 • Đối với những nhân viên nước ngoài không thường trú làm việc tại Singapore từ 60 ngày trở xuống được miễn nộp thuế nhà thầu.
 • Đối với những nhân viên nước ngoài làm việc tại Singapore trên 183 ngày sẽ bị đánh thuế như một công dân cư trú tại Singapore với thuế thu nhập cá nhân tương ứng.

Tóm lại, khi nhân viên nước ngoài làm việc tại Singapore:

 • Ít hơn 60 ngày/năm: không đóng thuế nhà thầu
 • Nhiều hơn 60 ngày/năm và ít hơn 183 ngày/năm: bắt buộc đóng thuế nhà thầu
 • Nhiều hơn 183 ngày/năm: bắt buộc đóng thuế thu nhập cá nhân

Tùy thuộc vào mức thu nhập của nhân viên, thuế nhà thầu đối với thu nhập từ việc làm nằm trong khoảng từ 15% - 22%.

2.3 Các công ty không thường trú (Non-Resident Company)

Nhóm đối tượng này thường được chia thành 2 loại chính:

 • Doanh nghiệp thành lập công ty ở ngoài lãnh thổ Singapore và có thu nhập tại Singapore

 • Doanh nghiệp thành lập công ty ở Singapore và có chủ sở hữu là người nước ngoài. Đồng thời, việc quản lý và điều hành công ty diễn ra ở ngoài lãnh thổ Singapore (Permanent establishment outside Singapore)

Để xác định một công ty có thuộc diện đối tượng kể trên hay không, nơi diễn ra các cuộc họp hội đồng quản trị công ty là yếu tố then chốt để xác định nơi một công ty được kiểm soát và quản lý. Tương tự, nơi làm việc của các nhân sự then chốt của công ty cũng đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định công ty có phải đóng thuế nhà thầu hay không.

Ví dụ:

Chi nhánh Singapore của một công ty nước ngoài không được xem là công ty thường trú ở Singapore - dù chi nhánh này ở nước ngoài vì vì chi nhánh này được quản lý bởi một công ty mẹ ở một khu vực pháp lý bên ngoài Singapore.

3. Các khoản thanh toán nào phải chịu thuế nhà thầu Singapore?

Mỗi đối tượng sẽ có chính sách đóng thuế nhà thầu riêng, cụ thể là:

 

3.1 Đối với các chuyên gia không cư trú tại Singapore

Thu nhập của một chuyên gia không thường trú phải chịu thuế nhà thầu ở mức sau:

 • 15% trên tổng thu nhập
 • 22% trên tổng thu nhập nếu đối tượng đánh thuế lựa chọn phương án đánh thuế trên thu nhập ròng/span

Lưu ý:

Có 2 ngoại lệ chính:

 • Giám đốc không cư trú tại Singapore được tính 22% thuế nhà thầu
 • Các nghệ sĩ giải trí không cư trú tại Singapore phải chịu thuế nhà thầu là 10%

3.2 Đối với các công ty không thường trú tại Singapore

Theo quy định của IRAS, các công ty không cư trú tại Singapore phải đóng thuế nhà thầu cho các khoản thanh toán sau:

Các khoản thanh toán Tỷ lệ chịu thuế
Thanh toán cho các dịch vụ được thực hiện tại Singapore Được xác định theo thuế suất thuế doanh nghiệp tương ứng
Tiền lãi, tiền hoa hồng, hoặc chi phí liên quan đến bất kỳ khoản vay hoặc khoản nợ bất kỳ 15%
Tiền bản quyền hoặc các khoản thanh toán khác cho việc sử dụng bất kỳ động sản nào 10%
Thanh toán cho việc sử dụng hoặc quyền sử dụng kiến ​​thức hoặc thông tin khoa học, kỹ thuật, công nghiệp hoặc thương mại 10%
Tiền thuê hoặc các khoản thanh toán khác để sử dụng các tài sản có thể di chuyển được 15%

Phí hỗ trợ kỹ thuật và phí dịch vụ

Được xác định theo thuế suất thuế doanh nghiệp tương ứng
Phí quản lý Được xác định theo thuế suất thuế doanh nghiệp tương ứng
Các khoản thanh toán cho việc mua bất động sản từ một nhà kinh doanh bất động sản không cư trú 15%
Phân phối ủy thác đầu tư bất động sản (REIT) 10%
Phí thuê tàu và máy bay

0% - 2%

4. Các khoản thanh toán nào không phải chịu thuế nhà thầu Singapore?

Theo hướng dẫn từ IRAS, các loại thanh toán sau đây sẽ không áp dụng thuế nhà thầu khi thanh toán cho các cá nhân/tổ chức không thường trú tại Singapore:

 

Thanh toán cổ tức cho chủ sở hữu người nước ngoài

Ví dụ:

Anh An là người Việt Nam - sở hữu 1 công ty tại Singapore. Năm 2020, công ty có lợi nhuận sau thuế là 100,000 USD và quyết định chia cho anh An 50,000 USD cổ tức. Như vậy, 50,000 USD cổ tức của anh An sẽ không phải chịu thuế nhà thầu tại Singapore theo quy định thuế đơn tầng tại Singapore.

Thanh toán cho chi nhánh tại Singapore của công ty nước ngoài

Ví dụ:

Công ty A - công ty Việt Nam - mở một chi nhánh công ty tại Singapore. Hằng năm công ty A chi trả 10,000 USD phí phát triển thị thường cho chi nhánh tại Singapore. Khi đó 10,000 USD này sẽ không phải chịu thuế nhà thầu tại Singapore.

Thanh toán được thực hiện bởi ngân hàng, công ty tài chính hoặc các tổ chức có thẩm quyền

Ví dụ:

Công ty A kêu gọi đầu tư và quỹ từ 1 tổ chức B tại Việt Nam (tổ chức này hợp pháp của chính phủ Việt Nam). Khoản tiền kêu gọi đầu tư thành công là 100,000 USD. Khi tổ chức B chuyển khoản đầu tư 100,000 USD này cho công ty A thì công ty A sẽ không phải chịu thuế nhà thầu cho khoản tiền đầu tư này.

Thanh toán cho thuê tàu biển

Ví dụ:

Anh An là người Việt Nam, đi du lịch tại Singapore và muốn thuê tàu để trải nghiệm du lịch cảng biển tại Singapore trong 03 ngày với chi phí 10,000 USD. Khoản chi phí 10,000 USD này sẽ không phải chịu thuế nhà thầu vì Singapore đang muốn nâng cao khả năng cạnh tranh với tư cách là một Trung tâm Hàng hải Quốc tế hàng đầu và giảm chi phí kinh doanh cho người thuê tàu.

5. Khi nào doanh nghiệp Singapore cần đóng thuế nhà thầu cho chính phủ Singapore?

Các công ty Singapore phải nộp thuế nhà thầu vào ngày 15 của tháng thứ hai kể từ ngày nhận được thanh toán. Nếu đó là ngày lễ thì hạn nộp là ngày sau ngày lễ đó.

Ví dụ:

Nếu khoản thanh toán được thực hiện vào ngày 23 tháng 8, khoản thanh toán thuế nhà thầu sẽ đến hạn vào ngày 15 tháng 10.

Ngày thanh toán chính xác phải được xác định dựa trên những thời điểm sau đây:

 • Ngày trên hợp đồng
 • Nếu không có hợp đồng thì ngày trên hóa đơn
 • Ngày thu nhập được ghi có vào tài khoản của người không cư trú
 • Ngày thanh toán thực tế

Lưu ý:

Khi xác định ngày thanh toán, các công ty không nên xem xét các điều khoản tín dụng.

6. Điều gì xảy ra nếu doanh nghiệp không tuân thủ quy định đóng thuế nhà thầu tại Singapore?

Nếu một công ty không nộp thuế nhà thầu trước ngày đến hạn, IRAS sẽ phát hành Ghi chú yêu cầu thanh toán (Demand Note) cùng với một khoản phạt 5%.

Nếu khoản thuế nhà thầu không được thanh toán trong 30 ngày kể từ ngày phát hành phiếu yêu cầu, các hình phạt tiếp theo sẽ được ban hành

7. Doanh nghiệp tại Singapore có bị đánh thuế 2 lần hay không?

Với mạng lưới rộng lớn các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (Double Taxation Agreements - DTA), chính phủ Singapore đã và đang hỗ trợ giảm gánh nặng thuế cho những cá nhân/tổ chức không cư trú có thu nhập từ Singapore.

Điều này có nghĩa là, một công ty hoặc cá nhân không thường trú hoạt động trong một khu vực pháp lý có hiệp ước tránh đánh thuế 2 lần với Singapore sẽ thanh toán theo tỷ lệ quy định trong DTA.

Lưu ý:

Hình thức cứu trợ sẽ phụ thuộc vào các dịch vụ được cung cấp và các quy định của DTA.

8. Bộ câu hỏi tính thuế nhà thầu cho doanh nghiệp Singapore

Bằng việc trả lời các câu hỏi trong bộ câu hỏi dưới đây, công ty Singapore, các doanh nghiệp mở công ty tại Singapore và kinh doanh tại Singapore có thể:

 • Xác định sơ bộ liệu công ty Singapore của mình có khả năng đóng thuế nhà thầu khi thanh toán phí sử dụng dịch vụ/hàng hóa từ cá nhân/nhà cung cấp không thành lập - không cư trú tại Singapore (còn gọi là nhà cung cấp nước ngoài)
 • Ứớc lượng tỷ lệ thuế nhà thầu cần đóng trong từng trường hợp cụ thể

Lưu ý:

Mỗi bộ câu hỏi dưới đây sẽ áp dụng cho từng trường hợp gồm:

 • Trường hợp các khoản thanh toán từ công ty Singapore cho các công ty nước ngoài (nhà cung cấp nước ngoài - nhà cung cấp không thành lập và không cư trú tại Singapore).
 • Trường hợp các khoản thanh toán từ công ty Singapore cho các cá nhân nước ngoài (cá nhân không cư trú tại Singapore).

8.1 Bộ câu hỏi dành cho khoản thanh toán từ công ty Singapore cho các công ty nước ngoài

Câu hỏi Nếu đúng Nếu không đúng 
1. Công ty của anh/chị có phải là công ty được thành lập tại Singapore? Trả lời tiếp câu thứ 2 

Không áp dụng thuế nhà thầu trong trường hợp này

Withholding tax (“WHT”) is not applicable

2. Công ty Singapore của anh/chị có thanh toán cho hàng hóa/dịch vụ được cung cấp bởi đối tượng cư trú tại Singapore?

Không áp dụng thuế nhà thầu trong trường hợp này

Withholding tax (“WHT”) is not applicable

 Trả lời tiếp câu thứ 3
3. Công ty Singapore của anh/chị có thanh toán cho chi nhánh tại Singapore của nhà cung cấp nước ngoài và khoản thanh toán này liên quan đến lãi suất/ tiền hoa hồng/ phí bản quyền hoặc phí quản lý?

Không áp dụng thuế nhà thầu trong trường hợp này

Withholding tax (“WHT”) is not applicable

Trả lời tiếp câu thứ 4 

4. Khoản thanh toán cho nhà cung cấp nước ngoài này:

 • Phát sinh từ hoạt động thương mại, kinh doanh tại Singapore hoặc từ công việc được thực hiện tại Singapore; và
 • Liên quan đến cơ sở thường trú (Permanence Residence - PE) tại Singapore của nhà cung cấp nước ngoài.
Trả lời tiếp câu thứ 5  Trả lời tiếp câu thứ 5 
 5. Nếu khoản thanh toán phát sinh từ:  
 • Cổ tức
Thuế nhà thầu sẽ không áp dụng trong trường hợp này  
 • Lãi suất, hoa hồng, phí hoặc các khoản thanh toán khác liên quan đến bất kỳ khoản vay hoặc nợ

Mức thuế nhà thầu phải đóng có thể lên đến 17% (áp dụng mức thuế TNDN tại Singapore) hoặc có thể không chịu thuế nhà thầu.

Tỷ lệ này tùy thuộc vào khoản thanh toán được thực hiện cho loại hình doanh nghiệp nào (chi nhánh Singapore của công ty nước ngoài, công ty nước ngoài), loại hình kinh doanh (ngân hàng, tổ chức tín dụng) cũng như bản chất thanh toán.  

 • Tiền bản quyền hoặc các khoản thanh toán một lần cho việc sử dụng các tài sản di động, bao gồm:
  • Phí bản quyền từ các sản phẩm có đăng ký bản quyền (bằng sáng chế, quyền tác giả, chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, v.v…)
  • Phí thanh toán phần mềm có đăng ký bản quyền (Phí này cũng được xem là phí bản quyền, nhưng dành cho đối tượng là các công ty phần mềm)

Mức thuế nhà thầu phải đóng có thể lên đến 17% (áp dụng mức thuế TNDN tại Singapore) hoặc có thể không chịu thuế nhà thầu.

Tỷ lệ này tùy thuộc vào khoản thanh toán được thực hiện cho:

 • loại hình doanh nghiệp nào (chi nhánh Singapore của công ty nước ngoài, công ty nước ngoài)
 • lĩnh vực kinh doanh (công ty phần mềm, công ty công nghệ, v.v…)
  
 • Thanh toán tiền bản quyền cho việc sử dụng kiến ​​thức hoặc thông tin khoa học, kỹ thuật, công nghiệp hoặc thương mại

Mức thuế nhà thầu phải đóng có thể lên đến 17% (áp dụng mức thuế TNDN tại Singapore) hoặc có thể không chịu thuế nhà thầu.

Tỷ lệ này sẽ dao động tùy thuộc vào quyền sử dụng của công ty thanh toán:

 • Công ty Singapore của anh/chị được quyền tái sản xuất, điều chỉnh và phân phối thông tin, sản phẩm công nghệ đó không?; hay
 • Công ty Singapore của anh/chị được quyền tạo ra và phân phối các tác phẩm phái sinh (derivative works) dựa trên những thông tin/sản phẩm công nghệ có bản quyền không?  
 • Tiền thuê hoặc các khoản thanh toán khác để sử dụng các tài sản di dộng

Mức thuế nhà thầu phải đóng có thể lên đến 17% (áp dụng mức thuế TNDN tại Singapore) hoặc có thể không chịu thuế nhà thầu.

Tỷ lệ này sẽ dao động tùy thuộc vào loại chi phí để thanh toán cho loại tài sản đó là:

 • Chi phí thuê/mua các loại tài sản có thể sử dụng ở ngoài Singapore (như ô tô, điện thoại, laptop, v.v…)
 • Chi phí thuê văn phòng chi nhánh tại nước ngoài  
 • Chi phí cho dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật

Mức thuế nhà thầu phải đóng có thể lên đến 17% (áp dụng mức thuế TNDN tại Singapore) hoặc có thể không chịu thuế nhà thầu.

Tỷ lệ này sẽ dao động tùy thuộc vào phạm vi thực hiện dịch vụ là ở trong hay ở ngoài Singapore.  

 • Phí quản lý

Mức thuế nhà thầu phải đóng có thể lên đến 17% (áp dụng mức thuế TNDN tại Singapore) hoặc có thể không chịu thuế nhà thầu.

Tỷ lệ này sẽ dao động tùy thuộc vào phạm vi thực hiện dịch vụ là ở trong hay ở ngoài Singapore.

 • Thu nhập từ việc buôn bán tài sản bất động sản của một nhà kinh doanh bất động sản nước ngoài

Mức thuế nhà thầu phải đóng dao động từ 15% - 17%.

Tỷ lệ này sẽ dao động tùy thuộc vào:

 • Công ty Singapore có thanh toán cho chi nhánh tại Singapore của nhà cung cấp nước ngoài không; và
 • Khoản thanh toán này liên quan đến lãi suất/ tiền hoa hồng/ phí bản quyền hoặc phí quản lý không?  
 • Phân phối thu nhập chịu thuế do REIT (Quỹ tín thác đầu tư bất động sản) thực hiện cho chủ đơn vị công ty nước ngoài

Mức thuế nhà thầu phải đóng dao động từ 10% - 17%.

Tỷ lệ này sẽ dao động tùy thuộc vào:

 • Công ty Singapore có thanh toán cho chi nhánh tại Singapore của nhà cung cấp nước ngoài không; và
 • Khoản thanh toán này liên quan đến lãi suất/ tiền hoa hồng/ phí bản quyền hoặc phí quản lý không? 

8.2 Bộ câu hỏi dành cho khoản thanh toán từ công ty Singapore cho các cá nhân nước ngoài

Câu hỏi Nếu đúng Nếu không đúng 

1. Công ty của anh/chị có đang làm việc với:

 • Cá nhân nước ngoài cư trú trên 183 ngày tại Singapore; hay
 • Cá nhân nước ngoài có giấy phép làm việc tại Singapore trong 1 năm không?

Không áp dụng thuế nhà thầu trong trường hợp này

Withholding tax (“WHT”) is not applicable

Trả lời tiếp câu thứ 2

2. Cá nhân nước ngoài này có đang hoạt động với tư cách là Giám đốc (Director) không? Trả lời tiếp câu thứ 3 Trả lời tiếp câu thứ 4
3. Nếu đúng là cá nhân nước ngoài này đang hoạt động với tư cách là Giám đốc (Director), vậy:

3.1 Cá nhân này đang là Giám đốc điều hành (Executive Director)?

Không áp dụng thuế nhà thầu trong trường hợp này

Withholding tax (“WHT”) is not applicable

3.2 Cá nhân này đang là Chủ tịch hội đồng quản trị (Board Director)?

Mức thuế nhà thầu phải đóng có thể lên đến 22% hoặc có thể không chịu thuế nhà thầu.

Tỷ lệ này sẽ dao động tùy thuộc vào:

 • Công ty thanh toán lương cho cá nhân này có phải là Công ty Singapore hay không?
 • Khoản thanh toán cho cá nhân này liên quan đến:
 • Chi phí lương Giám đốc (remuneration/fees); hay
 • Lợi nhuận từ việc mua cổ phiếu (gains from exercise stock options or vesting of Stock Awards)  

4. Nếu cá nhân nước ngoài này không hoạt động với tư cách là Giám đốc (Director), vậy Khoản thanh toán cho cá nhân nước ngoài này phát sinh từ đâu:

 • Cổ tức

Thuế nhà thầu sẽ không áp dụng trong trường hợp này

 • Lãi suất, hoa hồng, phí hoặc các khoản thanh toán khác liên quan đến bất kỳ khoản vay hoặc nợ

Mức thuế nhà thầu phải đóng có thể lên đến 22% hoặc có thể không chịu thuế nhà thầu.

Tỷ lệ này tùy thuộc vào khoản thanh toán được thực hiện cho loại hình doanh nghiệp nào (chi nhánh Singapore của công ty nước ngoài, công ty nước ngoài), loại hình kinh doanh (ngân hàng, tổ chức tín dụng) cũng như bản chất thanh toán.

 • Tiền bản quyền hoặc các khoản thanh toán một lần cho việc sử dụng các tài sản di động, bao gồm:
  • Phí bản quyền từ các sản phẩm có đăng ký bản quyền (bằng sáng chế, quyền tác giả, chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, v.v…)
  • Phí thanh toán phần mềm có đăng ký bản quyền (Phí này cũng được xem là phí bản quyền, nhưng dành cho đối tượng là các công ty phần mềm)

Mức thuế nhà thầu phải đóng có thể lên đến 22% hoặc có thể không chịu thuế nhà thầu. Tỷ lệ này tùy thuộc vào khoản thanh toán được thực hiện cho:

 • loại hình doanh nghiệp nào (chi nhánh Singapore của công ty nước ngoài, công ty nước ngoài)
 • lĩnh vực kinh doanh (công ty phần mềm, công ty công nghệ, v.v…)  
 • Thanh toán tiền bản quyền cho việc sử dụng kiến ​​thức hoặc thông tin khoa học, kỹ thuật, công nghiệp hoặc thương mại

Mức thuế nhà thầu phải đóng có thể lên đến 22% hoặc có thể không chịu thuế nhà thầu.

Tỷ lệ này sẽ dao động tùy thuộc vào quyền sử dụng của công ty thanh toán:

 • Công ty Singapore của anh/chị được quyền tái sản xuất, điều chỉnh và phân phối thông tin, sản phẩm công nghệ đó không?; hay
 • Công ty Singapore của anh/chị được quyền tạo ra và phân phối các tác phẩm phái sinh (derivative works) dựa trên những thông tin/sản phẩm công nghệ có bản quyền không?
 • Tiền thuê hoặc các khoản thanh toán khác để sử dụng các tài sản di dộng

Mức thuế nhà thầu phải đóng có thể lên đến 22% hoặc có thể không chịu thuế nhà thầu.

Tỷ lệ này sẽ dao động tùy thuộc vào loại chi phí để thanh toán cho loại tài sản đó là:

 • Chi phí thuê/mua các loại tài sản có thể sử dụng ở ngoài Singapore (như ô tô, điện thoại, laptop, v.v…)
 • Chi phí thuê văn phòng chi nhánh tại nước ngoài 
 • Thu nhập dịch vụ (Service Income)

Mức thuế nhà thầu phải đóng có thể lên đến 22% hoặc có thể không chịu thuế nhà thầu.

Tỷ lệ này sẽ dao động tùy thuộc vào việc:

 • Cá nhân nước ngoài là nghệ sĩ/cá nhân hoạt động trong giới giải trí (Entertainer Public) hay là nhân viên nước ngoài đến Singapore làm việc
 • Nhân viên nước ngoài này là trọng tài viên quốc tế, hay là luật sư quốc tế, hay là chuyên gia về một lĩnh vực khác ngoài pháp luật
 • Thu nhập từ việc buôn bán tài sản bất động sản của một nhà kinh doanh bất động sản nước ngoài
Mức thuế nhà thầu phải đóng dao động từ 15%.

Có thể thấy, thuế nhà thầu Singapore là loại thuế gây nhiều khó khăn nhất đối với doanh nghiệp bởi:

 • Sự phức tạp trong các quy định đóng thuế
 • Khó khăn khi kê khai mức thuế suất của doanh nghiệp khi làm báo cáo tài chính - báo cáo kiểm toán
Lúc này, tìm đến một cố vấn kinh doanh có hiểu biết sâu rộng và chuyên môn vững vàng về luật đóng thuế tại Singapore được xem là hướng giải quyết hợp lý và cần thiết hơn bao giờ hết.

Global Link Asia Consulting - đơn vị tư vấn chuyên giải quyết các bài toán đầu tư, kinh doanh, vận hành khó của doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp quốc tế trong hành trình hội nhập ra thế giới - hoàn toàn có thể hỗ trợ Quý doanh nghiệp giải quyết vấn đề này. Với kiến thức sâu rộng trong các lĩnh vực:

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, Global Link Asia Consulting tự hào khi đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp từ Start-up đến tập đoàn thuộc top 500 Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế, đồng thời là đối tác làm việc trực tiếp với nhiều ngân hàng lớn, uy tín như OCBC, DBS, UOB, v.v..., đối tác của các cổng thanh toán quốc tế uy tín như PayPal và nhiều đối tác khác.

Doanh nghiệp thành lập công ty ở Singapore và quan tâm đến các vấn đề về thuế tại Singapore, hay muốn tìm hiểu về cách làm báo cáo tài chính - báo cáo kiểm toán để nộp đến chính phủ Singapore, liên hệ ngay Global Link Asia Consulting để được tư vấn.

Bài viết trên được Global Link Asia Consulting Pte. Ltd. biên soạn và đăng trực tiếp vào website globallinkconsulting.sg lần đầu vào ngày 26 tháng 04 năm 2021. Bản quyền thuộc Global Link Asia Consulting Pte. Ltd. Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức trừ trường hợp được đồng ý bằng văn bản của Global Link Asia Consulting Pte. Ltd.
1941 Last modified on Thứ năm, 23 Tháng 6 2022 16:58
Global Link Asia Consulting - Tax calculator

Liên hệ qua phone

Liên hệ qua email

Liên hệ qua Viber

Liên hệ qua Whatsapp

Liên hệ qua Skype

Liên hệ qua Telegram

Thông tin cập nhật

Khách hàng tiêu biểu

khách hàng tập đoàn Hòa PhátKhách hàng tập đoàn Tôn hoa sen Khách hàng công ty Vietravel