Chọn ngôn ngữ của bạn

 • Quốc gia: Singapore
 • Dịch vụ: Thuế - Kế toán

Sau khi hoàn tất thủ tục thành lập công ty nước ngoài tại Singapore, Doanh nghiệp cần phải tuân thủ các yêu cầu và quy định pháp lý của chính phủ Singapore. Việc không tuân thủ các yêu cầu và thời hạn nộp báo cáo doanh nghiệp sẽ vướng vào những mức phạt của cơ quan chính phủ Singapore. 

Chính vì vậy, Global Link Asia Consulting cung cấp đến Doanh nghiệp thông tin đầy đủ về các loại báo cáo hằng năm doanh nghiệp cần nộp cho chính phủ Singapore.

1. Danh sách các loại báo cáo hằng năm doanh nghiệp Singapore cần nộp

Một công ty thành lập tại Singapore phải nộp báo cáo hằng năm theo yêu cầu của hai cơ quan chính phủ:

Tùy vào từng mô hình kinh doanh và loại hình doanh nghiệp Singapore, mỗi Doanh nghiệp Singapore sẽ cần phải nộp những báo cáo khác nhau. Tuy nhiên đây là danh sách các báo cáo quan trọng mọi Doanh nghiệp Singapore cần biết và tuân thủ:

 • Báo cáo tài chính (Financial Statement);
 • Doanh thu chịu thuế ước tính (Estimate Chargeable Income (“ECI”));
 • Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (Form C/C-S);
 • Biên bản họp hội đồng thường niên (Annual Generally Meeting (“AGM”)) và báo cáo hằng năm (Annual Return (“AR”)).

Dựa trên hoạt động tài chính của công ty trong năm tài chính (Financial Year), Doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính hàng năm theo Tiêu chuẩn Báo cáo Tài chính của Singapore (Financial Reporting Standards of Singapore). Trong trường hợp doanh nghiệp có số lượng giao dịch lớn/ tháng, GLAC khuyên nên lưu trữ số liệu hàng tháng để tiện cho việc làm báo cáo tài chính cuối năm. Tuy nhiên, nếu số lượng giao dịch hàng tháng tương đối ít, có thể lưu trữ hàng quý hoặc hàng năm.

Báo cáo tài chính phải bao gồm Báo cáo thu nhập toàn diện (ví dụ: Tài khoản lãi và lỗ), Báo cáo tình hình tài chính (tức là Bảng cân đối kế toán), Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu.

Đây là báo cáo dùng để lưu trữ nội bộ trong công ty.

2. Báo cáo tài chính (Financial Statement)

Dựa trên hoạt động tài chính của công ty trong năm tài chính (Financial Year), doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính hàng năm theo Tiêu chuẩn Báo cáo Tài chính của Singapore (Financial Reporting Standards of Singapore). Trong trường hợp doanh nghiệp có số lượng giao dịch lớn/ tháng, Global Link Asia Consulting khuyên nên lưu trữ số liệu hàng tháng để tiện cho việc làm báo cáo tài chính cuối năm. Tuy nhiên, nếu số lượng giao dịch hàng tháng tương đối ít, có thể lưu trữ hàng quý hoặc hàng năm.

Báo cáo tài chính phải bao gồm Báo cáo thu nhập toàn diện (ví dụ: Tài khoản lãi và lỗ), Báo cáo tình hình tài chính (tức là Bảng cân đối kế toán), Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu.

Đây là báo cáo dùng để lưu trữ nội bộ trong công ty.

Kiểm toán báo cáo tài chính:

Sau khi hoàn thành báo cáo tài chính, công ty có thể được yêu cầu kiểm toán nếu đủ 2 trong 3 điều kiện sau:

 • Tổng doanh thu hàng năm vượt quá 10 triệu đô la Singapore;
 • Tổng tài sản vượt quá 10 triệu đô Singapore;
 • Có hơn 50 nhân viên.

3. Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (Form C/C-S) 

Sau khi khai báo thuế thu nhập ước tính (ECI), công ty phải nộp tờ khai thuế thu nhập hay được gọi Form C/C-S thể hiện tính toán thuế thực tế phải nộp cho IRAS. Hạn chót nộp tờ khai thuế (Form C/C-S) với IRAS vào ngày 30 tháng 11 hằng năm đối với nộp bằng Form cứng đến địa chỉ IRAS tại Singaore hoặc vào 15 tháng 12 đối với e-filling thông quaMytax Portal .

Công ty phải khai thuế cho năm hiện tại dựa trên lợi nhuận của công ty trong năm trước đó. 

Đối với công ty không hoạt động (dormant company) - công ty không thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh nào và không có thu nhập cho năm tài chính (YA) có thể nộp đơn xin miễn nộp tờ khai thuế thu nhập (Form C/C-S). Nếu IRAS cấp giấy phép miễn nộp Form C/C-S, công ty không phải báo cáo thu nhập ước tính hoặc nộp tờ khai thuế thu nhập (Form C/C-S) cho năm tài chính.

4. Biên bản họp hội đồng thường niên (AGM) và báo cáo hằng năm (AR) 

Cuộc họp hội đồng thường niên bắt buộc tổ chức hằng năm, các báo cáo tài chính sẽ được trình bày trong cuộc họp trước các cổ đông để báo cáo rõ ràng tình hình tài chính của công ty.

Cuộc họp hội đồng thường niên phải tuân thủ theo các quy tắc sau:

 • AGM đầu tiên được tổ chức trong vòng 18 tháng kể từ ngày công ty được thành lập;
 • Khoảng cách giữa 2 AGM không quá 15 tháng;
 • Tất cả các tài khoản phải được cập nhật không quá 6 tháng trước cuộc họp hội đồng thường niên diễn ra;
 • Cuộc họp có thể được tổ chức bên ngoài lãnh thổ Singapore.

Công ty tại Singapore có thể không tổ chức cuộc họp hội đồng thường niên nếu được sự chấp thuận của tất cả thành viên trong công ty, tuy nhiên vẫn phải nộp biên bản cuộc họp hội đồng thường niên (AGM) cho ACRA.

Đối với Annual Return - Báo cáo hằng năm, công ty phải nộp trong vòng 1 tháng kể từ ngày Cuộc họp hội đồng thường niên được tổ chức.

Người chịu trách nhiệm liên quan đến các báo cáo cửa công ty Singapore.

Thư ký công ty Singapore có trách nhiệm đảm bảo công ty tuân thủ theo đúng luật định của chính phủ Singapore và có trách nhiệm nộp báo cáo liên quan đến công ty Singapore cho IRAS và ACRA.

Giám đốc công ty Singapore có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của báo cáo cũng như tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán Singapore đề ra.

Global Link Asia Consulting cung cấp các dịch vụ về kế toán và thuế Singapore trọn gói như sau:

Hơn 700 khách hàng
+700
Khách hàng
10 năm kinh nghiệm
+10 năm
Kinh nghiệm
Giải thưởng uy tín
Top 10
Thương hiệu Châu Á


Bài viết trên được Global Link Asia Consulting Pte. Ltd. biên soạn và đăng trực tiếp vào website Global Link Asia Consulting lần đầu vào ngày 18 tháng 02 năm 2019. Bài viết, nhãn hiệu và hình ảnh đi kèm đã được Global Link Asia Consulting đăng ký sở hữu trí tuệ, thuộc sở hữu trí tuệ và bản quyền của Globlal Link Asia Consulting Pte. Ltd. Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức trừ trường hợp được đồng ý bằng văn bản của Global Link Asia Consulting Pte. Ltd.

Tin tức và sự kiện