Thuế cổ tức tại Singapore – chịu thuế hay được miễn thuế?

(0 votes)

thue-co-tuc-mien-thue-va-chiu-thue-tai-singapore

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008, những cổ đông ở Singapore đã không phải chịu thuế đối với cổ tức được chi trả bởi công ty thường trú tại Singapore hay chịu sự quản lí của hệ thống tổ chức hợp tác thuế. Bên cạnh đó vẫn có những loại cổ tức sẽ phải chịu thuế tại Singapore. Cổ tức chính là phần lợi nhuận công ty Singapore kiếm được sau đó chia cho các cổ đông trong công ty. Các khoản cổ tức có thể được trả cho cổ đông công ty theo hai cách, bằng tiền mặt hoặc hiện vật. 

Trong bài viết này, Global Link Asia Consulting sẽ cung cấp những thông tin doanh nghiệp nên biết về thuế cổ tức tại Singapore, doanh nghiệp có phải chịu thuế hay không chịu thuế cổ tức.

 

Cổ tức chịu thuế tại Singapore

Doanh nghiệp sẽ phải chịu thuế thu nhập đối với những loại cổ tức dưới đây:

  • Lợi tức có được nhờ vào phân bổ của Quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REITs) (thu nhập này có được thông qua quan hệ đối tác trong một công ty Singapore, hoặc thông qua thương mại, kinh doanh hoặc chuyên gia trong REITs).
  • Bất kỳ cổ tức được trả bởi các tổ chức hợp tác xã (co-operatives). Thu nhập có nguồn gốc từ nước ngoài thông qua quan hệ đối tác tại Singapore, mặc dù có  thể có các điều khoản và điều kiện được áp dụng.

Cổ tức được miễn thuế tại Singapore

Những cổ tức ở Singapore sẽ được miễn thuế, như sau:

  • Hầu hết cổ tức ở Singapore được chi trả bởi công ty thường trú Singapore vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2008 theo hệ thống thuế một tầng tại Singapore.
  • Lợi tức được nhận thông qua sự phân bổ của Quỹ Tín Thác Bất Động Sản (REITs). Điều này không bao gồm việc phân phối có nguồn gốc từ quan hệ đối tác tại Singapore hoặc thông qua thương mại, kinh doanh hoặc chuyên gia tại REITs.
  • Bất kì loại cổ tức nước ngoài nào được nhận vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2004 ở Singapore bởi các cá nhân thường trú. Cổ tức Singapore này được miễn thuế ở Singapore nếu đáp ứng được những điều kiện nhất định.

Làm sao để báo cáo về mức cổ tức chịu thuế ở Singapore?

Cổ tức chịu thuế ở Singapore phải được khai báo cùng trong mẫu thuế thu nhập tại mục “Thu nhập khác”. Tuy nhiên, sẽ không cần khai báo cổ tức chịu thuế của công ty ở Singapore dưới dạng form thuế (Tax form) nếu được ghi rõ trên chứng từ cổ tức SG rằng doanh nghiệp sẽ cung cấp thông tin cổ tức cần thiết trực tiếp cho Cơ quan Doanh thu Nội địa Singapore (IRAS).

Bài viết tham khảo

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tại Singapore

Thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) tại Singapore

Thuế nhà thầu tại Singapore

 

1830 Last modified on Thứ ba, 12 Tháng 10 2021 12:35
Global Link Asia Consulting - Tax calculator

Liên hệ qua phone

Liên hệ qua email

Liên hệ qua Viber

Liên hệ qua Whatsapp

Liên hệ qua Skype

Liên hệ qua Telegram

Thông tin cập nhật

Khách hàng tiêu biểu

khách hàng tập đoàn Hòa PhátKhách hàng tập đoàn Tôn hoa sen Khách hàng công ty Vietravel