Quy định thu nhập chịu thuế và không chịu thuế tại Singapore

(0 votes)

chinh-sach-giam-thue-cho-doanh-nghiep-singapore

Vấn đề được hầu hết doanh nghiệp quan tâm khi lựa chọn quốc gia để thành lập công ty luôn là chính sách thuế của quốc gia đó đối với doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Singapore từ lâu đã được xem là quốc gia sở hữu chính sách thuế ưu đãi do doanh nghiệp nước ngoài có mong muốn thành lập công ty và đầu tư. Tại Singapore, bên cạnh mức thuế thấp, còn có một số quy định mức thuế doanh nghiệp bắt buộc phải đóng hoặc được miễn nhưng doanh nghiệp vẫn chưa nắm rõ thông tin.    

Trong bài viết sau đây, Global Links Asia Consulting giới thiệu đến doanh nghiệp những khoản thu nhập nào sẽ tính thuế và không tính thuế tại Singapore.

 

Thu nhập chịu thuế 

 

Thu nhập được tạo ra hoặc "có nguồn gốc" từ các hoạt động kinh doanh tại Singapore và thu nhập nhận từ bên ngoài lãnh thổ Singapore được xem như thu nhập chịu thuế (Taxable Income)

 Theo mục đích thuế tại Singapore, thu nhập chịu thuế bao gồm:

a. Lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh;

b. Thu nhập từ việc đầu tư cổ tức, lãi suất và cho thuê;

c. Phí bản quyền, bảo hiểm và bất kỳ lợi nhuận khác từ tài sản; và

d. Lợi nhuận được tạo ra liên quan đến doanh thu của công ty (Revenue in nature).

Lưu ý:

Các khoản khấu trừ như chi phí kinh doanh, trợ cấp vốn và các khoản miễn thuế cho vốn có thể được doanh nghiệp dùng để yêu cầu giảm mức thu nhập chịu thuế.

Những trường hợp thu nhập bị tính thuế 

Công ty sẽ phải nộp thuế đối với các khoản thu nhập dưới đây:

a. "Được tạo ra" hoặc "có nguồn gốc" tại Singapore; hoặc 

b. Có nguồn gốc nước ngoài nhưng "được nhận" tại Singapore.

Thu nhập được nhận từ nước ngoài

Theo Section 10 (25) của Đạo luật thuế thu nhập (The Income Tax Act)thu nhập   có nguồn gốc nước ngoài  được xem nhận tại Singapore trong các trường hợp như sau:

a. Nộp vào, chuyển đến hoặc mang vào Singapore;

b. Được dùng để thanh toán các khoản nợ phát sinh đối với thương mại hoặc hoạt động kinh doanh tại Singapore; hoặc

c. Được dùng để mua tài sản lưu động đưa vào Singapore (ví dụ: thiết bị hoặc nguyên liệu liên quan đến doanh nghiệp).   

Section 10 (25) áp dụng đánh thuế thu nhập nước ngoài “được nhận tại Singapore trong trường hợp thu nhập thuộc về cá nhân/ pháp nhân tại Singapore. Do đó, đối với những cá nhân không cư trú và doanh nghiệp nước ngoài không có bất kì hoạt động kinh doanh tại Singapore có thể chuyển khoản thu nhập nước ngoài sang Singapore NHƯNG sẽ không bị đánh thuế thu nhập. Nhờ vậy, các doanh nghiệp nước ngoài không có văn phòng tại Singapore có thể sử dụng các cơ sở quản lý quỹ và ngân hàng tại Singapore không lo bị đóng thuế. 

Thu nhập có nguồn gốc nước ngoài  được sử dụng cho các khoản đầu tư nước ngoài  nhưng không mang về Singapore sẽ không được xem là “được nhậntại Singapore theo Section 10 (25) tại thời điểm tái đầu tư. Điều này đồng nghĩa với việc điểm đánh thuế của thu nhập nước ngoài sẽ hoãn lại cho đến khi khoản đầu tư được thực hiện và doanh thu được đưa vào Singapore. Đây chính là những nỗ lực của Chính phủ trong việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại Singapore.

Nếu doanh nghiệp phải chịu thuế đối với thu nhập có nguồn gốc từ nước ngoài, doanh nghiệp có quyền yêu cầu giảm thuế theo quy định của Section 50, 50A hoặc 50B của Đạo luật thuế thu nhập (The Income Tax Act) đối với khoản thuế nước ngoài được trả hoặc phải trả trên thu nhập đó.

Thu nhập KHÔNG chịu thuế 

  

 

 

Khoản lãi vốn (Capital Gains)  

Khoản lãi vốn sẽ  không bị đánh thuế. Ví dụ về lãi vốn:

a. Khoản lãi từ bán tài sản cố định;

b. Khoản lãi từ ngoại hối trên các giao dịch vốn. 

Thu nhập được miễn thuế

Một số loại thu nhập nhất định sẽ được miễn thuế theo Đạo luật thuế thu nhập (The Income Tax Act)Ví dụ: 

a. Một vài khoản thu nhập nhất định được nhận từ công ty vận tải hàng hải theo Section 13A và Section 13F; 

b. Cổ tức, lợi nhuận thu được từ chi nhánh/ cung cấp dịch vụ ở nước ngoài theo Section 13 (8); và

c. Lợi nhuận do công ty chuyển nhượng các khoản đầu tư cổ phần theo Section 13Z.

Tham khảo thông tin từ IRAS - Cục thuế nội địa Singapore: tại đây   

 

Doanh nghiệp có thể tham khảo thêm những thông tin dưới đây: 

 

Để được tư vấn trực tiếp về thuế, thành lập công ty tại Singapore, vui lòng liên hệ:
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3526 Last modified on Thứ tư, 19 Tháng 4 2023 16:14
Phần mềm tính toán thuế Singapoe hiệu quả, chuyên nghiệp, tiện lợi

Liên hệ qua phone

Liên hệ qua email

Liên hệ qua Viber

Liên hệ qua Whatsapp

Liên hệ qua Skype

Liên hệ qua Telegram

Dịch vụ hỗ trợ thành lập công ty nước ngoài