Chọn ngôn ngữ của bạn

  • Quốc gia: Mỹ
  • Dịch vụ: Thuế - Kế toán

Là ngôi nhà của nhiều công ty lớn trên thế giới như Google, Apple, Facebook, Twitter, Uber, Airbnb, cùng thị trường tiêu dùng rộng lớn, Mỹ được xem là quốc gia lý tưởng cho nhà đầu tư, công ty đến để tạo dựng thương hiệu toàn cầu. Tuy nhiên, đối với nhiều doanh nghiệp, việc hiểu đầy đủ hệ thống thuế Mỹ chưa bao giờ là điều dễ dàng, đặc biệt là thuế thu nhập doanh nghiệp tại Mỹ rất phức tạp bởi sự khác nhau giữa những quy định về thuế liên bang và thuế tiểu bang.

Vì vậy, để giải quyết những vấn đề trên của Doanh nghiệp, Global Link Asia Consulting sẽ 

  • Tóm lược những thông tin quan trọng cần biết về các loại thuế tại Mỹ, đặc biệt là thuế thu nhập doanh nghiệp tại Mỹ và;
  • Trình bày những Form thuế cần nộp riêng biệt đối với từng loại hình công ty doanh nghiệp sở hữu tại Mỹ.

1. Thuế thu nhập Doanh nghiệp tại Mỹ

Thuế thu nhập doanh nghiệp tại Mỹ được đánh vào thu nhập chịu thuế của công ty Mỹ (taxable income), cụ thể là phần sau khi lấy doanh thu trừ đi các chi phí hợp lý hợp lệ.

Với 51 tiểu bang trải khắp nước Mỹ, hệ thống thuế thu nhập doanh nghiệp tại Mỹ sẽ gồm: 

  • Thuế thu nhập doanh nghiệp cấp liên bang, nộp trực tiếp cho cục thuế Mỹ (IRS);
  • Thuế thu nhập doanh nghiệp cấp tiểu bang.

Đối với Thuế thu nhập doanh nghiệp cấp liên bang, nộp trực tiếp cho cục thuế Mỹ (IRS), kể từ Đạo luật Việc làm và Cắt giảm Thuế (TCJA) năm 2017, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đã giảm từ 35% xuống 21%, và đưa Mỹ đến gần mức trung bình trên toàn thế giới.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp cấp tiểu bang, Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp cấp tiểu bang khác nhau theo quy định mỗi tiểu bang. Sáu tiểu bang (Nevada, Ohio, South Dakota, Texas, Washington và Wyoming) không đánh thuế thu nhập doanh nghiệp, trong khi 44 tiểu bang còn lại và Quận Columbia đánh thuế trên thu nhập chịu thuế (lợi nhuận) doanh nghiệp.

Trong năm 2023, mức thuế thu nhập doanh nghiệp cao nhất ở bang (State Corporate Income Tax Rates) dao động từ 2,5% ở Bắc Carolina đến 9,8% ở Minnesota.

2. Thuế liên bang Mỹ cho từng loại hình công ty

Doanh nghiệp được thành lập tại Mỹ tùy theo loại hình công ty mà phải nộp tờ khai thuế cá nhân của các thành viên/cổ đông hoặc/và tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tại Mỹ. Quy định này được áp dụng cho tất cả cá nhân là công dân, thường trú nhân (thẻ xanh) hoặc cá nhân nước ngoài khi kinh doanh tại Mỹ.

Thông tin quan trọng

Việc lựa chọn loại hình công ty thành lập tại Mỹ là một quyết định rất quan trọng các Doanh nghiệp cần thực hiện. Lụa chọn này sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động quan trọng của công ty như kế toán, báo cáo hằng năm, yêu cầu cần tuân thủ, v.v. 

Khám phá bài viết: Top 6 loại hình Doanh nghiệp tại Mỹ Doanh nghiệp cần biết

 

Form và hạn nộp thuế liên bang sẽ phụ thuộc vào loại hình doanh nghiệp tại Mỹ như sau:

Doanh nghiệp S - Corporation

Loại hình doanh nghiệp S - Corporation chỉ cho phép cá nhân là công dân Mỹ thành lập. Nhà đầu tư nước ngoài sẽ không thể thành lập công ty tại Mỹ dưới loại hình này.

Doanh nghiệp dạng S - Corporations phải nộp tờ khai thuế doanh nghiệp trước ngày 15/3 hằng năm. Sau đó, mỗi cổ đông sẽ nhận được “Phụ lục” để nộp cùng tờ khai thuế thu nhập cá nhân (trước ngày 15/04 hằng năm).

Lưu ý: Loại hình doanh nghiệp S - Corporation không phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, thay vào đó nghĩa vụ đóng thuế cho doanh nghiệp được chuyển lại cho từng cổ đông và từng cổ đông sẽ có nghĩa vụ nộp thuế thông qua tờ khai thuế cá nhân của họ.

3. Thuế tiểu bang

Tuỳ thuộc vào loại hình của công ty, doanh nghiệp phải nộp các loại thuế khác theo quy định của tiểu bang và địa phương.

Mỗi tiểu bang nơi doanh nghiệp thành lập hoặc/ và có hoạt động kinh doanh (thường được xác định là có địa chỉ thực tế hoặc vận chuyển hàng hóa từ địa điểm đó) thường sẽ yêu cầu doanh nghiệp nộp các loại thuế khác nhau.

Đây có thể là thuế thu nhập doanh nghiệp của tiểu bang, thuế nhượng quyền thương mại (franchise tax), thuế bán hàng và các loại thuế khác (thuế việc làm của tiểu bang được đề cập ở trên nếu doanh nghiệp có thuê nhân viên).

4. Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ước tính

Các Doanh nghiệp thành lập tại Mỹ thường phải thực hiện các khoản thanh toán thuế ước tính theo quý, nếu Doanh nghiệp dự kiến vào năm tài chính tiếp theo công ty ​​sẽ phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp từ 500 USD trở lên khi khai thuế.

Khi cá nhân/ doanh nghiệp dùng dịch vụ kê khai thuế tại Global Link Asia Consulting, cá nhân/doanh nghiệp sẽ được tư vấn cách lựa chọn phương án đóng thuế tối ưu, lập và nộp tờ khai thuế và hướng dẫn đến khi đóng thuế thành công.

5. Thuế việc làm

Nếu chủ doanh nghiệp đang thuê nhân viên làm việc cho công ty hoặc chủ doanh nghiệp tự thuê bản thân để làm nhân viên thì cần phải nộp thuế việc làm (Employment Taxes), bao gồm thuế thu nhập cá nhân tiểu bang liên bang, bảo hiểm xã hội, y tế, v.v.

Chủ doanh nghiệp phải khai báo các khoản trả cho nhân viên bằng cách nộp (các) biểu mẫu bắt buộc cho IRS. Doanh nghiệp cũng phải báo cáo các khoản thuế mà Doanh nghiệp ký gửi bằng cách nộp các Form trên giấy hoặc qua e-file.

Chính phủ yêu cầu những mẫu form riêng biệt sau đây khi công ty Mỹ thuê nhân sự, trả lương cho công dân/thường trú nhân Mỹ hoặc trả lương cho chính chủ doanh nghiệp:

GLAC-icon-check1  Nhân viên mới được thuê làm việc để xác nhận công ty được khấu trừ thuế: Form W-4

GLAC-icon-check1  Form khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân liên bang cho nhân viên: Nộp Form 941 hàng quý hoặc Form 944 hàng năm nếu dưới 2.500 USD tiền thuế trong năm.

GLAC-icon-check1  Form đóng bảo hiểm thất nghiệp: Nộp Form 940 hàng năm.

GLAC-icon-check1  Form lương: Nộp Form W-2 và W-3 hàng năm.

Tuỳ thuộc vào loại hình của công ty, doanh nghiệp phải nộp các loại thuế khác theo quy định của tiểu bang và địa phương.

Mỗi tiểu bang nơi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh (thường được xác định là có địa chỉ thực tế hoặc vận chuyển hàng hóa từ địa điểm đó) thường sẽ yêu cầu doanh nghiệp nộp các loại thuế khác nhau.

Đây có thể là thuế thu nhập doanh nghiệp của tiểu bang, thuế nhượng quyền thương mại, thuế bán hàng và các loại thuế khác (thuế việc làm của tiểu bang được đề cập ở trên nếu doanh nghiệp có thuê nhân viên). 

6. Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên (đôi khi còn được xem là thuế nhượng quyền kinh doanh hoặc các loại thuế khác) là báo cáo cập nhật địa chỉ, danh sách chủ sở hữu doanh nghiệp, v.v. nộp cho cục thư ký liên bang hoặc tiểu bang.

Yêu cầu nộp Báo cáo thường niên của doanh nghiệp tại các tiểu bang ở Mỹ không giống nhau. Một số tiểu bang yêu cầu doanh nghiệp nộp báo cáo hàng năm, trong khi một số tiểu bang chỉ yêu cầu báo cáo hai năm một lần. Yêu cầu và lệ phí báo cáo thường niên tại các tiểu bang ở Mỹ có sự khác nhau.

Ngoài ra, chủ doanh nghiệp không là cư dân hoặc công dân Mỹ phải chịu thêm các loại thuế sau đây: Thuế tại quốc gia của chủ doanh nghiệp: Một số quốc gia yêu cầu phải nộp thuế bên cạnh khoản thuế nộp cho chính phủ Mỹ. Vì vậy, vui lòng tham vấn chuyên gia thuế tại quốc gia của doanh nghiệp để biết được những thông tin chính xác.

7. Global Link Asia Consulting hỗ trợ như thế nào đối với thuế thu nhập doanh nghiệp tại Mỹ

Đối với các cá nhân/tổ chức mong muốn thành lập công ty tại Mỹ, việc hiểu biết về các loại thuế tại Mỹ là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, không phải chủ doanh nghiệp nào cũng am hiểu sâu rộng và cập nhật nhanh chóng các thay đổi về thuế. Lúc này, tìm đến một cố vấn kinh doanh có kinh nghiệm dồi dào và khả năng cập nhật nhanh chóng tình hình thuế tại Mỹ là một giải pháp thiết thực hơn bao giờ hết.

Global Link Asia Consulting cung cấp các dịch vụ về kế toán và thuế Mỹ trọn gói như sau: 

Global Link Asia Consulting cung cấp các dịch vụ về kế toán và thuế Mỹ trọn gói như sau:

Hơn 700 khách hàng
+700
Khách hàng
10 năm kinh nghiệm
+10 năm
Kinh nghiệm
Giải thưởng uy tín
Top 10
Thương hiệu Châu Á


Bài viết trên được Global Link Asia Consulting Pte. Ltd. biên soạn và đăng trực tiếp vào website Global Link Asia Consulting lần đầu vào ngày 07 tháng 05 năm 2019. Bài viết, nhãn hiệu và hình ảnh đi kèm đã được Global Link Asia Consulting đăng ký sở hữu trí tuệ, thuộc sở hữu trí tuệ và bản quyền của Globlal Link Asia Consulting Pte. Ltd. Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức trừ trường hợp được đồng ý bằng văn bản của Global Link Asia Consulting Pte. Ltd.

Tin tức và sự kiện